Tempelherreorden Storpriorat Skandinavien

Tempelherreorden Storpriorat Skandinavien

Vördade Riddare!

 

 

Tempelherreordens Humanitära Fond har i dag överfört SEK 100.000 till Röda Korsets Ukraina-hjälp. Det är alltså en gåva från alla Riddare i ThO Storpriorat Skandinavien för att stödja sociala hjälpinsatser i Ukraina eller bland ukrainare som tvingats fly från sitt land.

För tydlighets skull, även om det inte framgår av just detta e-brev:  GP SE Peter Öberg har per e-brev i dag (och även i Facebook!) meddelat att gåvan stöds av Priorat SE  - och GP Peter har själv redan i dag bidragit till att fylla på HumF:s kassa.

Har varje lands priorat möjlighet att per e-brev informera alla sina Riddare om denna gåva och att vädja till varje Riddare om påfyllnad av Humanitära Fondens kassa (gärna med ett ganska stort belopp), så att HumF kan fortsätta sin långsiktiga verksamhet?

Humanitära Fondens svenska plusgirokonto är 646 37 66-3.  I Norge  (och möjligen även i Danmark och Finland) är det kanske lämpligare att Riddarna betalar till ett lokalt bankkonto?

På Humanitära Fondens vägnar tackar jag redan i förväg för varje gåva till HumF.

Håkan Helander StKThO
Skattmästare i Tempelherreordens Humanitära Fond