Tempelherreorden Storpriorat Skandinavien

Tempelherreorden Storpriorat Skandinavien

Fredag den 13:e

ThO Cross BlackFredagen den 13:e betyder något för nästa alla i vårt samhälle. Många vet dock inte varifrån det kommer - de vet bara att det är en allmän otursdag. Vissa hävdar att det kommer från att det var tretton personer kring bordet vid den sista nattvarden, andra att Eva gav Adam "kunskapens frukt" på en fredag och att mordet på Abel också skedde på en fredag.

Allt detta må vara sant, men det som är historiskt konstaterat är att Tempelherreordens Stormästare Jacques de Molay och många Tempelriddare i Frankrike fängslades just fredagen den 13:e oktober 1307. Det som var speciellt med den 13:e oktober 2007 (trots att denna inföll på en lördag) är att fängslandet inträffade för precis 700 år sedan.

Tempelherreorden i Sverige högtidlighöll denna, för Orden, viktiga dag med en minnesgudstjänst den 20:e oktober 2007, i Gustaf Adolfskyrkan, Stockholm.

Kung Filip IV av Frankrike ("Filip den sköne") och sedermera med Påven Clemens V hjälp (- då residerande i Avignon...!) upplöste Orden. Lika säkert som det idag är konstaterat att det var "fredagen den 13:e" har man också kommit till insikt om att alla anklagelser mot Tempelherrarna var fabricerade. Ett dokument (Parchemin de Chinon) som år 2001 hittades i Vatikanens eget bibliotek har studerats (urkunden finns på Vatikanens hemsida). Bland annat har två amerikanska och två brittiska tidningar uppmärksammat ärendet, men dokumentets betydelse har nog ännu inte riktigt gått upp för alla. Läs även Karl Axel Norbergs (KThO) essä om Chinon-pergamentet.

Fängslandet, upplösandet av Tempelherreorden och sedermera avrättningarna av flera ledare i Tempelherreorden är numera betraktat som ett av historiens största justitiemord. Envar bör också beakta att detta inte var några "kriminella element" utan hängivna människor som svor ett heligt löfte och gav sina liv för att försvara kristenheten ...Påvens egna soldater. Därför måste man nog också betrakta detta justitiemord som ett av Påvestolens största misstag.

ThO-kors 1307Tempelherreorden har varit förebild för de flesta av de kristna riddarordnarna. De absolut flesta riddarordnarna bär idag en variant av det kors som Tempelherreorden sedermera utvecklade och bar vid tiden för upplösandet. Det åttauddiga korset har en djupare innebörd än enbart en estetisk – det symboliserar de åtta riddardygderna där "Heder och Ära" är den främsta och viktigaste dygden (intressant nog och med bakgrund av det tragiska som drabbade Tempelherrarna).