Tempelherreorden Storpriorat Skandinavien

Tempelherreorden Storpriorat Skandinavien

Våra benefaktorer

Kungörelser

Tempelherreordens Humanitära Fond och Ordens Storpresidium kungör härmed att nedan angivna företag och stiftelser förlänats Tempelherreordens Benefaktorbrev. Benefaktorerna har med sina generösa donationer gjort det möjligt att ge några av våra medmänniskor en värdig start i livet, i våra Baltiska grannstater.

Benefaktorer

logo daylight

Daylight Reklam AB har godhjärtat bidragit till Tempelherreordens internationella hjälpverksamhet genom generös donation. Den 18:e oktober kungjordes detta vid Priorat Sveriges Riddardag å officersmässen vid anrika Livregementets dragoner i Stockholm. Grand Prior, Owe Wagermark, hälsade Ordens nye Benefaktor varmt välkommen i arbetet med vår humanitära verksamhet.


huntit logo

HuntIT AB ett har för andra året i rad donerat gåva som Benefaktor. Tempelherreorden framför sitt varma tack.

Den stiftelse (vars ändamål är att hjälpa behövande), som utanför Tempelherreorden önskar vara anonym, har för andra året i rad donerat generös gåva till Ordens Humanitära Fond.