Menu

Vördade Riddare,


Storofficeren och översten Per-Olof Westergren fyllde 80 år den 20 augusti i år. I vanlig ordning framförde Priorat Sverige sina varma gratulationer och lyckönskningar genom en uppvaktningslunch på Militärsällskapet i Stockholm för Per-Olof och hustru Gunnel. Dessutom genomfördes en insamling till Humanitära fonden i Per-Olofs namn inför uppvaktningen. Per-Olof dubbades till Riddare 2002, befordrades till Kommendör 2006, Storofficer 2011 och till Storkorsriddare 2015. Han var under perioden 2004 till 2007 Sekreterare i Priorat Sverige och under perioden 2006 till 2018 Ordförande i Humanitära fonden.

Uppvaktningslunchen genomfördes den 1 oktober där Per-Olof och Gunnel uppvaktades av 10 riddare. Priorat Sveriges Grand Prior Peter Öberg och Humanitära fondens representant Håkan Helander framförde sina och Priorat Sveriges samt Humanitära fondens gratulationer, lyckönskningar och tack. Per-Olof har varit en mycket aktiv och oförtröttligt arbetande riddare i Tempelherreorden under många år. Hans insatser har haft stor betydelse för vår orden och vår humanitära verksamhet. Hans arbetsätt har genomförts på ett fantastiskt sätt med omtanke och engagemang som utvecklat den humanitära verksamheten i Baltikum och positivt utvecklat konventets verksamhet.

Riddarna uppmanades i sedvanlig ordning att som en hyllning till Per-Olof sätta in valfritt belopp på Humanitära fondens konto. Många riddare hörsammade detta och närmare 5 000 kronor insamlades i Per-Olofs namn. Håkan Helander överlämnade ett hyllningstelegram från Humanitära fonden, med samtliga bidragande riddares namn bifogat, till Per-Olof i samband med lunchen. Håkan framförde också varmaste hälsningar och lyckönskningar från Bengt Wahlroos, nuvarande ordförande i Humanitära fonden.

Priorat Sverige vill åter framföra sina varmaste gratulationer, lyckönskningar och sitt varma tack till Per-Olof. Du har betytt oerhört mycket för oss och vår humanitära verksamhet. Att så många riddare slutit upp vid uppvaktningslunchen och att den fantastiska insamlingen i ditt namn speglar den betydelse du har haft och har för oss riddare, kamrater och vänner.

Per-Olof Westergren​

Hum fonden uppvaktar small Lyssnar under kaffet small Priorat Sverige tackar small
 Håkan Hellander  Grand Prior Peter Öberg lyssnar  Grand Prior Peter Öberg tacktalar
Lunchen höger planhalva small Lunchen vänster planhalva small Samtal under kaffet small
 Lunch på militärsällskapet  Lunch på militärsällskapet  Samtal under kaffet
Priorat Sverige uppvaktar small Westergren Angert Wagernäs Helander small  
Grand Prior Peter Öberg talar  Per-Olof Westergren tackar
Håkan 
Hellander som överlämnar
gåvobeviset
 

Med ridderliga hälsningar

Peter Öberg, StOffThO
Grand Prior Sverige

Riddarträff på F 17 Kallinge lördagen den 21 september 2019

F17s Flygbas öppnade sina portar för ett VIP-besök för deltagare från Kommanderi St. Peter.


Strålande solsken och ett fint mottagande av Kommanderiets Ceremonimästare som tjänstgör på F17. Lars Molin är Förvaltare och Chef för den funktion somser till att Flygbasen fungerar fältmässigt. Organisationen skall fungera 365 dagar om året dag som natt. Fältet betjänar både militär och civil verksamhet.

Vi startade visningen på Flygbasens museum där föreståndaren gav en historisk återblick på basens verksamhet. Det fanns mycket prylar och mycket fina bilder som intreceived 27286305204893041e minst attraherade de medföljande barnen.

Föreståndaren har under sin aktiva period varit flygtekniker, med stor erfarenhet från de olika flygplan som passerat revy.

Han berättade ingående om det tillfälle då han tvingades lämna sitt flygplan med hjälp av fallskärm.

”Planet startade. På 1000 meter slutade motorn att fungera. Återstart fungerade inte. De togs av den fart de hade till 1500 meter. Där kunde han och piloten lämna flygplanet. Planets färdriktning var mot havet.

Han berättade om känslan han hade när skärmen och stolen dalade mot havsytan. Allt gick bra.

Flygledartornet hade följt deras färd. Efter vattenlandningen tog det ca 7 minuter innan en helikopter började bärgningen”.

I lokalen visade han den utrusning som han använt. En intressant information för oss ”jordgubbar”.

Efter denna visning gjorde vi en sväng på basen och imponerades av den stora ytan som utgjorde flygplats området.

Vi fick ta del av verksamheten som ansvarar för räddnings- och underhållstjänst.

Vagnparken med räddningsfordon var imponerande. Den ständiga kontrollen av att de fungerar vid insats kräver noggrannhet. Personalen utsätts ständig för en psykisk anspänning mentalt i att vänta på larm. Allt måste fungera.

Fältets underhåll med gräsklippning, snöröjning och belysning kräver stora insatser.

Fika pausen utnyttjades till lite allmän information om Kommanderiets operativa verksamhet mot Ordenskapitlet den 26 oktober, om hur vi kan fånga flera riddare att hänga med på våra träffar. Planeringen inför 2020 är nu aktuell.

Från flygplatsen körde vi genom Ronneby centrum mot Ronneby Brunn och intog en god Riddarlunch på Värdshuset och minglade innan vi ställde färden till våra hemorter.

De närvarande riddarna tackade Ida och Lars Molin för en bra och informativ dag. Denna form av träffar lämpar sig väl att ta med gäster eller presumtiva postulanter

received 4998655872421382

Riddarhälsning

Göte Andersson StOffThO
Kommendör St. Petri Kommander

Vördade riddare, Peter Öberg


Låt mej inleda med att tacka för förtroendet att tillsammans med konventet leda vårt Svenska Priorat de kommande åren. Det är med ett stort mått av ödmjukhet jag axlar manteln efter mina företrädare. Ett särskilt tack till Johan som på ett utomordentligt förtjänstfullt sätt lett vårt priorat de senaste åren. Du har varit ett föredöme som riddare och skapat ordning och mening.

Tack!

För de som inte känner mej personligen vill jag passa på att säga några ord om mej själv. Jag är sedan mer än 35 år officer i Försvarsmakten. Min bana började vid Lapplands Jägarregemente i Kiruna och tog en väg via Livregementets Husarer som bataljonschef för att fortsätta söderut till Militärhögskolan i Halmstad där jag var dess chef ett par år. Naturligtvis har jag också tjänstgjort i Stockholm under perioder både vid Högkvarteret, Försvarshögskolan och Försvarsdepartementet. Internationellt har jag tjänstgjort i Libanon, Bosnien, Afghanistan, Kosovo och Mali och för närvarande är jag Sveriges Militärrådgivare i New York. Privat har jag två nästan vuxna barn som bor i Stockholm.

Vår orden är välskött, modern och internationell. Konventet har skapat ordning och lagt grunden för vår verksamhet på ett tydligt och bra sätt. Vi attraherar nya riddare och är på många sätt ständigt aktuella med vårt humanitära arbete, våra intressanta föredrag och diskussioner samt vår tidlösa syn på ridderlighet. Särskilt bör, inte minst utgående från vår ordens historiska rötter, också nämnas vår internationella prägel och verksamhet genom många riddares personliga internationella engagemang, men också vår nordiska gemenskap och våra humanitära insatser. Ett särskilt tack till riddare Owe för hans oförtröttliga och uppoffrande internationella arbete som bådar gott inför framtiden.

Då jag ytterligare ett knappt halvår tjänstgör i New York vill jag särskilt lyfta fram Vice Grand Prior Rikards betydelse. Han har, och kommer att tillsammans med konventet få axla mycket av vår vardagliga verksamhet under min frånvaro. Jag är mycket tacksam för det och hoppas på er förståelse att jag inledningsvis inte kan vara så aktiv och synlig som jag borde vara.

Bästa hälsningar

Peter Öberg, Kommendör
Grand Prior Sverige

Priorat Danmark Riddarträff De Kongelige Stalde 2019-01-26

Lördagen den 26:e januari genomförde Priorat Danmark Riddarträff på De Kongelige Stalde. Kommanderi Sankt Peter deltog med 12 personer. Major Bo Bach Baasch Vannaskoski, StOffThO gav en guidad tur och information om hovstallet och dess historia. Hovstallet ligger strax bakom Christiansborgs Slott som idag inhyser danska parlamentet, Folketinget. En del av slotten finns även delar av regeringens ministeriet samt Danmarks statsminister har sitt kansli Statsministeriet i slottet.

Idag har De Kongelige Stalde ca 20 hästar som används främst i ceremoniella evenemang. På hovstallet finns även de kungliga droskorna samt Kronprins Federiks nytillverkade droska.

Efter rundvandringen på stallet, vagnsstallet och museet samlades vi för en avslutande fika och information om samarbetat och kommande arrangemang inom Tempelherreorden.

Kommanderi Sankt Peter med kommendör Göte Andersson, StOffThO tackade Bo Baasch Vannaskoski StOffThO och Erik Dam, StOffThO för ett trevligt arrangemang och lyckönskade dem till kommande Lagtima Riddartinget.

Stallet small Konmgl Stallet 190126 small Museet small
Vagnshallen med de
Kungliga droskorna
Riddare och anhöriga
samlade
Bo Baasch Vannaskoski
Informerar
Kongl Stallet 1 small Stallet 1 small Ridsalen small
Vid hästtransporten
som tar 8 hästar
De Kongelie Stalde Ridsalen

Foto: Erik Dam, StOffThO och Jonas Stålhandske, StOffThO
Text: Jonas Stålhandske, StOffThO

Riddarting St. Peter 2018-12-08

KommanderiStPeter web transparentv2Lördagen den 8:e december 2018 klockan 10:00 startades Priorat Sveriges första kommanderi. Kommanderi Sankt Peter med säte i Lund. Dagen till ära genomfördes Riddartinget i Klosterkyrkan (Sankt Peters klosterkyrka) som byggdes omkring 1166 och med kopplingar till Cistercienserorden.

Innan Riddartinget öppnades berättade Jörgen Forsberg, RThO om Klosterkyrkans historia.

Riddartinget inleddes därefter med att Ceremonimästaren Lars Molin, OffThO bar in standaret varpå korum och parentation för den avlidne Lennart Wikfalk, RThO genomfördes

Grand Prior emeritus Per Ölund, StKThO utdelade Officersgraden till Sigvard Andersson, RThO då han inte kunde motta utnämningen vid Priorat Sveriges Ordenskapitel den 17:e november innevarande år.

Kommanderiets kommendör Göte Andersson, StOffThO öppnade därefter Riddartinget som genomfördes i god ordning enligt föredragningslistan.

St Peter konvent small

Efter Riddartinget avslutades dagen med en Riddarlunch på närbelägen restaurang i Lund.

Kommanderi Sankt Peter är därmed etablerat.

Non Nobis, Domine, non nobis, sed nomini Tuo da gloriam

Text: Jonas Stålhandske
Fotografi på konventet Sankt Peter: Ola Olofsson

Tempelherreorden har en ny Stormästare 2018-11-24

Gérard WilleryGérard Willery är av världens samtliga Riddare av Tempelherreorden vald som vår nye Stormästare. Det formella valet genomfördes i Paris lördagen den 24 november. I rollen som Stormästare efterträder Willery den portugisiske greven Dom Fernando de Sousa Fontes som avled i maj 2018.

Gérard Willery är sedan tidigare Grand Prior för Priorat Frankrike, och i denna position har han under mer än ett decennium lagt ner hela sin själ på att skapa en internationellt aktivt fungerande verksamhet inom Orden. Han är 70 år, gift och har två vuxna barn samt barnbarn. Vid sidan av sitt engagemang i Tempelherreorden är Willery företagsledare med ledande positioner i flera franska företag och organisationer. Han har ett stort internationellt arbetsfält och nätverk. Han blev Riddare i Tempelherreorden 1998 och fransk Grand Prior 2005.

Det formella valet genomfördes i Paris lördagen den 24 november. Samtliga fyra Skandinaviska nationella Priorat var representerade, liksom det Estniska Prioratet. Därutöver deltog Grand Prior General för Skandinavien och 30 nationella Priorat var representerade av sina Grand Priorer eller utsedda sändebud. Därmed var i stort sett hela Tempelherreordens drygt 6 000 Riddare företrädda vid detta historiska och mycket högtidliga tillfälle.

Text: Owe Wagermark, StKThO

Pr. Sveriges Ordenskapitel och Riddardubbning 2018-11-17

Lördagen den 17:e november genomförde Priorat Sverige urtima Riddardag i syfte att för andra gången godkänna stadgeändring som gör det möjligt att inrätta Ballivat och Kommanderi i Priorat Sverige. Beslutat var enhälligt och därmed kan Priorat Sverige instifta Ballivat eller Kommanderi. Vidare beslutades att ändra Lagtima/Urtima Riddardag till Lagtima/Urtima Riddarting.

Kockan 14:30 samlades ämbetsmän i Engelbrektskyrkan för att iordningsställa och föröva för kvällens Ordenskapitel och Riddardubbning.

Klockan 16:00 inleddes Ordenskapitlet med dubbning av Riddare och utnämningar till högre grad.

Riddare web Befordrade web
Riddare samlade Befordrade till Officer
Bön web BefordradeKThO web
Guds Ord Befordrade till Kommendör 
SanktPeter web  
GP Johan Wåhlén överlämnar
standar till St Peters kommendör
Göte Andersson
 

Efter avslutat Ordeskapitel var det busstransport till Sällskapet för Riddarmåltid.

Vi framför ett stort tack för ett väl arrangerat Ordenskapitel med efterföljande Riddarmåltid.

Bild: Nils-Anders Ekberg
Text: Jonas Stålhandske

900 års jubileet i Trondheim 2018-04-28

tho kors900 år er gått siden Hugues de Payens, sammen med 8 andre adelsmenn, gikk til Kong Balduin II av Jerusalem for å få opprettet en munkeorden. De fikk tildelt en ving av palasset på tempelhøyden der man antok at Salomons tempel hadde ligget. På grunn av plasseringen av sitt hovedkvarter, kalte de seg for «De fattige riddere av Kristus og Salomons tempel». Eller bare Tempelriddere.
De hadde tidligere sett med forferdelse på de grusomheter som Korsfarerne utøvde i det Hellige landet, og søkte til kirken for å kunne virke i samråd med denne og utøve et kristent, humanitært livssyn og virke.
Deres offisielle formål som de la fram for Kong Balduin II var å beskytte kristne pilegrimer på sin vandring til de hellige mål.
Hva som akkurat skjedde i forbindelse med opprettelsen av Tempelherreordenen har vi liten kunnskap om. Men vi vet godt hva som hendte 900 år senere i Trondheim.

900 års jubileet for Storpriorat Skandinavia skulle være et ekstra høytidelig arrangement. Fokus var på pilegrimenes vandring til Nidaros. I fjor høst «startet» vandringen ved Søsterkirkene på Gran ved Priorat Norges Ridderdag der.
I år skulle vi være «framme» ved målet som var Nidaros, og Nidarosdomen.
Helgens arrangement startet på fredagen, den 27. april, med pilegrimsvandring i Trondheim. Denne endte ved Nidarosdomen, og med omvisning i kirken. Pilegrimsvandringen og omvisningen ble ledet av to meget profesjonelle guider fra Nidarosdomen.
På kvelden 27. var det felles middag for de som ønsket det, og sosialt samvær på hotellet.
Lørdag 28. april hadde et meget stramt program. Det startet med Lagtima Ridderting, og rett etter, en omvisning på riksregalieutstillingen, og så en rask lunch før man gjorde seg klar til å gå til Nidarosdomen for ordeneskapittel.

Ordenskapittlet ble, som nevnt, og i forbindelse med 900 års jubileet for Ordenen, gjennomført i Nidarosdomen i Trondheim. Ordenskapitlet ble støttet av Nidarosdomens orgel med over 9000 piper, samt Nidaros domkor med solister.
Dette ga en fantastisk ramme rundt et arrangement som var svært vellykket.

172 riddere og gjester deltok, samt at det også var andre tilfeldige gjester som overvar ordenskapitlet i domkirken. 172 gjester er foreløpig det største antall på en ridderdag.

Non Nobis, Domine, non nobis, sed nomini Tuo da gloriam

Nidaros Dubbning
Nidaros domkyrka Dubbning av Riddare
Riddare w Uppstallning
 Nydubbade Riddare Uppställning
Middag Bild1
Ordensmåltid
Stormästaren har avlidit 2018-05-18

gmTempelherreordens Stormästare Fernando de Sousa Fontes avled fredagen den 18:e maj 2018 klockan 10:00. Fernando de Sousa Fontes var Tempelherreordens stormästare sedan 1960 då han efterträdde sin far.

Våra tankar går till Fernando de Sousa Fontes son och dotter med familjer och anhöriga.

Enligt Tempelherreordens regula går Grand Prior General Frankrike Gerard Willery in som tillfällig Stormästare tills ny Stormästare är vald.

Non Nobis, Domine, non nobis, sed nomini Tuo da gloriam

Jonas Stålhandske Palovaara, StOffThO
Storwebmaster

Tempelherreorden 900-årsjubileum i paris

RCHelgen den 9 till 11:e mars genomfördes 900-årsjubileums av Tempelherreordens bildande. Riddare från hela världen deltog och jubileet arrangerades av Storpriorat Frankrike under ledning av Grand Prior Gérard Willery.

Storpriorat Skandinavien deltog med GPG emeritus Owe Wagermark StKThO, GP Norge Birger Olsen StKThO, GP Sverige Johan Wåhlén StOffThO, GP Sverige emeritus StKThO Per Ölund,  StOffThO, StWeb Jonas Stålhandske StOffThO. Från Priorat Svensk-Finland deltog ledamoten i Humanitära fonden StOffThO Caesar von Walzel samt RThO Harry Ollinen.

Fredagen genomfördes ankomstregistrering, middag och kvällsunderhållning.

Lördagen inleddes klockan 10:00 med flodbåt från hotell Huatioan-Chinagora till minnesplatsen på I´ll-de-la-cite där Jaques de Molay brändes på bål. Uppställning vid minnesplaketten och Grand Prior Frankrike Gérard Willey höll ett tal.
Efter att Riddarna hade slängt en ros i floden Seine var det så åter ombordstigning på båten för återfärd till hotellet där bussar väntade för vidare färd till kvällens Ordenskapitel och Riddarmåltid.
16:00 öppnades det officiella firandet och Riddardubbning genomfördes, flera Riddare från Europas alla hörd dubbades till Riddare av Tempelherreorden och mottog sina insignier, manteln och Riddarbrevet.
Kvällen avslutades med välgörenhetsgala och Riddarmåltid.

Söndagen ägnades åt möte bland ländernas Grand Priorer.

Vi tackar Storpriorat Frankrike för ett väl arrangerat jubileum med många goda kontakter och trevliga minnen.

Paris mar2018 JdM small   Paris mar2018 redrose small
Jaques de Molay   Rosnedläggning i Siene
Paris mar2018 Ill de la site small   Paris mar2018 gpse small
I´ll´de la Sité   Grand Prior Sverige Johan Wåhlén
Paris mar2018 dubbning small   Paris mar2018 kören small
Riddardubbning   Kören
Paris mar2018 small   Logotyp smallweb
Riddare från Storpriorat Skandinavien    

Non Nobis Domine Non Nobis sed Nomini Tua Da Gloriam

Text och fotografi
Jonas Stålhandske Palovara, StOffThO
Grand Web Master

© Tempelherreorden 2019