Tempelherreorden Storpriorat Skandinavien

Tempelherreorden Storpriorat Skandinavien

Priorat Svensk-Finland

TempelherreordenOSMTHFinlandweb Priorat Svensk-Finland fick sin start genom att ett antal finländska riddare dubbades i Storpriorat Skandinavien under åren 1987-1994.

År 1994 beslutade Storprioratet, under Grand Prior General Gert Grottes ledning att tiden var mogen för grundandet av ett kommanderi i Finland. Kommanderi Svensk-Finland grundades då under ledning av sjökapten Holger Hermansson som utsågs till kommendör för detta. Kommanderiet höll sin första Riddardag den 11:e november 1995. Gamla kyrkan i Helsingfors var platsen för ceremonielet och Riddarmåltiden avnjöts i Frimurarhuset med deltagande av riddare från både Sverige och Norge.

Välkommen till Priorat Svensk-Finland

Krister BlomqvistPriorat Svensk-Finland är en del av Storpriorat Skandinavien som täcker de nordiska länderna och idag har drygt 500 riddare. Efter att ett antal meriterade finländska officerare dubbats till riddare på Karlbergs slott i Stockholm bildades vårt Priorat, först som ett Kommenderi 1994 och fick sedan status av Priorat år 1996.

Idag består Prioratet av 80 riddare och vår Orden har en militär anknytning är riddarna yrkes- eller reservofficerare.

Den utåt riktade verksamheten består huvudsakligen av humanitärt bistånd som vi bedriver genom Storprioratets Humanitära fond. Denna fond understöder under de senaste åren barn- hem, rehabiliterings center och hjälp för gatubarn i de baltiska länderna.

Priorat Svensk-Finland understöder på lokal nivå våra krigsveteraner.

Utöver detta har flera riddare deltagit – och deltar för närvarande – i internationellt fredsbevarande arbete.

Krister Blomqvist Storofficer
Grand Prior Svensk-Finland