Tempelherreorden Storpriorat Skandinavien

Tempelherreorden Storpriorat Skandinavien

Stridsstandaret

In hoc signo vinces! I detta tecken, i korsets tecken, skall du segra!

I maj 2001 på Karlbergs Slott tog Prioratet i bruk sitt eget Gonfanonstandar, en gåva från ett antal riddare och Livgardister. Idag Storprioratets fälttecken och en samlande symbol för Storprioratets internationella humanitära hjälpverksamhet - främst genom Tempelherreordens Humanitära fond.

"Le Gonfanon baussant" - stridsstandaret

Le GonfanonTempelherreordens svartvita standar var välkänt och fruktat.

Standaret var rektangulärt, med långsidan fäst vid stången och delat i två fält: övre delen svart, nedre delen vit. Färgerna var valda till åminnelse av dels aposteln Johannas, vars bemärkelsedag infaller nära vintersolståndet, dels Johannes Döparen, som firas i anslutning till sommarsolståndet. Standaret symboliserar därmed ljusets seger över mörkret - de goda krafterna som besegrar de onda motkrafterna.

Adjektivet "baussant", med betydelsen "tvåfärgad", "svart och vit" har en intressant, och som jag tror föga känd, etymologi. I en avledning från latinets "balteus", med betydelsen "rand; bälte", finns det franska ordet "balzan, -e". Detta ord betyder dels vitfotad svart (eller rödbrun) häst, dels ("balzane") vit fläck på hästfot. Alltså har färgerna på en vitstrumpad svart häst givit namn åt Tempelherreordens traditionsrika standar!

Ordet "baussant" förekommer i ett dussintal varianter: "baucens; bauçant; beaucens" etc. I "Dictionnaire Historique..." varnas för den ibland förekommande stavningen "beauséant", som kan leda till den felaktiga tolkningen "bien séant", ungefär "vacker sits".

Jan Rosenberg, Storofficer
Storsekreterare em

Från artikel i "Genom Hjälmvisiret" av Jan Rosenberg, StOffThO
Fotografi av Björn Liszka, KThO