Tempelherreorden Storpriorat Skandinavien

Tempelherreorden Storpriorat Skandinavien

Baillivat St. Peter

KommanderiStPeter web 1Den 5 juli 2017 hölls ett instiftelsemöte med avsikt att bilda ett Kommanderi i Syd. En framställan gjordes till Priorat Sveriges konvent. Den 17 februari 2018 höll arbetsgruppen ett interims konvent i Lund. Där Riddare som överförts från Danmark presenterades.

Under året 2018 har vid två tillfällen information om t.f. Kommanderiets planeringsarbete utsänds till samtliga berörda Riddare och att vi antagit arbetsnamnet Kommanderi St. Peter med säte i Lund och att vi kommer att ha Klosterkyrkan som samlingsplats.

Den 17 november avhölls den Urtima Riddardagen då det slutliga beslutet om stadgeändring och möjligheten att införa Kommanderier och Ballivat i Priorat Sverige. På eftermiddagen vidtogs Tempelherreordens Priorat Sveriges Ordenskapitel med instiftande av Kommanderi.

Den 8 december avslutades året med ett Lagtima Riddarting i Klosterkyrkan under högtidliga former. Där baneret för första gången fördes inte till ett Korum, Därmed är Kommanderi Sankt Peter etablerat.

Den 20:e mars 2021 beslutades på Priorat Sveriges Lagtima Riddarting att Kommanderi Sankt Peter ändras till Baillivat Sankt Peter då Sankt Peter uppfyller kraven för ett Baillivat med antalet Riddare och den geografiska upptagningsområdet. 

Välkommen till Baillivat Sankt Peter

Jan Inge Svensson webBaillivat Sankt Peter lyder under Priorat Sverige som i sin tur lyder under Storpriorat Skandinavien. Sankt Peter verkar i södra Sverige med upptagningsområde södra Halland, södra Småland, Blekinge samt Skåne. Inom området finns ca 40 Riddare som gör gott och rätt!

Baillivat Sankt Peter leds av ett konvent som genomför regelbundna styrelsemöte samt att årligen genomföra Lagtima Riddarting (årsmöte). Baillivat Sankt Peters säte är Lund med Klosterkyrkan som bas för vår verksamhet. Sankt Peters klosterkyrka har kopplingar till Tempelherreordens då abbot Sankt Bernhard av Clairvaux skrev Tempelherreordens Regula (stadgar) och hade starka band till Orden.

Jan-Inge Svensson Storofficer
Ballivus, Baillivat Sankt Peter