Menu

GRAND PRIOR GENERALS HÄLSNING TILL SAMTLIGA RIDDARECorona-viruset har de senaste dagarna dominerat nyhetsflödet i våra länder.
Myndigheterna har kommit med många rekommendationer och restriktioner som i stort är
lika i Danmark, Finland, Norge och Sverige.

På basis av den information som vi i skrivande stund har verkar det sannolikt att viruset
kommer påtagligt att störa våra vardagsrutiner åtminstone de närmaste 3-6 månaderna.
När den första vågen av pandemin falnar kan vi inte säga med säkerhet.
Det är fullt möjligt att vi får dras med Corona-gisslet under en längre tid.
Av denna orsak och efter samråd med Storpresidiet inhiberar jag Storpriorat
Skandinaviens Riddarting och Ordenskapitel i Skara Varnhem 23 – 25 april.

Priorat Svensk-Finland inhiberar sitt Ordenskapitel i Helsingfors 16 maj.

Storpresidiet kommer att inom sinom tid ta fram nya tidpunkter för dessa
evenemang.

Under rådande omständigheter är det viktigt att Riddarna följer de direktiv som
myndigheterna gett. Pandemin har fått en dramatisk framtoning. Trots allt är det de enkla
och odramatiska åtgärderna som gäller. Vi skall undvika folksamlingar, vi skall tvätta våra
händer med tvål. Vi skall ta det lugnt. Och vi skall träffas på Storprioratets Ordenskapitel
så snart det är möjligt!

Jag tillönskar alla mina Riddare framtidstro, uthållighet och tålamod. Vi kommer att
återuppta den gemensamma verksamheten genast då det är möjligt.

Borgå den 16 mars 2020
Storpriorat Skandinavien
Christer Blomberg, StKThO
Grand Prior General

On FebruaryBild3 27, 2017, a meeting was held at Setermoen in Troms. The purpose of the meeting was to gather the Knights of Priorat Norway who lived in Northern Norway to see if there was a willingness to establish a commando in Northern Norway. The will was there and the execution was great!

After Great Priorat Scandinavia's annual knight's day in 2017, which was held in Lund in the south - Sweden, a foundation meeting was held.

The working group had submitted proposals for the name Kommanderi Hålogaland, the geographical area of ​​the Commandery extends over Sør-Hålogaland Diocese and the entire Nord-Hålogaland Diocese.

Welcome to Baillivat Hålogaland

Kurt Ringstrand smallBaillivat Hålogaland is a member of Priorat Norway, which is under the Scandinavian Great Priority. Which is part of O.S.M.T.H (Ordo Superemus Militaris Templi Hierosolymitani). Baillivat Hålogaland's geographical area includes the dioceses of South and North Hålogaland (counties Nordland, Troms, Finnmark and Svalbard). 22 Knights are today affiliated with the Baillivatet.

Baillivatet is chaired by a Convention which holds regular board meetings and a Ridderting (annual meeting). Baillivat Hålogaland has its seat at Bardufoss in Målselv municipality in Troms.

Kurt Ringstrand, StOffThO
Commander, Bailivat Hålogaland

If you wish to contact the Grand Priory of Scandinavia or any of the national priors Athens you will find contact information in the right menu.

If you have any questions regarding information or magazine Knight Temple you turn to Infomaster. The site is administered by the Order's great webmaster and do you have any questions or comments on the website please take contact with our grand webmaster.

See the menu to the right!

DenStPeter July 5, 2017, an inaugural meeting was held with the intention of forming a Commandery in the South. A request was made to Priorat Sweden's Convention. On February 17, 2018, the working group held an interim convention in Lund. Where Knights transferred from Denmark was presented.

During the year 2018, information on t.f. The Commandery's planning work is sent to all the Knights concerned and that we have adopted the working name Kommanderi St. Peter is based in Lund and that we will have Klosterkyrkan as a gathering place.

On November 17, the Urtima Knights Day was held when the final decision on statute change and the possibility of introducing Commanderies and Ballivat in Priorat Sweden. In the afternoon, the Order of the Temple Lord's Priorate Sweden Order of the Order was instituted with the establishment of Commandery.

On December 8, the year ended with a Lagtima Riddarting in the Abbey church in solemn forms. Where the banner for the first time was not brought to a Korum, Thus Commandery Saint Peter is established.

Welcome to Kommanderi S.t Peter

GA webCommandery Saint Peter is under Priorat Sweden which in turn falls under the Grand Priority Scandinavia. Saint Peter operates in southern Sweden with the catchment area of ​​southern Halland, southern Småland, Blekinge and Skåne. Within the area there are about 40 Knights who do good and right!

Commandery Sankt Peter is led by a convention that conducts regular board meetings and the annual Lagtima Riddarting (annual meeting). Commandery St. Peter's seat is Lund with the Abbey church as the base for our Order. Saint Peter's Monastery Church has links to the Temple Knights when Abbot Sankt Bernhard of Clairvaux wrote the Knights Temple Lord's Regula (statutes) and had strong ties to the Order.

Göte Andersson, Grand Officer
Commander, Commander Saint Peter

Här kan du ladda ner tidigare nummer av tidningen Tempelherren i pdf-format. Vi önskar våra riddare en stunds trevlig läsning!

Tempelherren utges av Storpriorat Skandinavien.
Utgivare: Storkanslern Mikael Frisell
Redaktör: Storhärold Magnus Hildebrandt

Samtliga publicerade fotografier Copyright respektive fotograf.
E-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Redaktörens adress: Stambanevägen 42, SE-141 39 Huddinge Sverige.

Filerna är i "pdf" filformat vilket innebär att man behöver ett program för att kunna läsa filerna. Programmet är gratis och kan laddas ner genom att klicka på Adobe Reader ikonen.

Adobe Acrobat Reader

Tempelherren 2020

 1 2020w    
Tempelherren 1:2020     

Tempelherren 2019

1 2019w   2 2019w
Tempelherren 1:2019    Tempelherren 2:2019

Tempelherren 2018

1 2018w   2 2018w
Tempelherren 1:2018   Tempelherren 2:2018

Tempelherren 2017

1 2017w   2 2017w
Tempelherren nr 1:2017   Tempelherren nr 2:2017

Tempelherren 2016

1 2016w   2 2016w 
Tempelherren nr 1:2016   Tempelherren nr 2:2016

Tempelherren 2015

1 2015w   2 2015w
Tempelherren nr 1:2015   Tempelherren nr 2:2015

Tempelherren 2014

1-2014w   2-2014w 
Tempelherren nr 1:2014   Tempelherren nr 2:2014

Tempelherren 2013

1-2013w   2-2013w
Tempelherren nr 1:2013   Tempelherren nr 2:2013

Tempelherren 2012

1-2012w   2-2012w
Tempelherren nr 1:2012   Tempelherren nr 2:2012

Tempelherren 2011

1-2011w   2-2011w
Tempelherren nr 1:2011   Tempelherren nr 1:2011

 Tempelherren 2010

1-2010w   2-2010w
Tempelherren nr 1:2010   Tempelherren nr 2:2010

Tempelherren 2009

1-2009w   2-2009w
Tempelherren nr 1:2009   Tempelherren nr 2:2009

Consent approved
You have approved data storage consent. You are now on "Your Profile". Here you can change your password if desired. If you do not want to change your information, you can proceed by clicking on the desired menu.

Sincerely, Greetings

Jonas Stålhandske Palovaara, K.G.O.T.J.
Grand Webmaster

WHY SHOULD I READ THIS POLICY?
This policy describes how we at the Temple Lord order collect, use and protect your personal information.

WHAT INFORMATION DO THE TEMPLE GIRLS COLLECT ABOUT ME?
We collect information that helps us provide a service to you, which includes:

email
name
contacts

HOW WILL THE TEMPLE MISSION WORD USE MY INFORMATION?
We need to know a bit about you in order to provide you with informational mailing and payment information and statistics in line with this overall policy. We will not collect more information than we need to provide our services to you.

HOW LONG WILL THE TEMPLE HISTORY WILL HAVE MY INFORMATION?
We have accounting requirements that require us to keep some of your information for up to 10 years, after which it will be deleted. Information we use for newsletter mailing or marketing will be retained until the time you choose to cancel your membership in the Temple Lord's Order.

WITH WHICH DO YOU SHARE MY INFORMATION WITH?
Your personal data will only be processed by the Temple Lord, no third party has access to your personal data as long as the law does not require us to share it.
We have procedures in place to ensure that your personal information is handled in a safe and secure manner in accordance with current legislation. You can get more information by contacting us via email.

WHERE DOES THE TEMPLE Lordships Have My Information?
Your information is stored securely on the Temple Lord's website in the European Union. For technical reasons, our subcontractors (hosting company) may need to move information to other countries outside the EU. If this happens, appropriate safeguards and standardized data protection regulations approved by the European Commission will be used.

WHAT ARE MY RIGHTS?
Right to information: You can request a copy of the personal data we hold about you.

Right to Correction: We want to make sure your information is up to date and accurate. You may request that your information be corrected or deleted if you believe it is incorrect.

Right to delete: You can request that we delete your personal information. We must not erase information that the law requires that we retain.

Data portability: You can ask us to transfer your personal data from our IT environment to someone else, either another company or to you. This does not apply to information that the law requires that we retain

Withdraw consent: You may withdraw your consent to share your information or to receive marketing / mailing at any time. Either by canceling your membership in the Temple Lord's Order. Contact us by letter or contact us via email.

Complaints: You can file a complaint with the Data Inspectorate if you believe that we are processing your personal data in violation of the Data Protection Regulation.

HOW CAN I USE MY RIGHTS?
If you wish to exercise any of your rights, please contact us via email at the bottom of this policy. If you want to file a complaint with the Data Inspectorate, you need to contact them.

UPDATES TO THIS POLICY
We may update this policy and will then publish it on this site. This policy was last updated on October 17, 2018.

HOW TO CONTACT US
If you have any questions about this policy or how we use your information, or your rights, please contact us at the following address:

Knights Templar
Box 27 271
SE-102 53 Stockholm
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

The Knights Templars humanitarian fund involved in the collection of funds and support for projects preferably directed towards children in great need.

Humanitarian Fund has its own constitution and its own board.

The Knights Templars humanitarian fund is to support the business through targeted social assistance, mainly in the Baltic States.

We do not contribute with the largest amounts, but all the money collected goes directly to those in need, by all administration and associated costs charged by our own internal renewal fees.

Gifts to the humanitarian fund are appreciated. All funds will go directly to relief purposes. All administration of relief work is done on a voluntary basis by the knights.

You can help others by the Knights Templar! Contributions to the Knights Templar's humanitarian fund to one of the following accounts:

Logo on line


Bank account Priory of Denmark
Plusgiro: 6463766-3
IBAN: SE5695000099604264637663
BIC: NDEASESS

Bank account Priory of Swede-Finnish
Plusgiro: 6463766-3
IBAN: SE5695000099604264637663
BIC: NDEASESS

Bank account Priory of Norway
DNB Bank ASA: 1203.84.59048
IBAN: NO7112038459048
BIC: DNBANOKK

Bank account Priory of Sweden
Plusgiro: 6463766-3
IBAN: SE5695000099604264637663
BIC: NDEASESS

Alternatively account Priory of Denmark, Swede-Finland and Sweden
Nordea Bank: 9960-4264637663
IBAN: SE5695000099604264637663
BIC: NDEASESS

Humanitarian Fund Management 2019 - 2020

humanitarian funds board

Chairman
Bengt Wahlrros, K.O.T.J

Members of the board
Vice chairman Britt Brestrup, K.T.J
Håkan Helander, K.G.C.T.J
Bo Baasch Vannaskoski, K.G.O.T.J
Rasmus Lampe Falck, K.O.T.J
Mats Wigert, K.C.T.J
Andreas Fischer, K.T.J

Accountants

Accountants Magnus Toren, K.G.O.T.J.
Accountants Bertil Dawidson, K.T.J.
Deputy Accountants Jonas Kindgren, K.T.J.

The Knight Management System is posted on the respective National Priority Knight pages.

Each national priority has its own password to enter the Knight Matrix and therefore you need to go to the menu "Priory". When you are inside Priory, you will find in the menu that appears on the right hand side a menu called "Knight's Page" under your priory. Click in there and scroll down the bottom and you will find the Knight Management System.

At the bottom of that page you will find which password to use and to enter KMS click on the button that looks like the example below.

KMS web

Quick link: Priority

© Tempelherreorden 2020