Tempelherreorden Storpriorat Skandinavien

Tempelherreorden Storpriorat Skandinavien

Hjälpverksamhet

Tempelherreordens viktigaste uppgift är välgörenhet, vänskap och omtanke om medmänniskor i kristen andra. Det finns många sätt att hjälpa och visa omtanke.

Nedan redovisar vi några sätt att bidra till en bättre värld.

Riddarbössan

RiddarbössanEtt sätta att stödja vår hjälpverksamhet är att spara dina mynt i en sparbössa "Riddarbössa" och när den blir full sätta in pengarna på något av våra konton för humanitär hjälpverksamhet. På så sätt bidrar du till att livet blir bättre för våra bidragstagare som är barn med stort behov av hjälp.

En "Riddarbössa" är enkel att ordna. Måla en mindre mjölkkanna vit och förse den med ett svart band runt om. Måla ett Tempelherrekors ovanför det svarta bandet (se bild). Gör ett enkelt hål i locket och så har du gjort dig en egen "Riddarbössa".

Varje dag när du kommer hem så stoppar du några mynt i "Riddarbössan" och snart kommer den att vara full.

Fixa din Riddarbössa redan idag!

Bli blodgivare och rädda liv

BlodgivarsymbolAtt vara blodgivare innebär att hjälpa en sjuk eller skadad medmänniska. Det kan till exempel gälla vid en svår förlossning, trafikolycka, cancerbehandling eller höftledsoperation.

Det finns inga alternativ till blodgivarens insats eftersom blod inte kan tillverkas på konstgjord väg. Blodet är dessutom en färskvara som bara kan lagras i sex veckor. Blodgivning handlar inte om mer än cirka en halvtimme tre till fyra gånger per år.

Blodgivarinformation från respektive länder finns nedan.
Ansök redan idag!

Danmark Norge Finland Sverige

Fadderskap

fadderOm du vill hjälpa barn runt om i världen är ett fadderskap i någon av de organisationer vi presenterar nedan ett bra alternativ. Klicka på organisationsnamnet och läs vidare om deras viktiga arbete.

Det personliga fadderskapet innebär kontakt och utbyte mellan människor från olika delar av världen. Det tror vi leder till en ökad förståelse och en vilja att vara med och förändra. Fadderskapet kan ge insikter om barns liv runt om i världen och om den egna möjligheten att påverka detta liv till det bättre.

Nedan presenteras några organisationer som är i behov av faddrar!

Barnhjälpen SOS Barnbyar SV Barnfonden Rädda Barnen
Barnen framför allt Människohjälpen SOS Barnebyer NO SOS Lapsikylä FI
Plan Danmark Plan Finland Plan Sverige Plan Norge

Internationella insatser

UNwithThOEngagemang i internationella fredsfrämjande insatser syftar ytterst till att bidra till att upprätthålla internationell fred och säkerhet och därmed underlätta för en rättvis och hållbar global utveckling. Nordens deltagande i fredsfrämjande insatser handlar i förlängningen också om att främja vår nordiska säkerhet och våra intressen.

Som riddare av Tempelherreorden kan du bidra till fred och säkerhet genom deltagande i civila- som militära insatser runt om i världen. Tempelherreorden har varje år ett flertal riddare ute på internationella insatser och riddarna har som god tradition att skicka hälsningar från sina insatsområden.

Gör en insats för fred och säkerhet!

United National