Menu
Baillivat Sankt Peter 2021-08-28

Vördade Riddare i Baillivat St. Peter.

Vi har nu kommit igång med fysiska träffar som restriktionerna efterhand gör att möjligheterna ökar. Vi fortsätter nu vår planerade verksamhet där den avbröts av Pandemin.
Vår projektledare KThO Bertil Dawidson vill med dessa rader rapportera från vårt Riddarmöte i Gråmanstorp eftersom anledningen är mycket speciell och våra möjligheter att personligt hedra en bortgången Riddarvän varit omöjlig.

Bakgrunden kort

Ballivat S:t Peter planerade under våren 2019 ett antal aktiviteter att genomföra längre fram. Bland annat arbetade Tore Lundström med att arrangera ett besök i Gråmanstorps kyrka som är belägen strax utanför Klippan. Detta besök var preliminärt planerat att genomföras under våren 2020. Samtidigt skulle vi också besöka Ljungbyheds militärhistoriska museum.
Coronarestriktionerna kom i vägen för våra planer, som då sköts på framtiden.
Planläggaren för besöken, Tore Lundström avled under tiden som vi har väntat på lättnader i Corona restriktionerna.
När vi nu hösten 2021 hade möjlighet att genomföra besöken uppdrogs åt Bertil Dawidson att arrangera ett Riddarmöte.

Lördagen den 28 augusti samlades ett antal riddare med damer vid Gråmanstorps kyrka.

Vi välkomnades till Gråmanstorps Kyrka av Komminister emeritus Ann-Mari Nelson i närvaro av Tore Lundströms hustru. Efter minnesstunden i kyrkan och efter en presentation av kyrkans historia och vandrade de närvarande till Tores gravplats. Där vi hedrade Tore med att lägga ner en blombukett och ett tack för hans Riddargärning.

Gråmanstorp kyrka kan tidsmässigt även kopplas till Klosterkyrkan i Lund och Domkyrkobygget där kyrkobyggnaden uppfördes av cisterciensermunkar från Herrevads kloster i samarbete med byggare från domkyrkobygget i Lund. Omkring 1160 färdigställdes kyrkan som helgades åt jungfru Maria. Under 1400-talet tillkom det kraftiga tornet. Under samma århundrade försågs kyrkans innertak med kryssvalv. En medeltida upphängningsanordning för kyrkklockorna finns i det låga tornet.

GoteAnderssongrav small ToreLundstromgrav small
 Göte Andersson och tyst minut  Riddare Tore Lundströms grav

Efter besöket i kyrkan fortsatte Riddardagen med en färd till Spångens Gästgivargård, även den en historisk raritet i den Skånska matkulturen. För de som känner den dåvarande ikonen och skådespelaren Edvard Perssons och hans filmer där Spången hade en plats.

Spangen small
Riddare och anhöriga på
Spången, Ljungbyhed

Lunchen gav tillfälle till mingel och småprat. Särskilt glädjande var den självklara närvaron av flera damer. Bl.a. Tores hustru Gunilla.
Väl styrkta fortsatte färden till Ljungbyheds Militärhistoriska Museum (Gamla Husarmässen). På plats fick vi en lättsam presentation med värmande humor och flygarhistorier. Intressant var att flera av de närvarande hade personliga relationer till Ljungbyhed och dess historia.

MInnessten small St Peter Small web Museet1 small
Minnessten Ljungbyhed   Guidad tur på museet
F5museet small Museet4 small Museet2 small
Inledning av guidad visning Husarlägrets utställning Återblick över F5:s historia
Museet3 small Kanoner small Sk60 small
Kavalleriets historia på Ljungbyhed Kanonen utanför Husarlägret SK 60 monument f.d. F5 LJungbyhed

RThO Bertil Dawidson
Projektansvarig

Fotografi Jonas Stålhandske

© Tempelherreorden 2022