Tempelherreorden Storpriorat Skandinavien

Tempelherreorden Storpriorat Skandinavien

Priorat Danmark

PrDK webTempelherreorden Priorat Danmark blev formelt oprettet ved beslutning i Storprioratet den 27:e april 1996, og herefter begyndte arbejdet med at opbygge prioratet. Centralt i detta arbejde var dels Grand Prior General Gert Grotte, som i mange år havde haft forbindelse til danske reservofficerskredse, dels den daværende svenske forsvars-attaché i København, oberst af 1. grad Kaj Nielsen, med tæt forbindelse til det danske forsvars øverste ledelse og brede officerskredse i det danske forsvar.

Mødeaktiviteterne førte til, at der den 10:e november 1998 blev oprettet et interimkonvent ledet af Grand Prior general med den opgave at planlægge og gennemføre det første Ordenskapitel med optagelse af nye riddere og Årsmøde Ridderdag i Priorat Danmark.

VElkommen til Priorat Danmark

Bo Baasch Vannaskoski profil smallPriorat Danmark er en del av Storpriorat Skandinavien som dækker de nordiska lande og idag har over 500 riddere. Efter omstart av Priorat Danmark efter 2013/14, er prioratet ved at konsolidere sig som et velfungerande priorat.

Idag består Prioratet av 14 riddere, alle med en militær tilknytning.

Den udad rettede virksomhed består hovedsageligt af humanitært bistand, som vi driver gennem Storprioratets Humanitæra fond. Denne fond har i de seneste år understøttet børnehjem, rehabiliterings center i de baltiska lande, og siden 2022 særligt hjælp til Ukraine og flygtninge herfra.

(opdateret 11 maj 2024)

Bo Baasch Vannaskoski Storkorsridder
Grand Prior Danmark