Tempelherreorden Storpriorat Skandinavien

Tempelherreorden Storpriorat Skandinavien

Gert Grottes begravning

Gert Grotte, 1927-2020

Gert Grotte fotograf Carl Jonas Person smallGrand Prior General Emeritus, Äresriddaren av Priorat Danmark, Storkorsriddaren, Direktören och Kaptenen Gert Grotte avled den 15 augusti i en ålder av 92 år. Han begravdes i Söndrums kyrka den 26 augusti i en trängre krets. Han sörjs närmast av döttrarna Christina och Maria samt sonen Christian med familjer.

Gert Grotte föddes den 6 december 1927 och var bosatt i Halmstad. Efter sedvanlig skolgång och värnplikt blev Gert reservofficer vid Hallands Regemente. Han var en mycket aktiv och duglig reservofficer och var också under många år ordförande i reservofficerssällskapet samt engagerad i den nordiska reservofficersrörelsen

1977 dubbades Gert till Riddare i Tempelherreorden i Köpenhamn med överstelöjtnant Carl Christian Schavenius, Kammarherre hos Drottning Margarethe II av Danmark, som fadder. Genom dubbningen och inträdet i Tempelherreorden blev Gert riddare nummer 0001 och den som var drivande i skapandet av ett Skandinaviskt Storpriorat och senare nationella Priorat 1996. 1981 fick Gert, av Sir Francis A Sherry de Achea, Edinburgh, rätt att dubba Riddare. Gert fungerade sedan åren 1981-1996 som Grand Prior i Sverige. 1986 erhöll Gert Stormästarens utnämningsbrev till Grand Prior General för de nordiska länderna, ett ämbete han innehade till 2002.

Begravningsgudstjänsten i Söndrums kyrka utanför Halmstad genomfördes onsdagen den 26 augusti under blå himmel. På grund av covid-19 kunde endast den närmaste familjen närvara. Söndrum kyrka i sig är en vacker medeltidskyrka ursprungligen uppförd på 1200-talet med ett utbyggt långhus från mitten av 1300-talet. Genom begravningen i medeltidskyrka och dess välvda valv och vitkalkade väggar blev koplingen till Gert Grottes livsgärning i Tempelherreorden synligjord. Tempelherreorden och Storpriorat Skandinavien samt samtliga nordiska priorat var väl representerade genom våra fem kransar med band i våra respektive nationers färger med en sista hälsning. Storprioratets krans och band var i svart och vitt för att symbolisera vårt stridsbaner nu när Gert utkämpat den sista striden.

Begravningen var ljus, varm och fylld av musik. Inledningsvis framfördes Wolfgang Amadeus Mozarts tonsättning av Ave verum corpus, som anses vara skriven av påven Innocentius VI, och därefter solosång med en av de mest älskade moderna psalmerna, Ylva Eggehorns Var inte rädd med musik av Lars Moberg. Därefter följde psalmen – Härlig är jorden och psalmen – Bliv kvar hos mig. Mellan psalmerna framfördes åter solosång. Denna gång – Allenast i Gud söker min själ sin ro av Gustaf Nordqvist. Som avslutningsmusik hördes Amazing grace. I samband med begravningen överlämnades också Tempelherreordens kondoleanser, bland annat från Stormästaren i Paris, Gérard Willery. Begravningen är inspelad och kan ses på begravningsbyrån Benskiöld & Co hemsida eller via nedanstående länk:

Gert Grottes begravning 2020-08-26

Gert Grotte var också med och tog initiativ till vår humanitära verksamhet. Den första humanitära insatsen genomfördes redan 1986 genom ständigt medlemskap i Albert Schweizers fond. Barnhemstiftelsen (numera Humanitära Fonden) bildades 1993 och har sedan dess samlat in väl över 3 miljoner kronor till humanitära ändamål inte minst för barnhem i de tre Baltiska länderna. Gert anhöriga hade i begravningsannonsen framfört att man gärna såg bidrag just till Tempelherreordens Humanitära Fond. För att hedra Gert, hans minne och gärning ombeds alla Riddare bidra, efter egen förmåga, till vår humanitära verksamhet. Märk din gåva med ”Gert Grotte”. Resultatet kommer att redovisas skriftligen till familjen med omnämnande av alla givare.

 

Storprioratet krans small

Storpriorat Skandinavien

 

Priorat Danmark krans small

Priorat Danmark

Priorat Norge krans small

Priorat Norge

Priorat Svensk Finland krans small

Priorat Svensk-Finland

Priorat Sverige krans small

Priorat Sverige

Vi har mycket att tacka Gert för. Hans betydelse för tillkomsten, etableringen och tillväxten av Tempelherreorden i norden är ovärderlig. Det var han, Riddaren med riddarnumret 0001, som var primusmotor för oss. Utan hans pionjärinsatser hade inte vi stått på så stabil grund och blivit en så starkt humanitär och social kraft som Tempelherreorden är i dag.

Non nobis Domine, Non nobis, Sed Nomini Tuo da gloriam.

Peter Öberg, StOffThO
Grand Prior Sverige

Humanitära fondens kontonummer är:

Priorat Sverige, Svensk-Finland och Danmark
Plusgiro: 6463766-3
IBAN: SE56 9500 0099 6042 6463 7663
BIC: NDEASESS

Priorat Norge
DNB Bank ASA: 1203.84.59048 IBAN: NO7112038459048
BIC: DNBANOKK

Fotograf: Halmstads begravningsbyrå