Tempelherreorden Storpriorat Skandinavien

Tempelherreorden Storpriorat Skandinavien

Återupptagna Riddarluncher på Militärsällskapet!

Vördade Riddare,

Som ni vet har vi nu återstartat vår verksamhet, med nödvändiga anpassningar och beaktandes god säkerhet givet Covid-19. Vi har hittills genomfört två Riddarluncher på Militärsällskapet. Dessutom har ett Riddarmöte genomförts i Stockholm om Covid-19. Under GPG Emeritus Owe Wagermarks arrangemang har också en Riddarlunch genomförts på Sällskapet. Kommande verksamhet är bland annat att Kommanderi St. Peter genomför sitt Lagtima Riddarting på Luftvärnsregementet i Halmstad till helgen. Blir ett intressant besök då chefen för Luftvärnsregementet också kommer att informera om luftvärnets utveckling.

Tisdagen den 13 oktober genomförs Riddarmöte i Stockholm på Militärsällskapet då Riddaren, Generalmajoren och Rikshemvärnschefen Stefan Sandborg talar om hemvärnets utveckling givet kommande försvarsbeslut. Mer information och anmälan på hemsidan i kalendern. En viktig och stor begivenhet blir också vårt Ordenskapitel och vår Riddarmiddag lördagen den 21 november i Tyska kyrkan och på Sjöfartshuset i Gamla stan. Reservera eftermiddagen och kvällen för ett fantastiskt arrangemang med musik, goda vänner, välsmakande dryck och måltid och dubbning av Riddare och befordring av välförtjänta.

Vår tradition att genomföra Riddarlunch första helgfria fredagen varje månad på Militärsällskapet har utvecklats mycket positivt. Vi är nu som regel minst åtta Riddare. Det finns plats för fler så boka in dessa fredagar i din kalender. Fredagsluncherna omfattar ett fint sillbord med lax, ägg, ost, bröd och sallad. Därefter en välsmakande och riklig lunch. Nu senast den 4 oktober ugnsstekt potatis och kryddig kyckling i en fantastiskt god sås. Dryck väljs efter tycke och smak och för den djärve en snaps eller två. Även denna gång fanns ett flertal djärva Riddare. Denna lunch skulle också ha varit uppvaktningslunchen våra jubilarer men på grund av läget så har vi nödgats skjuta det på framtiden. Men vi har inte glömt utan kommer att återkomma. I sammanhanget vill jag tacka er Riddare för den generositet ni visat för våra jubilarer. Våra insamlingsresultat är över förväntan och är på god väg mot vårt mål – att fördubbla våra insamlade medel.

På fotona från de två senaste luncherna ser ni bland annat Owe Wagermark, Göran Lagerholm, Nils- Anders Ekberg, Lars-Eric Gustafsson, Erik Sörensen, Magnus Ruding, Staffan Strömbäck, Sten Edholm och undertecknad. Dessutom deltog naturligtvis Margareta Wagermark. Ett mycket meriterat, vackert och trevligt sällskap om jag får säga det själv.
Till kaffet kunde jag som vanligt informera om pågående verksamhet mer utförligt. Många kloka tankar framfördes om hur vi kan utveckla vår verksamhet. Luncherna är ett fint tillfälle att inte bara träffa goda vänner och andra Riddare utan också dryfta samtidens utmaningar och vår egen verksamhet. Jag ber om att få tillönska er alla en fin och aktiv höst. Ta hand om varandra, fortsätt ert goda arbete och var goda föredömen i värld som nu mer än tidigare behöver det.

Göran Lagerholm Eric Sörensen och Magnus Ruding Lars Eric Gustafsson Magnus ruding och Owe Wagermark Lars Eric Gustafsson Nils Anders Ekberg Peter Öberg och Göran Lagerholm
Göran Lagerholm, Eric
Sörensen, Magnus Ruding
 Lars-Eric Gustafsson,
Nils-Anders Ekberg,
Magnus Ruding
 Lars-Eric Gustafsson,
Nils-Anders Ekberg,
Göran Lagerholm,
Peter Öberg
Lars Eric Gustafsson och Nils Anders Ekberg Margareta Wagermark Göran Lagerholm och Nils Anders Ekberg Owe och Margareta Wagermark
  Lars-Eric Gustafsson,
Nils-Anders Ekberg,
 Margareta Wagermark,
Göran lagerholm,
Nils-Anders Ekberg
 Owe- och Margareta
Wagermark,
Riddarlunch 2 oktober Eric Sörensen Lars Eric Gustafsson Owe Wagermark Margareta Wagermark Peter Öberg Magnus Ruding och Göran Lagerholm   Riddarlunch 4 september Magnus Ruding Sten Edholm Peter Öberg Margareta Wagermark owe Wagermark och Staffan Strömbäck
Eric Sörensen, Owe- och
Margareta Wagermark,
Peter Öbberg,
Magnus Ruding,
Göran Lagerholm
  Magnus Ruding,
Sten Edholm,

Peter Öberg,
Margareta- & Owe
Wagermark

Staffan Strömbäck

Peter Öberg, StOffThO
Grand Prior Sverige