Tempelherreorden Storpriorat Skandinavien

Tempelherreorden Storpriorat Skandinavien

Baillivat Hålogaland

DenBild3 27. februat 2017 ble det avholdt et møte på Setermoen i Troms. Formålet med møte var å samle Ridderne i Priorat Norge som bodde i Nord-Norge for å se om det var vilje til å etablere et kommanderi i Nord-Norge. Viljen var der og gjennomføringsevnen var stor!

Etter Stor Priorat Scandinavia sin årlige ridderdag i 2017, som ble holdt i Lund i sør –Sverige ble stiftelsesmøte avholdt.

Arbeidsgruppen hadde fremlagt forslag om navnet Kommanderi Hålogaland, Kommanderiets geografiske område strekker seg over Sør-Hålogaland Bispedømme og hele Nord-Hålogaland Bispedømme.

Velkommen till Baillivat Hålogaland

Kurt Ringstrand smallBaillivat Hålogaland er tilsluttet Priorat Norge som er under Storpriorat Skandinavia. Som er en del av O.S.M.T.H (Ordo Superemus Militaris Templi Hierosolymitani). Baillivat Hålogaland sitt geografiske område omfatter bispedømmene Sør- og Nord-Hålogaland (fylkene Nordland, Troms, Finnmark og Svalbard). 22 Riddere er i dag tilsluttet Baillivatet.

Baillivatet ledes av et Konvent som avholder faste styremøter og et Ridderting (årsmøte). Baillivat Hålogaland har sitt sete på Bardufoss i Målselv kommune i Troms.

Kurt Ringstrand Storofficer
Ballivus, Bailivat Hålogaland