Menu

Vördade Riddare,

Som ni väl känner till är vår ordens grundpelare den humanitära verksamheten och vår sociala gemenskap. Vår humanitära verksamhet har sedan många år varit verksam i Baltikum, och där stött barnhem och äldre. Priorat Sverige har genom insamlingar och upprop, inte minst vid högtidsdagar och kollekt under våra ordenskapitel och möten, samlat in betydande belopp. Under 2019 har ni riddare bidragit till Humanitära fondens verksamhet med närmare 50 000 kronor. Bara uppropen för våra jubilarer inbringade nästan 20 000 kronor. Totalt har vi tillsammans med Storprioratet insamlat mer än 3 miljoner kronor så här långt. Ett fantastiskt resultat att vara stolt över. Ni riddare gör skillnad och ert engagemang och deltagande i vår verksamhet betyder oerhört mycket för många, socialt och humanitärt.

Under 2019 genomförde vi gemensamma upprop för 2019-års jubilarer. Totalt uppmärksammades 16 riddare genom gratulationsbrev och insamlingar och ytterligare 5 ynglingar (50-åringar) endast genom ett gratulationsbrev. Den 13 februari genomfördes en uppvaktningslunch på Militärsällskapet i Stockholm för dessa jubilarer. Tyvärr hade få riddare möjlighet att delta på grund av sin aktningsvärda ålder eller då de är bosatta på andra håll än i Mälardalen. Av dessa deltog dock Riddaren Johan Boström som fyllde 70 år den 16 januari 2019. Johan hade alltså hunnit bli 71 år innan uppvaktningen. Men bättre sent än aldrig!

Håkan Helander Johan Boström och GP small

Jubilaren, Riddaren, tandläkaren och kaptenen Johan Boström blev riddare 1986 och bär det låga riddarnumret 0022. Han fadder var då Lars Oscarsson, riddare nummer 0014. Lars avled tyvärr redan 1998. Johan är fortfarande mycket aktiv både yrkesmässigt och socialt. I övrigt deltog sex riddare och en dam för att uppvakta jubilareren. Vid uppvaktningslunchen deltog också storkorsriddaren Håkan Helander som representant för Humanitära fonden. Håkan Helander framförde sina och Humanitära fondens gratulationer, lyckönskningar och tack samt överlämnade också Humanitära fondens gratulationsbrev. De jubilarer som inte hade möjlighet att delta kommer tillsändas sitt gratulationsbrev per post.

Priorat Sverige vill åter framföra sina varmaste gratulationer, lyckönskningar och sitt varma tack till alla 2019-års jubilarer. Ni har betytt oerhört mycket för oss och vår humanitära verksamhet. Att så många bidragit i insamlingarna och uppropet speglar den betydelse ni har haft och har för oss riddare, kamrater och vänner. Tack också till er andra riddare för era frikostiga bidrag. Vår förhoppning är att ni fortsätter delta i vår verksamhet och bidrar till vår viktiga och osjälviska humanitära verksamhet.

Staffan strömbäck Johan Boström och GP small Jonas Håkan GP Margareta Owe Johan Staffan och Nils Anders small Diskussion vid kaffet small

Peter Öberg, StOffThO
Grand Prior Sverige

Fotograf Claes Boltenstern och Owe Wagermark

 

Den sista januari samlades 11 riddare i Priorat Sverige för Riddarlunch på Sällskapet på GPG/GP Emeritus Owe Wagermarks initiativ. En gång per kvartal arrangerar riddare Owe lunch på Sällskapet för de riddare som också är ledamöter där. Utöver en mycket välsmakande lunch i Sällskapets fantastiska lokaler informerade också Grand Prior om aktuella frågor i prioratet.

Sedan 1870 har Sällskapet sina klubblokaler på Arsenalsgatan 7 i Stockholm. Fastigheten är ritad av arkitekten Johan Fredrik Åbom och Sällskapets Stora Matsal är en kopia av den bankettlokal han ritade för det gamla Hotell Rydberg vid Gustaf Adolfs Torg. Förutom ett flertal mycket vackra klubbrum liksom biljard- och spelrum inrymmer också byggnaden ett av landets största privatägda bibliotek. Sällskapet har över 2 000 ledamöter och har som uppgift att skapa en god miljö för umgänge och trevnad och erbjuder sina ledamöter ett digert utbud av föredrag och debatter samt möjlighet till luncher och middagar både i gemenskap eller med individuella gäster. Den 8 maj kommer Priorat Sverige att med stöd av riddaren Owe bjuda in alla riddare till en gemensam lunch på Sällskapet. Notera gärna det i er kalender.

Priorat Sverige arrangerar som ni sett i våra utskick och kan läsa på vår hemsida riddarluncher för alla riddare den första fredagen varje månad på Militärsällskapet. Årets första tillfälle är nu på fredag den 7 februari. Militärsällskapets klubbvåning är placerad på Valhallavägen 104 vid Stockholms Stadion. Priset för lunch är 140 kr för ledamöter i Militärsällskapet och 180 kr för övriga gäster. Portkod: 1679. Notera att numera måste man anmäla sig själv direkt till Militärsällskapet senast klockan 13.30 vardag innan lunchtillfället. Bokning görs på deras hemsida http://www.militarsallskapet.se/luncher-2-2 eller på telefon 08-611 60 92 eller via e-post Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.. Bokningen är inte giltig före det att du har fått bekräftelse av deras Mässdirektör. Av anmälan skall framgå ditt namn och att det gäller THO Riddarlunch.

Den 14 mars genomför Priorat Sverige Lagtima Riddarting. Ordförande valberedningen, riddaren Torsten Bernström, tar tacksamt emot erbjudanden, förslag och idéer på riddare som är lämpliga eller villiga att engagera sig i konventet. Ett stort tack till riddare Owe för ditt initiativ att arrangera dessa särskilda luncher. Tack också till alla deltagare som deltog i lunchen och efterföljande samtal.

Nästa Riddarmöte i Stockholm genomför torsdagen den 20 februari på Militärsällskapet och då kommer brigadgeneralen Stefan Andersson att berätta om sin tid i Mali där han tjänstgjorde under 16 månader som sektorchef (brigadchef) under en tid med många strider och förluster. Han kommer också att tala om sitt humanitära engagemang för en skola i Mali och insamlingsverksamheten till stöd för den. Särskild inbjudan kommer inom kort.

Peter Öberg, StOffThO
Grand Prior Sverige

Riddarmöte den 14 januari om THO syfte, framtid och stadgar

Efter välförtjänt jul- och nyårsledighet samlades 17 riddare i Priorat Sverige till årets första Riddarmöte den 14 januari på Militärsällskapet i Stockholm. Utöver föredrag och diskussioner kunde också de avnjuta en landgång och en öl. Mötet var en del i arbetet med att blicka framåt i vårt strategiarbete för att vitalisera och skapa ett tydligt mål för Priorat Sverige. Tidigare har konventet internt diskuterat vår verksamhet, syfte och hur och med vad vi behöver arbeta.

Vid Riddarmöten låg fokus på vårt ursprung och de internationella stadgarnas påverkan på Storprioratet och Priorat Sverige. GPG/GP Emeritus Owe inledde med att redovisa det arbete som förevarit i vår orden på internationell nivå de senaste 50-70 åren. Han tog också upp vår ordens rötter och ursprung, den första Regulan och de stadgar som fastsällts i slutet av 1800-talet och i början och mitten av 1900-talet. I modern tid hade också ett visst arbete genomförts under 1960-talet och inte minst nu det senaste årtiondet. Sammanfattningsvis kan sägas att vi står på en väldigt stabil grund med starka och tydliga historiska och kristna rötter. Tydligt är också att vår orden idag är en i huvudsak andlig och inre orden som bygger på en tydlig och gemensam värdegrund. Viljan att vara en god människa som gör gott, vara ett föredöme och hjälpa andra, gemenskap och ödmjukhet.

Under diskussionen lyfte många Riddare fram just betydelsen av att vara en god Riddare och vår sociala gemenskap. Likaså vårt kristna arv och våra värderingar som vilar på viljan att vara en förebild, rättfärdig människa och göra gott. I arbetet med de internationella stadgarna, som är från 1960-talet och ska revideras, ansåg många att vi ska gå försiktigt fram så att vi inte suddar ut vårt arv men att vi inte låser upp vår verksamhet i olika beslutsstrukturer utan låter den nationella verksamheten utvecklas efter de lokala förutsättningar som finns. Det viktiga är att hålla fast vid vårt gemensamma arv och syfte. Intressanta aspekter som också diskuterades var skillnaden i synen på oss som kristna beroende på om man kommer ur den katolska eller protestantiska läran. Vi var överens om att båda måste få plats i Tempelherreorden. Likaså finns öppningar för att diskutera vilka som kan bli riddare – bara högre och erfarna officerare eller även yngre förmågor beaktandes vårt arv och syfte.

Avslutningsvis kom diskussionen också in på vikten av att förnya sig och leva i tiden men att också vårda traditioner och arv. Likaså diskuterades hur Storprioratet och dess funktion ska stödja de nationella prioraten. Det senare inte minst i skenet av att både Norge och Sverige inrättat Ballivat och Kommanderier. Nästa steg i arbetet är att diskutera detta vid Storpresidiets (Storprioratet) kommande möte och gemensamt gå fram mot Paris med en uppfattning redan innan de hunnit låsa sej eller komma för långt i arbetet. Priorat Sveriges strategi- och förnyelsearbete kommer också fullföljas under våren, vilket vi återkommer till efterhand.

Ett stort tack till GPG/GP Emeritus Owe Wagermark för ditt föredrag, Intendenten Staffan för arrangemanget och Insamlingsledaren Fredric insamlingen. Tack också till alla deltagare som deltog i diskussionerna och dessutom gav mer än 1 000 kronor till humanitära fonden vid insamlingen. Fantastiskt bra!

POweb OWweb
Grand Prior Peter Öberg GPG Emeritus Owe Wagermark
Riddarnaweb1 Riddarnaweb2
 Riddare före föredraget Riddare under föredraget 

Nästa Riddarmöte i Stockholm genomför torsdagen den 20 februari och då kommer brigadgeneralen Stefan Andersson att berätta om sin tid i Mali där han tjänstgjorde under 16 månader som sektorchef (brigadchef) under en tid med många strider och förluster. Han kommer också att tala om sitt humanitära engagemang för en skola i Mali och insamlingsverksamheten till stöd för den.

Peter Öberg, StOffThO
Grand Prior Sverige

Fotografer är Staffan Strömbäck för fotot på Grand Prior Sverige och Owe Wagermark och fotograf på riddarna är Grand Prior Peter Öberg.

Priorat Sveriges Ordenskapitel och Riddarbal den 23 november 2019

Den 23 november i ett gråkallt och mörkt Stockholm genomförde Priorat Sverige Ordenskapitel och Riddarbal. Ceremonin och efterföljande middag lyste upp höstmörkret på ett enastående sätt med värme, musik och gemenskap. Under eftermiddagen samlades riddare, anhöriga och postulanter för ordenskapitlet.

För första gången i mannaminne hölls ordenskapitel i Tyska kyrkan i gamla stan. Tyska kyrkan har sina anor från S:t Gertruds gille, där den medeltida stadens tyska borgare hade träffats. Därför bär kyrkan alltjämt helgonets namn och ligger dessutom på den plats gillet en gång samlades. Kyrkan har sitt ursprung i 1500-talet men renoverades efter en brand under första hälften av 1600-talet. I dag bär kyrkan tydliga spår av 1800-talets historicism efter ytterligare en renovering efter en brand år 1878.

Under ordenskapitlet fick vi avnjuta fantastisk skönsång av kör som tillsammans med kyrkans organist framförde både psalmer och vacker musik. Med kraft och mod deltog alla i våra traditionella psalmer Vår gud är oss en väldig borg och Med gud och hans vänskap. Men vi kunde också i stillhet och eftertanke avnjuta musik såsom Sarastros Aria ur Trollflöjten, Largot ur operan Xerxes av Händel, samt Non nobis, Domine. Under processionen hördes Alta Trinita Beata som ledsagade alla framåt.

Särskilt glädjande var att vi under ordenskapitlet kunde anta fem nya riddare och också befordra fem riddare. De nya riddarna är kapten Oscar Lassenius från priorat Svensk-Finland och majorerna Roger Holfeldt, Per-Olof Malmsten och Magnus Söderström samt brigadgeneralen Mats Ström, alla från Priorat Sverige. Till officer i Tempelherreorden befordrades majorerna Daniel Isberg och Fredrik Lundström och till kommendör befordrades kapten Bengt Wahlroos (Svensk-Finland), major Hans Allenberg och generalmajor Michael Claesson. Samtliga utom Bengt Wahlroos från Priorat Sverige. Det är med stor glädje och stolthet vi hälsar de nya riddarna välkomna i vår gemenskap och framför våra gratulationer till de nybefordrade. Vi hoppas att ni ska finna er väl tillrätta i vår gemenskap och fortsätta utträtta goda saker för vår orden och som goda förebilder.

Efter ordenskapitlet förflyttade vi oss till Sjöfartshuset på Strömkajen där vi möttes av än mer värme, doft av tåg och tjära samt fantastiskt vackra och charmiga lokaler. Sjöfartshuset uppfördes åren 1667-70 på initiativ av myntmästare Isaac Kock, adlad Cronström. Huset har en välbevarad barockfasad och värdefulla och påkostade sengustavianska inredningar. Låg takhöjd, nednötta stentrappor och mjuka mattor och vackra trägolv förhöjde verkligen middagen och efterföljande samkväm. Middagen som sådan var utomordentligt trevlig och välsmakande med mycket god mat och dryck. Ett nytt inslag under middagen var överraskningen att en manskör ur Stockholms studentsångare framförde en middagskonsert mellan varmrätten och desserten. Ett mycket vackert och uppskattat inslag som nog är här för att stanna.

Särskilt glädjande var att som vanligt så deltog vår Grand Prior General Christer Blomberg i dagen. Likaså deltog vice Grand Prior General och Grand Prior Norge Birger Olsen samt Grand Prior Danmark Bo Baasch Vannaskoski. Dessutom deltog våra Emeritus både på nationell och skandinavisk nivå, Carl Vilhelm Angert, Owe Wagermark och Per Ölund. Tack för ert stöd och ert långa engagemang. Ni är för alltid en del i vår ordens framgång och gemenskap. Denna gång gästades vi också av Ulf Engström med hustru Cecilia. Ulf tillhör den andra svenska grenen av Tempelherreorden där han är sekreterare. Vi ser fram emot fortsatt samarbete och gemenskap till godo för oss alla.

postulanter web Gruppbild web Kaplaner web
Postulanter dubbas Gruppbild Kaplanerna Anders Nyström,
Ulf Lindgren och Mona Lindberg
Befordrade web GP SE web GPG o GP web
Befordrade riddare Daniel Isberg,
Hans Allenberg och Bengt Wahlroos
Grand Prior Sverige Peter Öberg GPG Christer Blomberg och
GP SE Peter Öberg

Tack också till alla er andra som deltog och förgyllde dagen och kvällen inte minst våra långväga riddare från Svensk-Finland, Danmark och Norge. En mängd riddare har också deltagit i förberdelser och genomförandet. Ingen nämnd och ingen glömd men jag vill i alla fall särskilt nämna Ceremonimästaren Daniel Isberg och Intendenten Staffan Strömbäck. Utan er och era medhjälpare hade detta inte varit möjligt och dagen hade inte omfamnats av så mycket värme, gemenskap och framtidstro.

Väl möte i Varnhem och Skara den 25 april 2020 då vi tar vår gemenskap och våra traditioner till nya höjder.

Peter Öberg, StOffThO
Grand Prior Sverige

Ordenskapitel Harstad 2019-09-28

Baillivat Hålogaland var arrangør og vertskap for en fantastisk flott ridderhelg. Aldri før har det vært gjennomført et ordenskapittel så langt nord. Jeg vil også her rette en stor takk til Baillivat Hålogaland for det arbeidet de har lagt ned, og skapte en så vellykket ridderhelg.

Ordenskapitlet foregikk i Trondenes kirke, påbegynt bygget på midten av 1100-tallet. Trondenes kirke er en vakker kirke liggende nede ved sjøen litt nord for Harstad sentrum.
Ordenskapitlet ble ledet av vise Grand Prior General og vise Grand Prior Norge

NYdubbade 2019

9 postulanter ble slått til riddere. Disse var; Løytnant Halldor Michaelsen, Fenrik Jim Harry Løvås, Kapteinløytnant Øivind Gundersen, Major Anders Kildal, Kaptein Terje Schjødt-Osmo, Kaptinløytnat Sofie Hildebrandt Nilsen, Major Sven-Kristian Løtveit, Løytnant Torstein Sem og Stabssersjant Frode Øynes.
En fransk ridder ble opptatt i Priorat Norge; Commandant (Major) Emmanuel Soetaert.
Vi ønsker alle hjertelig velkommen til Priorat Norge og Storpriorat Skandinavia.

Befordran och nydubbade 2019

9 riddere be befordret til Offiserer. Disse var; Morten Slungaard, Arnfinn Vik, Asgeir Nikolaisen, Svein Arne Risvold, Knut Orvar Laugsand, Gunnar Olaf Gundersen, Knut Sivertsen, Jan Alve og Carolina Lindström.
Tre riddere og offiserer ble befordret til Kommandører. Disse var Dan Erlend Pedersen – vise Kommandør Hålogaland, Nils Otto Pleym – Ceremonimester Priorat Norge / Kansler Baillivat Hålogaland og Annika Larsen – Kapellan Baillivat Hålogaland / vikariernde kapellan Priorat Norge.
Vi gratulerer alle befordrede, og ønsker lykke til med nye grader og sin befatning.

En annen stor begivenhet var oppgradering av Kommanderi Nidaros til Baillivat.
Vi gratulerer Baillivatet Nidaros, med den flotte utviklingen de har hatt innen Baillivatet.
Riddermiddagen ble gjennomført i svært hyggelig atmosfære, og med utsøkt mat, på Hotell Scandic Harstad.

Ordenskapitel Sankt Peter 2019-10-26

Efter en framställning från Grand Prio General åtog Kommanderi St. Peter i Lund att hjälpa det Danska Prioratet, som är under reorganisation, med att arrangera ett Ordenskapitel med Riddarbal i Lund den 26 oktober 2019.

Vi startade redan den 25 maj 2019 planeringen för detta evenemang i samband med vårt Riddarting.

Planeringen följdes upp den 24 oktober 2019 med ett samordnat Riddarting i Lund med representanter från Danmark, vår nya Grand Prior för Sverige, Peter Öberg. Arbetsplanen fastställdes för genomförandet.

Ordenskapitlet med Riddarbal, med inbjudan till alla Riddare i Sverige, genomfördes med bravur, engagemang och mycket glädje den 26 oktober.

Kommanderi St. Peter stod som värd vid Riddarbalen och samtliga Skandinaviska Priorat var representerade med GPG för Storprioratet och GP för Sverige, Norge och avgående, tjänsteförrättande GP för Danmark, som lånats från Norge.

Planenligt gavs det god tid före Riddarbalen att mingla och bekanta oss med varandra i väntan på en utsökt middag och lyckad dansmusik.

Vid Ordenskapitlet utsågs ny GP för Priorat Danmark, Bo Baasch Vannaskoski. Riddare i Danmark sedan 2003. Vi önskar den nya GP lycka till när han nu tar över rodret för den Danska verksamheten.

St. Peters konvent åtog sig mangrant sina uppgifter i arbetsplanen tillsamman med de som ingått i

arbetsgruppen för uppstart av Kommanderiet samt de som var senast dubbade till Riddare.

2019 10 26 17.22.25

Deltagarna uppskattade såväl Ordenskapitlets genomförande med stil och värdighet med dubbning av tre Postulanter. Patrik Ekstrand SE, David M.A.P. Palmquist D, Christian Corfix Jensen D samt befordran av Jörgen Forsberg till Officer. Jörgen är Intendent i Kommanderi Sankt Peter och Riddare sedan 2012.

Hustru till Kaplanen, Katrine Corfix förstärkte orgelmusiken med professionellt spel på sin flöjt.

Efter uppdraget att ordna Ordenskapitel för Priorat Danmark återgår nu vårt Kommanderi att ta tag i vår egen planering.

Vårt mål är att stimulera de Riddare som vi inte ser så ofta, till ett deltagande i Riddarverksamheten här i Syd.

Riddarhälsning från Kommanderi St. Petri i Lund

Göte Andersson StOffThO
Kommendör

Vördade Riddare,


Storofficeren och översten Per-Olof Westergren fyllde 80 år den 20 augusti i år. I vanlig ordning framförde Priorat Sverige sina varma gratulationer och lyckönskningar genom en uppvaktningslunch på Militärsällskapet i Stockholm för Per-Olof och hustru Gunnel. Dessutom genomfördes en insamling till Humanitära fonden i Per-Olofs namn inför uppvaktningen. Per-Olof dubbades till Riddare 2002, befordrades till Kommendör 2006, Storofficer 2011 och till Storkorsriddare 2015. Han var under perioden 2004 till 2007 Sekreterare i Priorat Sverige och under perioden 2006 till 2018 Ordförande i Humanitära fonden.

Uppvaktningslunchen genomfördes den 1 oktober där Per-Olof och Gunnel uppvaktades av 10 riddare. Priorat Sveriges Grand Prior Peter Öberg och Humanitära fondens representant Håkan Helander framförde sina och Priorat Sveriges samt Humanitära fondens gratulationer, lyckönskningar och tack. Per-Olof har varit en mycket aktiv och oförtröttligt arbetande riddare i Tempelherreorden under många år. Hans insatser har haft stor betydelse för vår orden och vår humanitära verksamhet. Hans arbetsätt har genomförts på ett fantastiskt sätt med omtanke och engagemang som utvecklat den humanitära verksamheten i Baltikum och positivt utvecklat konventets verksamhet.

Riddarna uppmanades i sedvanlig ordning att som en hyllning till Per-Olof sätta in valfritt belopp på Humanitära fondens konto. Många riddare hörsammade detta och närmare 5 000 kronor insamlades i Per-Olofs namn. Håkan Helander överlämnade ett hyllningstelegram från Humanitära fonden, med samtliga bidragande riddares namn bifogat, till Per-Olof i samband med lunchen. Håkan framförde också varmaste hälsningar och lyckönskningar från Bengt Wahlroos, nuvarande ordförande i Humanitära fonden.

Priorat Sverige vill åter framföra sina varmaste gratulationer, lyckönskningar och sitt varma tack till Per-Olof. Du har betytt oerhört mycket för oss och vår humanitära verksamhet. Att så många riddare slutit upp vid uppvaktningslunchen och att den fantastiska insamlingen i ditt namn speglar den betydelse du har haft och har för oss riddare, kamrater och vänner.

Per-Olof Westergren​

Hum fonden uppvaktar small Lyssnar under kaffet small Priorat Sverige tackar small
 Håkan Hellander  Grand Prior Peter Öberg lyssnar  Grand Prior Peter Öberg tacktalar
Lunchen höger planhalva small Lunchen vänster planhalva small Samtal under kaffet small
 Lunch på militärsällskapet  Lunch på militärsällskapet  Samtal under kaffet
Priorat Sverige uppvaktar small Westergren Angert Wagernäs Helander small  
Grand Prior Peter Öberg talar  Per-Olof Westergren tackar
Håkan 
Hellander som överlämnar
gåvobeviset
 

Med ridderliga hälsningar

Peter Öberg, StOffThO
Grand Prior Sverige

Riddarträff på F 17 Kallinge lördagen den 21 september 2019

F17s Flygbas öppnade sina portar för ett VIP-besök för deltagare från Kommanderi St. Peter.


Strålande solsken och ett fint mottagande av Kommanderiets Ceremonimästare som tjänstgör på F17. Lars Molin är Förvaltare och Chef för den funktion somser till att Flygbasen fungerar fältmässigt. Organisationen skall fungera 365 dagar om året dag som natt. Fältet betjänar både militär och civil verksamhet.

Vi startade visningen på Flygbasens museum där föreståndaren gav en historisk återblick på basens verksamhet. Det fanns mycket prylar och mycket fina bilder som intreceived 27286305204893041e minst attraherade de medföljande barnen.

Föreståndaren har under sin aktiva period varit flygtekniker, med stor erfarenhet från de olika flygplan som passerat revy.

Han berättade ingående om det tillfälle då han tvingades lämna sitt flygplan med hjälp av fallskärm.

”Planet startade. På 1000 meter slutade motorn att fungera. Återstart fungerade inte. De togs av den fart de hade till 1500 meter. Där kunde han och piloten lämna flygplanet. Planets färdriktning var mot havet.

Han berättade om känslan han hade när skärmen och stolen dalade mot havsytan. Allt gick bra.

Flygledartornet hade följt deras färd. Efter vattenlandningen tog det ca 7 minuter innan en helikopter började bärgningen”.

I lokalen visade han den utrusning som han använt. En intressant information för oss ”jordgubbar”.

Efter denna visning gjorde vi en sväng på basen och imponerades av den stora ytan som utgjorde flygplats området.

Vi fick ta del av verksamheten som ansvarar för räddnings- och underhållstjänst.

Vagnparken med räddningsfordon var imponerande. Den ständiga kontrollen av att de fungerar vid insats kräver noggrannhet. Personalen utsätts ständig för en psykisk anspänning mentalt i att vänta på larm. Allt måste fungera.

Fältets underhåll med gräsklippning, snöröjning och belysning kräver stora insatser.

Fika pausen utnyttjades till lite allmän information om Kommanderiets operativa verksamhet mot Ordenskapitlet den 26 oktober, om hur vi kan fånga flera riddare att hänga med på våra träffar. Planeringen inför 2020 är nu aktuell.

Från flygplatsen körde vi genom Ronneby centrum mot Ronneby Brunn och intog en god Riddarlunch på Värdshuset och minglade innan vi ställde färden till våra hemorter.

De närvarande riddarna tackade Ida och Lars Molin för en bra och informativ dag. Denna form av träffar lämpar sig väl att ta med gäster eller presumtiva postulanter

received 4998655872421382

Riddarhälsning

Göte Andersson StOffThO
Kommendör St. Petri Kommander

Vördade riddare, Peter Öberg


Låt mej inleda med att tacka för förtroendet att tillsammans med konventet leda vårt Svenska Priorat de kommande åren. Det är med ett stort mått av ödmjukhet jag axlar manteln efter mina företrädare. Ett särskilt tack till Johan som på ett utomordentligt förtjänstfullt sätt lett vårt priorat de senaste åren. Du har varit ett föredöme som riddare och skapat ordning och mening.

Tack!

För de som inte känner mej personligen vill jag passa på att säga några ord om mej själv. Jag är sedan mer än 35 år officer i Försvarsmakten. Min bana började vid Lapplands Jägarregemente i Kiruna och tog en väg via Livregementets Husarer som bataljonschef för att fortsätta söderut till Militärhögskolan i Halmstad där jag var dess chef ett par år. Naturligtvis har jag också tjänstgjort i Stockholm under perioder både vid Högkvarteret, Försvarshögskolan och Försvarsdepartementet. Internationellt har jag tjänstgjort i Libanon, Bosnien, Afghanistan, Kosovo och Mali och för närvarande är jag Sveriges Militärrådgivare i New York. Privat har jag två nästan vuxna barn som bor i Stockholm.

Vår orden är välskött, modern och internationell. Konventet har skapat ordning och lagt grunden för vår verksamhet på ett tydligt och bra sätt. Vi attraherar nya riddare och är på många sätt ständigt aktuella med vårt humanitära arbete, våra intressanta föredrag och diskussioner samt vår tidlösa syn på ridderlighet. Särskilt bör, inte minst utgående från vår ordens historiska rötter, också nämnas vår internationella prägel och verksamhet genom många riddares personliga internationella engagemang, men också vår nordiska gemenskap och våra humanitära insatser. Ett särskilt tack till riddare Owe för hans oförtröttliga och uppoffrande internationella arbete som bådar gott inför framtiden.

Då jag ytterligare ett knappt halvår tjänstgör i New York vill jag särskilt lyfta fram Vice Grand Prior Rikards betydelse. Han har, och kommer att tillsammans med konventet få axla mycket av vår vardagliga verksamhet under min frånvaro. Jag är mycket tacksam för det och hoppas på er förståelse att jag inledningsvis inte kan vara så aktiv och synlig som jag borde vara.

Bästa hälsningar

Peter Öberg, Kommendör
Grand Prior Sverige

Priorat Danmark Riddarträff De Kongelige Stalde 2019-01-26

Lördagen den 26:e januari genomförde Priorat Danmark Riddarträff på De Kongelige Stalde. Kommanderi Sankt Peter deltog med 12 personer. Major Bo Bach Baasch Vannaskoski, StOffThO gav en guidad tur och information om hovstallet och dess historia. Hovstallet ligger strax bakom Christiansborgs Slott som idag inhyser danska parlamentet, Folketinget. En del av slotten finns även delar av regeringens ministeriet samt Danmarks statsminister har sitt kansli Statsministeriet i slottet.

Idag har De Kongelige Stalde ca 20 hästar som används främst i ceremoniella evenemang. På hovstallet finns även de kungliga droskorna samt Kronprins Federiks nytillverkade droska.

Efter rundvandringen på stallet, vagnsstallet och museet samlades vi för en avslutande fika och information om samarbetat och kommande arrangemang inom Tempelherreorden.

Kommanderi Sankt Peter med kommendör Göte Andersson, StOffThO tackade Bo Baasch Vannaskoski StOffThO och Erik Dam, StOffThO för ett trevligt arrangemang och lyckönskade dem till kommande Lagtima Riddartinget.

Stallet small Konmgl Stallet 190126 small Museet small
Vagnshallen med de
Kungliga droskorna
Riddare och anhöriga
samlade
Bo Baasch Vannaskoski
Informerar
Kongl Stallet 1 small Stallet 1 small Ridsalen small
Vid hästtransporten
som tar 8 hästar
De Kongelie Stalde Ridsalen

Foto: Erik Dam, StOffThO och Jonas Stålhandske, StOffThO
Text: Jonas Stålhandske, StOffThO

© Tempelherreorden 2020