Menu

900 års jubileet i Trondheim 2018-04-28

tho kors900 år er gått siden Hugues de Payens, sammen med 8 andre adelsmenn, gikk til Kong Balduin II av Jerusalem for å få opprettet en munkeorden. De fikk tildelt en ving av palasset på tempelhøyden der man antok at Salomons tempel hadde ligget. På grunn av plasseringen av sitt hovedkvarter, kalte de seg for «De fattige riddere av Kristus og Salomons tempel». Eller bare Tempelriddere.
De hadde tidligere sett med forferdelse på de grusomheter som Korsfarerne utøvde i det Hellige landet, og søkte til kirken for å kunne virke i samråd med denne og utøve et kristent, humanitært livssyn og virke.
Deres offisielle formål som de la fram for Kong Balduin II var å beskytte kristne pilegrimer på sin vandring til de hellige mål.
Hva som akkurat skjedde i forbindelse med opprettelsen av Tempelherreordenen har vi liten kunnskap om. Men vi vet godt hva som hendte 900 år senere i Trondheim.

900 års jubileet for Storpriorat Skandinavia skulle være et ekstra høytidelig arrangement. Fokus var på pilegrimenes vandring til Nidaros. I fjor høst «startet» vandringen ved Søsterkirkene på Gran ved Priorat Norges Ridderdag der.
I år skulle vi være «framme» ved målet som var Nidaros, og Nidarosdomen.
Helgens arrangement startet på fredagen, den 27. april, med pilegrimsvandring i Trondheim. Denne endte ved Nidarosdomen, og med omvisning i kirken. Pilegrimsvandringen og omvisningen ble ledet av to meget profesjonelle guider fra Nidarosdomen.
På kvelden 27. var det felles middag for de som ønsket det, og sosialt samvær på hotellet.
Lørdag 28. april hadde et meget stramt program. Det startet med Lagtima Ridderting, og rett etter, en omvisning på riksregalieutstillingen, og så en rask lunch før man gjorde seg klar til å gå til Nidarosdomen for ordeneskapittel.

Ordenskapittlet ble, som nevnt, og i forbindelse med 900 års jubileet for Ordenen, gjennomført i Nidarosdomen i Trondheim. Ordenskapitlet ble støttet av Nidarosdomens orgel med over 9000 piper, samt Nidaros domkor med solister.
Dette ga en fantastisk ramme rundt et arrangement som var svært vellykket.

172 riddere og gjester deltok, samt at det også var andre tilfeldige gjester som overvar ordenskapitlet i domkirken. 172 gjester er foreløpig det største antall på en ridderdag.

Non Nobis, Domine, non nobis, sed nomini Tuo da gloriam

Nidaros Dubbning
Nidaros domkyrka Dubbning av Riddare
Riddare w Uppstallning
 Nydubbade Riddare Uppställning
Middag Bild1
Ordensmåltid
© Tempelherreorden 2020