The Knights Templar, The Grand Priory of Scandinavia

The Knights Templar, Grand Priory of Scandinavia

 

Nya rön om Tempelherreordens historia

ThO bokBoken ger en kortfattad historik över Tempelherreordens historia utifrån den senaste forskningen. Författaren går igenom de olika korstågen och visar också hur ett modernt historiebruk inte alltid ger en korrekt bild av historiska skeenden.

Boken avslutas med tre omfattande bilagor på engelska som innehåller källtexter med stor betydelse för Tempelherreordens historia.

Kjell O. Lejon är professor, studierektor och avdelningschef vid Linköpings universitet. Han är religionsvetare med inriktning mot historisk teologi, har varit gästprofessor under flera år i USA och en internationellt flitigt anlitad föreläsare. Lejons riddarnummer är 0301S och han har verkat som kaplan i Priorat Sverige under åren 2002 – 2012.