Menu

Rome/Italien, Onsdagen den 3:e juni 2021 (Ordensår 903)

Möte mellan Påven FRANCIS och Stormästaren i Temåpelherreorden, O.S.M.T.H. Paris, Le Chevalier Grand'Croix Gerard Edmond Louis WILLERY i närvaro av Monsignor Gino Dl CIOCCO APOSTOLIC PROTONOTARY och AUMONIER GENERAL OF THE ORDER Knight Grand'Croix Danilo RIPONTI

Ladda ner rapporten här.

EASTER MESSAGE

“Enlighten, O Jerusalem, for the Light from Light enlightened your children.”

The core of celebrating Easter by different groups of religions should intend benefiting mankind. Regardless to what group you individually belong, you are not different from the others as a human being, for you have similar ambitions, successes, failures, happiness and sadness like the others. If this is understood, why, then, we cannot embrace each other for brotherly comfort. Indeed, comfort tends to settle our difficulties.

Christ, Son of God, the Messiah, came to comfort His people. His messages of love, peace, life and hope are universal, applicable to everyone. Jerusalem should feel fortunate that it had the greatest opportunity to feel and have the real comfort within for which it was looking for. I believe if people of Jerusalem (the Holy Land) make the sincere effort to live in peace with each other, undoubtedly, the entire world will, eventually, live in peace. The power and source of love, peace and hope were initiated in Jerusalem. Let’s not cut off these essential sources of comfortable life, rather benefit from them.

Peace is not something we expect to happen miraculously; people have to work for it. Unless you have peace, love and hope in your hearts, you cannot establish them in your areas, in your social life, even at your homes. We know very well the fruits of love, peace and hope are comfort, happiness and brotherhood.

The light of Christ’s Resurrection is already working, and you will be enlightened if you walk to it. Once you are enlightened, you become the child of Light, enlightening your surroundings. People will see that you have love, peace and hope within you; therefore, you will be trusted. People with love, hope and peace are more needed today for comfort. Today the entire world is under stress due to Corona virus epidemic which caused immense sufferings and deaths. I believe in the power of prayer, which Jesus himself prayed and encouraged us to pray as the answer to our worries.

On this happy holiday season, let’s become serious for a moment and think to see what we are missing in our lives and try to correct ourselves for our sake, for our families, for our friends and the world.

God bless you.

Fr. Samuel Aghoyan
At Armenian Patriarchate Jerusalem
April 13, 2020

Vördade Riddare!

Hoppas att ni haft en fin påsk och kunnat tillbringa en del av tiden utomhus med nära och kära. Smittspridningen fortsätter i Sverige och vi behöver alla hjälpas åt för att begränsa den. Vaccinationerna har kommit igång och i mitten av april hade närmare 20% av befolkningen över 18 år fått sin första dos. Över 600 000 individer har också fått en andra dos. Regeringen kommer besluta om restriktionerna efterhand och nästa datum för eventuella lättnader är nu satt till den 3 maj. Givet prognoser, vaccinering och vårens ankomst kan vi vara försiktigt positiva till att smittspridningen avtar och restriktionerna lättas något. Prognosen för sommaren och resten av året är också god.

Som vi tidigare informerat om har vi skjutit upp våra Ordenskapitel under 2020. Vi satsar nu framåt, utgående från de prognoser och bedömningar som görs, att kunna genomföra ett Ordenskapitel i Stockholm den 12 juni i Gustaf Adolfskyrkan med efterföljande middag på den nyöppnade mässen på K1. Skulle läget inte medge ceremoni i kyrkan så är vår avsikt att genomföra en anpassad ceremoni för att ta upp så många som möjligt av de 15 postulanter som väntar på inträde i vår orden och befordra de välförtjänta riddare som väntat på det. Inbjudan kommer sändas ut i maj men jag ber er redan nu reservera den 12 juni. Vi räknar med att starta kl. 1600 och vara klara i kyrkan kl. 1800 för att därefter, om läget så medger, dela en måltid på K1 mäss.

På agendan under våren har vi också ett digitalt Riddarmöte den 20 maj då Riddaren Ola Palmqvist kommer tala om sin forskning om uppdragstaktik, som han också skrivit om i Kungliga Krigsvetenskapsakademins (KKrVA) handlingar och tidskrift. Ett mycket intressant föredrag tror jag och hoppas att så många som möjligt av er kan delta. Den 29 maj genomföLunchrs Storpriorat Skandinaviens Lagtima Riddarting, även det digitalt detta år. Kallelse med agenda finns i vår kalender, där ni också bör anmäla er så vi kan upprätta digital röstlängd. På agendan i år står bland annat att välja ny Grand Prior General och slutligen anta nya stadgar för Humanitära fonden.

Vi fortsätter vårt humanitära arbete och jag vill tacka er alla för er generositet. Nu senast har vi haft ett upprop för första kvartalet jubilarer, som blev mycket bra, och vi kommer i dagarna att publicera uppropet för andra kvartalets jubilarer. Där har ni möjlighet att genom en gåva till Humanitära fonden uppmärksamma dessa värdiga Riddare. Vi har också samlat in medel till skolan i Mali, som vi också stöttade förra året. Även här var ni Riddare generösa och vi kan därför överlämna ett lika stort belopp denna gång. Som traditionen bjuder kommer vi erbjuda alla Riddare att lämna en sommarhälsning i Tempelherren och samtidigt bidra till vår humanitära verksamhet. Håll utkik efter våra insamlingar och bidra efter egen förmåga. Alla bidrag stora som små är av betydelse och gör skillnad.

Till hösten hoppas vi fullt ut kunna återta vår verksamhet med fler Riddarmöten och Ordenskapitel. Första helgen i september genomförs internationellt möte i Rom som alla är välkomna till och Storprioratets Ordenskapitel genomförs den 25 september i Köpenhamn. Vi planerar för ytterligare ett Ordenskapitel i Priorat Sverige sent i oktober eller början av november. Vi kommer under året att arbeta vidare med att utveckla vår orden och kommer bland annat att ge ut en ny matrikel inom Storprioratet samt ge ut en ny informationsfolder om Tempelherreorden och Priorat Sverige. Dessutom vill vi naturligtvis få in fler Riddare, befordra välförtjänta, samla in mer till humanitär verksamhet samt återta våra sociala aktiviteter och träffas för gemenskap och samvaro.

SalongFör att i någon mån kompensera för att vi tvingats flytta fram mycket verksamhet vill jag åter välkomna er till våra Riddarluncher första fredagen varje månad. Den 7 maj kommer Riddarlunchen att genomföras på Sällskapet (Arsenalsgatan 7) under GPG Emeritus Owe Wagermarks värdskap. Från den 4 juni genomförs Riddarluncherna på Militärssällskapet (Valhallavägen 104). Inbjudan och anvisning för anmälan återfinner du i vår kalender. Båda sällskapen efterlever alla de restriktioner som restaurangbranschen har att följa.

Avslutningsvis skulle jag vilja tacka för det goda ni gör. Fortsätt vissa omtanke och stöd de som behöver. Låt oss tillsammans vara en god och stark kraft i dessa tider. Jag hoppas att vi snart kan ses igen och att vi tillsammans kan utveckla vår gemenskap och orden.

Peter Öberg, StOffThO
Grand Prior Sverige

Non nobis, Domine, non nobis, sed nomini Tuo da gloriam!

Riddarmöte den 13 oktober med föredrag av Rikshemvärnschefen Stefan Sandborg

Den 13 oktober samlades 13 riddare i Priorat Sverige till årets fjärde Riddarmöte i Stockholm. Utöver föredrag och diskussioner kunde de också avnjuta landgång, dryck och gemenskap. Riddarmötet är ett utmärkt tillfälle att utveckla vår gemenskap och samtidigt få ta del av ett intressant, tankeväckande och spännande föredrag med anknytning till vår orden. Föredragshållare denna gång var Riddaren, Generalmajoren och Rikshemvärnschefen Stefan Sandborg. Han inträdde i vår orden redan år 2006 och har riddarnummer 0467. Riddare Stefan är sedan två år Rikshemvärnschef och har före det bland annat varit brigadchef i Skåne.

Den 13 oktober är också dagen då ett betydande antal ordensmedlemmar från Tempelherreorden blev fängslade av Filip IV av Frankrike. Det skedde fredagen den 13 oktober år 1307 på order av påven Clemens V. Sedan dess anses den fredagen den 13:e vara en otursdag. Någon otur såg vi inte till denna kväll utan tvärt om kan sägas att kvällen blev särdeles lyckad då föredraget var mycket intressant, måltiden ovanligt välsmakande, deltagarna mycket trevliga och dessutom insamlades en fin kollekt till skolan i Mali, som vi också tidigare stött och redovisat ibland annat Tempelherren.

Rikshemvärnschefen berättade om Hemvärnets remarkabla utveckling de senaste åren. I dag är hemvärnet mycket kvalificerat och har en relativt låg medelålder. De har de senaste åren tillförts ny materiel såsom granatkastare, stridsutrustning mm. I planen finns ytterligare förstärkningar planerade och utvecklingen fortsätter. Hemvärnet svarar i dag för skydd av våra viktigaste anläggningar, grupperingsplatser och depåer. De är en viktig del i folkförankringen och finns över hela Sveriges yta. De har också ett ansvar och kvalificerade resurser för trafikledning, CBRN-skydd (Kemiska, Biologiska, Radiologiska och Nukleära) samt ledingsplutoner till våra regionala staber. Dessutom har de ett omfattande antal musikkårer som spelar och bevarar försvarsmusikens musik och bevarar dessa traditioner vid både statsceremoniell verksamhet och andra arrangemang. Nämnas kan också att hemvärnet stöds av många frivilliga försvarsorganisationer och har därmed tillgång till både hundar, flygplan och båtar.

Priorat Sverige vill tacka generalen för föredraget och hans fantastiska insats för försvaret inte minst hemvärnet. Jag vill också slå ett slag för kommande verksamhet i vår orden. Ni kan välja mellan våra riddarluncher på Militärsällskapet första fredagen varje månad, ett antal Riddarmöten som finns i vår kalender på hemsidan samt vårt kommande Ordenskapitel och Riddarmiddag den 21 november i Tyska kyrkan och på Sjöfartshuset i Gamla stan. Om ni dessutom vill bidra till insamlingen till skolan i Mali kan du sätta in valfritt belopp på Priorat Sveriges konto för humanitär verksamhet: Plusgiro: 958189–3 eller SWISH: 123 450 0674. Tack också till alla som deltog och era bidrag till det fina insamlingsresultatet. Fantastiskt bra!

Föredragshållaren PrSwe logotype Riddaren Generalmajoren och Rikshemvärnschefen Staffan Sandborg
Föredragshållaren   RiksHvC Staffan Sandborg
 Riddarna Staffan Strömbäck Christer Berggren och Fredric Westerdal Hv Internationella samarbete  Margaretha och Owe Wagermark samt Riddrna Nils Anders Erik och L O i bakgrundenpng
Staffan Strömbäck, Christer
Berggren och Fredric Westerdal
 Hv internationella samarbete Owe- och Margareta Wagermark,
Nils-Anders, Erik och Lars-Olof.

Peter Öberg, StOffThO
Grand Prior Sverige

Fotograf Peter Öberg

Kommanderi Sankt Peter Lagtima Riddarting 2020-10-10

Kommanderi St. Peter höll den 10 oktober sitt senarelagda, Lagtima Riddarting 2020, på Luftvärnsregementet i Halmstad. Intresset var stort för vår åter uppstart. Tyvärr fick många lämna återbud på grund av rådande restriktioner och andra själ.

Pandemin har förhindrat oss att genomföra det planerade programmet för 2020. Vi tar nu nya tag för att göra det bästa av rådande situation.

Glädjande för oss var att vår Grand Prior, Peter Öberg, hade möjlighet att närvara vid vårt Riddarting. Han inledde med en uppdatering av verksamheten inom Orden. Med på tinget var även två inbjudna postulanter, som fick sina första erfarenheter av vår Orden.

På Riddartinget valdes RThO Lars Undin valdes till ny skattmästare på två år. Lars har även uppgift som insamlingsledare vid Kommanderiet. RThO Patrik Ekstrand valdes till 2.e Revisor.

Den viktigaste punkten på dagordningen var vår kärnverksamhet - humanitär hjälp till behövande. Vårt samarbete med Diakonin i St. Peter Klosters församling har fördjupas. Vi överlämnade för verksamheten 2019, 5 000 kronor till församlingens Diakoni. Riddartinget beslöt att medel insamlade under 2020, skall tillföras Diakonin.

Kommanderiet har erhållit en villkorad donation på 10 000 kronor som utbetalas årligen, så länge donatorn har möjlighet och förmåga. Donationen skall inriktas till diakonin i Södra Sandby församling, för att i första hand stödja utsatta barnfamiljer.

Vi har erfarit, att det även hemma i vårt eget land finns ett stort behov av humanitära insatser, trots vårt sociala skyddsnät. Tempelherreorden måste tydligt visa sin närvaro även lokalt och regionalt. Vår humanitära förmåga och moraliska kompass måste bli kända i vår närhet. Korset och manteln manifesterar då vår vilja och ambition.

Som avslutning på Riddartinget lämnade Kommendören över ett postulantförslag till till Grand Prior, vilket kan innebära att vi får en egen Kaplan inom Kommanderiet.

Dagens föredrag handlade om Sveriges nya luftvärnssystem. Överste Anders Svensson, chef för Luftvärnsregementet, uppfyllde våra förväntningar. Han berättade entusiastiskt om utvecklingen av vårt nya, världsunika luftvärnssystem. Presentationen av systemets operativa förmåga och teknologi som ligger på teknikens framkant, imponerade alla. Frågorna var många och besvarades så långt möjligt.

Dagen avslutades med en god lunch med kaffe och diskussion på den traditionsrika officersmässen.
Ett stort tack till Regementschefen Överste Anders Svensson och Luftvärnsregementet som gjorde vår dag till en fin upplevelse.

Kommande verksamhet 2020
14 november besöker vi Gråmanstorp kyrka och Ljungbyheds Militärhistoriska museum med lunch på Röstånga Gästgivargård.
I december månad planeras en julsamling i St.Peters Klostekyrka med efterföljande lunch.

GA inleder LU tackar Info3
 Göte Andersson inleder  Lars Undin väljs till skattmästare  Öv Anders Svensson informerar
Info2 Info1 Måltid1
 Öv Anders Svensson informerar  Öv Anders Svensson informerar  Riddarmåltid officersmässen
Måltid2   Kaffe1
  Riddarmåltid officersmässen

PÖGrand Prior Sverige
Peter Öberg

Kaffe efter maten

Med vänlig riddarhälsning
Göte Andersson, StOffThO
Kommendör

Fotografi; Jonas Stålhandske

Återupptagna Riddarluncher på Militärsällskapet!

Vördade Riddare,

Som ni vet har vi nu återstartat vår verksamhet, med nödvändiga anpassningar och beaktandes god säkerhet givet Covid-19. Vi har hittills genomfört två Riddarluncher på Militärsällskapet. Dessutom har ett Riddarmöte genomförts i Stockholm om Covid-19. Under GPG Emeritus Owe Wagermarks arrangemang har också en Riddarlunch genomförts på Sällskapet. Kommande verksamhet är bland annat att Kommanderi St. Peter genomför sitt Lagtima Riddarting på Luftvärnsregementet i Halmstad till helgen. Blir ett intressant besök då chefen för Luftvärnsregementet också kommer att informera om luftvärnets utveckling.

Tisdagen den 13 oktober genomförs Riddarmöte i Stockholm på Militärsällskapet då Riddaren, Generalmajoren och Rikshemvärnschefen Stefan Sandborg talar om hemvärnets utveckling givet kommande försvarsbeslut. Mer information och anmälan på hemsidan i kalendern. En viktig och stor begivenhet blir också vårt Ordenskapitel och vår Riddarmiddag lördagen den 21 november i Tyska kyrkan och på Sjöfartshuset i Gamla stan. Reservera eftermiddagen och kvällen för ett fantastiskt arrangemang med musik, goda vänner, välsmakande dryck och måltid och dubbning av Riddare och befordring av välförtjänta.

Vår tradition att genomföra Riddarlunch första helgfria fredagen varje månad på Militärsällskapet har utvecklats mycket positivt. Vi är nu som regel minst åtta Riddare. Det finns plats för fler så boka in dessa fredagar i din kalender. Fredagsluncherna omfattar ett fint sillbord med lax, ägg, ost, bröd och sallad. Därefter en välsmakande och riklig lunch. Nu senast den 4 oktober ugnsstekt potatis och kryddig kyckling i en fantastiskt god sås. Dryck väljs efter tycke och smak och för den djärve en snaps eller två. Även denna gång fanns ett flertal djärva Riddare. Denna lunch skulle också ha varit uppvaktningslunchen våra jubilarer men på grund av läget så har vi nödgats skjuta det på framtiden. Men vi har inte glömt utan kommer att återkomma. I sammanhanget vill jag tacka er Riddare för den generositet ni visat för våra jubilarer. Våra insamlingsresultat är över förväntan och är på god väg mot vårt mål – att fördubbla våra insamlade medel.

På fotona från de två senaste luncherna ser ni bland annat Owe Wagermark, Göran Lagerholm, Nils- Anders Ekberg, Lars-Eric Gustafsson, Erik Sörensen, Magnus Ruding, Staffan Strömbäck, Sten Edholm och undertecknad. Dessutom deltog naturligtvis Margareta Wagermark. Ett mycket meriterat, vackert och trevligt sällskap om jag får säga det själv.
Till kaffet kunde jag som vanligt informera om pågående verksamhet mer utförligt. Många kloka tankar framfördes om hur vi kan utveckla vår verksamhet. Luncherna är ett fint tillfälle att inte bara träffa goda vänner och andra Riddare utan också dryfta samtidens utmaningar och vår egen verksamhet. Jag ber om att få tillönska er alla en fin och aktiv höst. Ta hand om varandra, fortsätt ert goda arbete och var goda föredömen i värld som nu mer än tidigare behöver det.

Göran Lagerholm Eric Sörensen och Magnus Ruding Lars Eric Gustafsson Magnus ruding och Owe Wagermark Lars Eric Gustafsson Nils Anders Ekberg Peter Öberg och Göran Lagerholm
Göran Lagerholm, Eric
Sörensen, Magnus Ruding
 Lars-Eric Gustafsson,
Nils-Anders Ekberg,
Magnus Ruding
 Lars-Eric Gustafsson,
Nils-Anders Ekberg,
Göran Lagerholm,
Peter Öberg
Lars Eric Gustafsson och Nils Anders Ekberg Margareta Wagermark Göran Lagerholm och Nils Anders Ekberg Owe och Margareta Wagermark
  Lars-Eric Gustafsson,
Nils-Anders Ekberg,
 Margareta Wagermark,
Göran lagerholm,
Nils-Anders Ekberg
 Owe- och Margareta
Wagermark,
Riddarlunch 2 oktober Eric Sörensen Lars Eric Gustafsson Owe Wagermark Margareta Wagermark Peter Öberg Magnus Ruding och Göran Lagerholm   Riddarlunch 4 september Magnus Ruding Sten Edholm Peter Öberg Margareta Wagermark owe Wagermark och Staffan Strömbäck
Eric Sörensen, Owe- och
Margareta Wagermark,
Peter Öbberg,
Magnus Ruding,
Göran Lagerholm
  Magnus Ruding,
Sten Edholm,

Peter Öberg,
Margareta- & Owe
Wagermark

Staffan Strömbäck

Peter Öberg, StOffThO
Grand Prior Sverige

Gert Grottes begravning

Gert Grotte, 1927-2020

Gert Grotte fotograf Carl Jonas Person smallGrand Prior General Emeritus, Äresriddaren av Priorat Danmark, Storkorsriddaren, Direktören och Kaptenen Gert Grotte avled den 15 augusti i en ålder av 92 år. Han begravdes i Söndrums kyrka den 26 augusti i en trängre krets. Han sörjs närmast av döttrarna Christina och Maria samt sonen Christian med familjer.

Gert Grotte föddes den 6 december 1927 och var bosatt i Halmstad. Efter sedvanlig skolgång och värnplikt blev Gert reservofficer vid Hallands Regemente. Han var en mycket aktiv och duglig reservofficer och var också under många år ordförande i reservofficerssällskapet samt engagerad i den nordiska reservofficersrörelsen

1977 dubbades Gert till Riddare i Tempelherreorden i Köpenhamn med överstelöjtnant Carl Christian Schavenius, Kammarherre hos Drottning Margarethe II av Danmark, som fadder. Genom dubbningen och inträdet i Tempelherreorden blev Gert riddare nummer 0001 och den som var drivande i skapandet av ett Skandinaviskt Storpriorat och senare nationella Priorat 1996. 1981 fick Gert, av Sir Francis A Sherry de Achea, Edinburgh, rätt att dubba Riddare. Gert fungerade sedan åren 1981-1996 som Grand Prior i Sverige. 1986 erhöll Gert Stormästarens utnämningsbrev till Grand Prior General för de nordiska länderna, ett ämbete han innehade till 2002.

Begravningsgudstjänsten i Söndrums kyrka utanför Halmstad genomfördes onsdagen den 26 augusti under blå himmel. På grund av covid-19 kunde endast den närmaste familjen närvara. Söndrum kyrka i sig är en vacker medeltidskyrka ursprungligen uppförd på 1200-talet med ett utbyggt långhus från mitten av 1300-talet. Genom begravningen i medeltidskyrka och dess välvda valv och vitkalkade väggar blev koplingen till Gert Grottes livsgärning i Tempelherreorden synligjord. Tempelherreorden och Storpriorat Skandinavien samt samtliga nordiska priorat var väl representerade genom våra fem kransar med band i våra respektive nationers färger med en sista hälsning. Storprioratets krans och band var i svart och vitt för att symbolisera vårt stridsbaner nu när Gert utkämpat den sista striden.

Begravningen var ljus, varm och fylld av musik. Inledningsvis framfördes Wolfgang Amadeus Mozarts tonsättning av Ave verum corpus, som anses vara skriven av påven Innocentius VI, och därefter solosång med en av de mest älskade moderna psalmerna, Ylva Eggehorns Var inte rädd med musik av Lars Moberg. Därefter följde psalmen – Härlig är jorden och psalmen – Bliv kvar hos mig. Mellan psalmerna framfördes åter solosång. Denna gång – Allenast i Gud söker min själ sin ro av Gustaf Nordqvist. Som avslutningsmusik hördes Amazing grace. I samband med begravningen överlämnades också Tempelherreordens kondoleanser, bland annat från Stormästaren i Paris, Gérard Willery. Begravningen är inspelad och kan ses på begravningsbyrån Benskiöld & Co hemsida eller via nedanstående länk:

Gert Grottes begravning 2020-08-26

Gert Grotte var också med och tog initiativ till vår humanitära verksamhet. Den första humanitära insatsen genomfördes redan 1986 genom ständigt medlemskap i Albert Schweizers fond. Barnhemstiftelsen (numera Humanitära Fonden) bildades 1993 och har sedan dess samlat in väl över 3 miljoner kronor till humanitära ändamål inte minst för barnhem i de tre Baltiska länderna. Gert anhöriga hade i begravningsannonsen framfört att man gärna såg bidrag just till Tempelherreordens Humanitära Fond. För att hedra Gert, hans minne och gärning ombeds alla Riddare bidra, efter egen förmåga, till vår humanitära verksamhet. Märk din gåva med ”Gert Grotte”. Resultatet kommer att redovisas skriftligen till familjen med omnämnande av alla givare.

 

Storprioratet krans small

Storpriorat Skandinavien

 

Priorat Danmark krans small

Priorat Danmark

Priorat Norge krans small

Priorat Norge

Priorat Svensk Finland krans small

Priorat Svensk-Finland

Priorat Sverige krans small

Priorat Sverige

Vi har mycket att tacka Gert för. Hans betydelse för tillkomsten, etableringen och tillväxten av Tempelherreorden i norden är ovärderlig. Det var han, Riddaren med riddarnumret 0001, som var primusmotor för oss. Utan hans pionjärinsatser hade inte vi stått på så stabil grund och blivit en så starkt humanitär och social kraft som Tempelherreorden är i dag.

Non nobis Domine, Non nobis, Sed Nomini Tuo da gloriam.

Peter Öberg, StOffThO
Grand Prior Sverige

Humanitära fondens kontonummer är:

Priorat Sverige, Svensk-Finland och Danmark
Plusgiro: 6463766-3
IBAN: SE56 9500 0099 6042 6463 7663
BIC: NDEASESS

Priorat Norge
DNB Bank ASA: 1203.84.59048 IBAN: NO7112038459048
BIC: DNBANOKK

Fotograf: Halmstads begravningsbyrå

Riddarmöte den 20 augusti om Covid-19

Efter en annorlunda men fin och varm sommarledighet samlades 10 riddare i Priorat Sverige till höstens första Riddarmöte den 20 augusti i Domkyrkoförsamlingens lokaler i Gamla Stan. Utöver föredrag och diskussioner kunde också de avnjuta en landgångssmörgås och bordsvatten. Dagen är också minnesdag för Bernhard de Clairvaux som dog den 20 augusti år 1153. Bernhard föddes i närheten av Dijon i Frankrike år 1091 och var en av de viktigast andliga och politiska personerna under medeltiden. Han var också brorson till en av grundarna av Tempelherreorden. För oss var han den som år 1128 i Troyes författade Tempelherreordens regula (La Regle) som fastställdes av påven Honorius II.

Vid Riddarmöten låg fokus på pågående pandemi med anledning av Covid-19. Föredragshållarna var vår kaplan Ulf Lindgren som talade om kyrkan under pandemin och Grand Prior Peter Öberg som talade om myndighetsperspektivet med bedömningar och åtgärder. Samataget blev det en intressant mix av andligt och värdsligt som i många fall är tätt länkade till varandra

Kaplan Ulf inledde med att göra en historisk tillbakablick då kyrkan verkat under många pandemier. Inte minst pesten under medeltiden och Luthers tankar kring kyrkans roll danade kyrkans utveckling och andras syn på kristendomen. De kristna stannade kvar och vårdade varandra samtidigt som det fanns ett strukturellt krav på att olika funktioner inom kyrkan skulle fortsätta att fungera också i kris. I modern tid har de kristna kyrkorna i västvärden valt lite olika strategi. Vissa har kyrkorna öppna medan andra stängt. Några firar mässa i enskildhet medan andra använder digitala verktyg och sände live över nätet. En farhåga har varit att många far illa under pandemin själsligt och mentalt. Kyrkan har ökat kapaciteten på sin kontakverksamhet genom att bland annat har ökade telefontider och kapacitet för jourhavande präst. Det som kan sägas är att människor reagerar på olika sätt. En del är rädda och blir arga om någon bryter mot rekommendationer medan andra är fatalistiska och inte vill tillbringa sin kanske sista tid i livet isolerade.

Grand Prior Peter redovisade pandemins utveckling och de analyser och bedömningar som gjorts. Redan efter ett par veckor klingade sjukdomsökningen av. Tidigt kunde konstateras att de åtgärder som vidtagits hade god effekt. Inledningsvis var läget mer osäkert inte minst för att Covid-19 inte uppträder på samma sätt som tidigare virus. I april vårdades över 560 personer på intensivvården maa Covid-19. Förra veckan var siffran 34. Någon andra våg bedöms inte komma inträffa men väl några lokala eller regionala klusterutbrott. Sjukvården är nu väl uppfylld med skyddsmateriel och har skaffat sig både kunskap och rutiner. Vi är nu mycket bättre rustade att möta och hantera pandemin. Nuvarande nivå på pandemin bedöms komma kvarstå hela året ut. Det är fortsatt viktigt att vi följer de av myndigheterna givna rekommendationerna.​

Deltagare i Riddarmötet 1 small Deltagare i Riddarmötet 2 small Deltagare i Riddarmötet 3 small
 Deltagare  Deltagare  Deltagare
Föredragshållarna kaplan Ulf Lindgren och GP Peter Öberg small Kaplan Ulf Lindgren berättar small Intendent Staffan strömbäck och kansler Nils Anders Ekberg small2
Kaplan Ulf Lindgren & GP SE Peter Öberg  Kaplan Ulf Lindgren  Intendent Staffan Strömbäck &
kansler Nils-Anders Ekberg
  Måltid vid Riddarmötet small  
  Måltid vid Riddarmöte  

Nästa Riddarmöte i Stockholm genomförs den 13 oktober och då kommer generalmajoren och Riddaren Stefan Sandborg tala om Hemvärnet och Försvarsmaktens utveckling. Nästa Riddarlunch på Militärsällskapet genomförs den 4 september. Se kalendern på vår hemsida för mer information.

Avslutningsvis påminner vi om att Riddare nummer 0001 Gert Grotte lämnat jordelivet den 15 augusti. Grand Prior General har skrivit en text om det som alla bör ta del av. Det pågår också en insamling till hans minne och alla Riddare uppmannas ge ett bidrag humanära fonden. Märk din gåva ”Gert Grotte”.

Tempelherreordens Humanitära fond: PlusGiro 646 37 66-3
Priorat Sveriges Humanitära konto: SWISH 123 450 0674

Non nobis Domine, Non nobis, Sed Nomini Tuo da gloriam.

Peter Öberg, StOffThO
Grand Prior Sverige

ORDRE MONDIAL, OSMTH PARIS

 

HOMMAGE
au Chevalier Grand'Croix / Magnus Crux
ancien Grand Prieur General de Scandinavie Légat Magistral

Gert Grotte

Gert Grotte png1927 † 2020

Ladda ner: Stormästarens minnesord till Riddaren Gert Grotte

Heders Grand Prior General Gert Grotte har avlidit

Bästa Riddare,
Gert Grotte png

Lördagen den 15 augusti mottog vi sorgebudet att Heders Grand Prior Generalen och Äresriddaren av Konvent Danmark, Storkorsriddaren, Kapten Gert Grotte med riddarnumret 0001 S har avlidit.

Gert Grotte var född den 6 december 1927 och bosatt i Halmstad.

Han dubbades till Riddare i Tempelherreorden 1977 i Köpenhamn med Överstelöjtnant Carl Christian Schavenius, Kammarherre hos Drottning Margarethe II av Danmark, RThO som fadder.

Gert Grotte var en mycket meriterad riddare. Han befordrades till Kommendör 1980; till Storofficer 1983 samt till Storkors 1985.
Han tilldelades Storprioratets förtjänstplakett i guld 2002. År 2003 blev han av Ordens Stormästare utsedd till Legat Magistral.

Vi alla Riddare i Storpriorat Skandinavien har mycket att tacka Gert Grotte för. Hans betydelse för tillkomsten, etableringen och tillväxten av Tempelherreorden i våra länder är enorm. Det var han, Riddaren med riddarnumret 0001, som var primusmotor då verksamheten land för land startades upp i våra nejder. Utan hans och hans närmaste medhjälpares pionjärinsatser hade inte våra priorat verksamhetsmässigt stått på så stark grund och blivit så starkt integrerade som vi är i dag.
I det följande gör jag en kort tillbakablick på Gerts Grottes väg och gärningar som Tempelherre.

Efter att Gert Grotte, reservofficer, blev tillfrågad av vänner i Danmark, vilka där var Riddare i Tempelherreorden, om han ville dubbas till Riddare och han tackat ja till detta, blev som ovan noterats dubbad till Riddare år 1977.
Gert Grotte tog därefter initiativ till att flera värdiga kamrater inom reservofficersrörelsen blev dubbade till Riddare genom det Danska Prioratet.

I november år 1981 fick dåvarande Kommendören Gert, av Sir Francis A Sherry de Achea, Edinburgh, formell rätt att dubba Riddare. Därmed påbörjades arbetet med att bygga upp Orden i Sverige och Skandinavien.
Gert Grotte fungerade sedan åren 1981 till år 1997 som Prior / Grand Prior för det svenska Prioratet.
Den 19 februari 1986 erhöll Gert Grotte, StKThO, Stormästarens utnämningsbrev till Grand Prior General för de nordiska länderna Danmark, Norge, Sverige och Finland. I det ämbetet verkade han fram till år 2002.

Redan från början var man klar över att Orden inte skulle växa för fort. Ledordet var ”kvalitet före kvantitet”, vilket fortfarande är gällande inom Storprioratet! Utvecklingen på nordisk nivå framskred i behärskad och rätt rask takt. År 1996 etablerades Danmark, Norge och Finland som egna priorat. Därmed var det nuvarande Storprioratet både strukturellt och funktionellt helt operativt. Tillväxten har under åren varit god. I dags dato har vi redan riddarnummermässigt dubbat riddare 0760!
En av dessa är undertecknad. Jag hade äran och nöjet att dubbas till riddare år 1999 av Gert Grotte.

Vi Riddare i Storpriorat Skandinavien minns med stor ödmjukhet och tacksamhet hans aktiva och energiska insats Orden till fromma.
Vi kan rent konkret hedra Gert Grottes minne genom en inbetalning till Tempelherreordens humanitära fond märkt ”Gert Grotte”.

Humanitära fondens kontonummer är:
Priorat Sverige, Svensk-Finland och Danmark
Plusgiro: 6463766-3
IBAN: SE56 9500 0099 6042 6463 7663 BIC: NDEASESS

Priorat Norge
DNB Bank ASA: 1203.84.59048 IBAN: NO7112038459048
BIC: DNBANOKK

Non nobis Domine, non nobis, sed Nomini Tuo da gloriam

Christer Blomberg, StKthO
Grand Prior General, Storpriorat Skandinavien

© Tempelherreorden 2021