Tempelherreorden Storpriorat Skandinavien

Tempelherreorden Storpriorat Skandinavien

Baillivat Nidaros

Den 25. Nidarois w4april 2015 ble stiftelsesmøte for Kommanderi Nidaros avholdt i Drammen etter at Storpriorat Skcandinavia hadde gjennomført sitt Ordenskapittel. Stiftelsesmøtet for Prioriat Norges første Kommanderi ble gjennomført med Grand Prior General Storprioriat Skcandinavia og Grand Prior for Prioriat Norge tilstede. RThO Lasse Hegge ble valgt til Kommanderiets første Kommandør.

I løpet av året 2014 og 2015 ble forberedelsene til etablering av et Kommanderi i Nidaros gjennomført og et forberedende møte for stiftelse ble gjennomført i Trondheim den 18. april 2015. Den 17. oktober 2015 under Prioriat Norges Ordenskapittel i Akershus Slottskirke ble Kommanderi Nidaros offisielt instituert som Prioriat Norges første Kommanderi.

Kommanderiets Våpen ble godkjent av Grand Prior General i Oslo 17. oktober 2015. Våpnet består av to Olavsøkser i gull på sort festningsmur.
På sølv et rødt tempelherrekors i dexter og i sinister St. Olav i rødt.

Den 28:e september 2019 var en stor begivenhet var oppgradering av Kommanderi Nidaros til Baillivat. Vi gratulerer Baillivatet Nidaros, med den flotte utviklingen de har hatt innen Baillivatet.

Velkommen till baillivat Nidaros

Baillivat NidarosGunnar Olaf Gundersen small er tilsluttet Prioriat Norge som i sin tur er under Storprioriat Skandinavia. Baillivatet er en organisatorisk del av internationella O.S.M.T.H. (Ordo Supremus Militaris Templi Hieroisolmymitani). Baillivatet har sitt virkeområde i Midt-Norge i Trøndelag og Møre.

Baillivatet  ledes av en Ballivur med støtte av et Konvent (styre) som avholder faste styremøter og et Ridderting (årsmøte).

Baillivatet hovedsete er Trondheim i Trøndelag fylke.

Gunnar Olaf Gundersen Kommendør
Ballivur, Baillivat Nidaros