Tempelherreorden Storpriorat Skandinavien

Tempelherreorden Storpriorat Skandinavien

Ordenskapitel Harstad 2019-09-28

Baillivat Hålogaland var arrangør og vertskap for en fantastisk flott ridderhelg. Aldri før har det vært gjennomført et ordenskapittel så langt nord. Jeg vil også her rette en stor takk til Baillivat Hålogaland for det arbeidet de har lagt ned, og skapte en så vellykket ridderhelg.

Ordenskapitlet foregikk i Trondenes kirke, påbegynt bygget på midten av 1100-tallet. Trondenes kirke er en vakker kirke liggende nede ved sjøen litt nord for Harstad sentrum.
Ordenskapitlet ble ledet av vise Grand Prior General og vise Grand Prior Norge

NYdubbade 2019

9 postulanter ble slått til riddere. Disse var; Løytnant Halldor Michaelsen, Fenrik Jim Harry Løvås, Kapteinløytnant Øivind Gundersen, Major Anders Kildal, Kaptein Terje Schjødt-Osmo, Kaptinløytnat Sofie Hildebrandt Nilsen, Major Sven-Kristian Løtveit, Løytnant Torstein Sem og Stabssersjant Frode Øynes.
En fransk ridder ble opptatt i Priorat Norge; Commandant (Major) Emmanuel Soetaert.
Vi ønsker alle hjertelig velkommen til Priorat Norge og Storpriorat Skandinavia.

Befordran och nydubbade 2019

9 riddere be befordret til Offiserer. Disse var; Morten Slungaard, Arnfinn Vik, Asgeir Nikolaisen, Svein Arne Risvold, Knut Orvar Laugsand, Gunnar Olaf Gundersen, Knut Sivertsen, Jan Alve og Carolina Lindström.
Tre riddere og offiserer ble befordret til Kommandører. Disse var Dan Erlend Pedersen – vise Kommandør Hålogaland, Nils Otto Pleym – Ceremonimester Priorat Norge / Kansler Baillivat Hålogaland og Annika Larsen – Kapellan Baillivat Hålogaland / vikariernde kapellan Priorat Norge.
Vi gratulerer alle befordrede, og ønsker lykke til med nye grader og sin befatning.

En annen stor begivenhet var oppgradering av Kommanderi Nidaros til Baillivat.
Vi gratulerer Baillivatet Nidaros, med den flotte utviklingen de har hatt innen Baillivatet.
Riddermiddagen ble gjennomført i svært hyggelig atmosfære, og med utsøkt mat, på Hotell Scandic Harstad.