Tempelherreorden Storpriorat Skandinavien

Tempelherreorden Storpriorat Skandinavien

Välgörenhet

Kärlekens budskap grunden för all ridderlighet!


Tempelherreordens huvudändamål är att bedriva hjälpverksamhet för behövande människor. För det har Tempelherreorden Storpriorat Skandinavien instiftat två institutioner, Humanitära fonden och Pro Merito vilket redovisas nedan och mer omfattande under menyn till höger.

Vi tar tacksamt emot bidrag stora som små och alla bidrag vi får in går oavkortat till Tempelherreordens Humanitära fond.

Tempelherreordens Humanitära Fond

Från 1993 till 2001 kunde dåvarande Barnhemsstiftelsen medverka till upprustningen av småbarnshemmet Mustamäe Väikelastekodu i Tallinn till en standard som var nära den svenska. Tidigare riktades den humanitära hjälpverksamheten till de baltiska staterna men då standarden har förbättrats i de baltiska länderna har Humanitära fonden riktat om sin hjälpverksamhet och nya stadgar har fastställts den 29:e maj 2021 av Storpriorat Skandinavien. Stadgan lyder:

” Tempelherreordens Humanitära Fond lyder under Storprioratet och har till uppgift att genom riktad verksamhet stödja sociala hjälpinsatser. Humanitära fondens inriktning beslutas vid Lagtima Riddarting.”

Läs mer om Tempelherreordens Humanitära fond.

Pro Merito

Civilkurage, att våga stå upp för det rätta, att orka säga emot, att ingripa när någon behöver hjälp eller stöd. Att ingripa utan tanke på sitt eget bästa eller sin egen säkerhet - utan egenvinning. Historiskt har riddare i ädel kamp försvarat och skyddat det goda och bistått de svaga och utsatta.

Dagens riddare av Tempelherreorden vill förvalta detta positiva arv. Dels för att uppmärksamma och belöna individer som utfört gärningar som man normalt inte kan förvänta sig att en medmänniska skall utföra och dels uppmuntra andra individer att på motsvarande sätt utföra liknande gärningar, har Tempelherreorden Storpriorat Skandinavien instiftat en belöningsmedalj - Pro Merito som symboliskt tecken på utförd extraordinär god gärning.

Pro Merito är Tempelherreordens Storpriorat Skandinaviens belöningsmedalj.
Den utdelas sedan 1997.

Av Pro Meritos stadgar artikel 1 framgår att:

"Medaljen kan förlänas person som genom visat prov på mod och rådighet eller på annat sätt gjort sig särskilt förtjänt av Ordens och allmänhetens uppmärksamhet och uppskattning."

Förslagen till värdiga mottagare kommer främst från Ordens riddare.

Läs mer om Pro Merito här.

thkrsAlla – Riddare och andra – är välkomna att bidra till våra insamlingar thkrs