Tempelherreorden Storpriorat Skandinavien

Tempelherreorden Storpriorat Skandinavien

St. priorat Skandinavien

StorprioratStorprioratSkandinavienweb Skandinavien (Grand Prieuré Scandinave) är ett autonomt Storpriorat inom Tempelherreorden. Det bildades den 19:e februari 1981 när Gert Grotte, Storkorsriddare av Tempelherreorden erhöll utnämningsbrev för de nordiska länderna - Danmark, Finland, Norge och Sverige av Ordensregent Fernando de Sousa Fontes. Grand Prior General enade ett antal riddare som sedan flera decennier funnits i Storprioratets länder.

Välkommen till Storpriorat Skandinavien

GPG Birger Olsen webInom det Nordiska storprioratet av Tempelherreorden är vi idag drygt 500 ideellt verksamma manliga och kvinnliga riddare från Danmark, Finland, Norge och Sverige. Vi är i vår tur en del av den större, internationella Tempelherreorden med säte i Paris.

Orden har en historisk koppling till militär verksamhet och dagens nordiska riddare likaså. Riddarnas samlade bakgrund som yrkes- eller reservofficerare - präster, läkare, jurister, företagsledare m.m. kommer väl till pass i vårt arbete för att göra gott – och rätt.

Storprioratet korresponderar fortlöpande med Tempelherreorden internationellt och samverkar med andra Priorat inom Orden.

Storpriorat Skandinavien deltar årligen på Tempelherreordens internationella konvent och arrangemang.

Vi får regelbundet frågor rörande vår verksamhet och vår historiska koppling till den ursprungliga Tempelherreorden grundad år 1118. Här finner Du de vanligaste frågorna (FAQ).

Birger Olsen Storkorsriddare
Grand Prior General