Menu

Vördade Riddare,

Så börjar då sommaren närma sig sitt slut även om augusti och september förhoppningsvis blir varma och fina. Jag hoppas att ni alla haft en bra sommar och kunnat hämta kraft och njuta naturen eller bara ta det lugnt i hängmattan. Själv har jag haft en ovanligt lång ledighet som varit avkopplande och lagom fylld av sol och bad. Många talar om att trotts covid-19, eller kanske i tack vare, så har sommaren varit mer avkopplande än på länge. Mindre stressig och minder flackanden mellan alla måsten. De flesta har också stannat i Sverige och återupplevt fjällen, havet eller den fantastiska svenska naturen.

Läget i Sverige, Norden och i Europa har blivit något bättre även om vissa lokala utbrott av viruset har förekommit. Några länder har fått stänga ner delar igen medan andra kunnat öppna upp. Alldeles nyligen beslutade den svenska regeringen att öppna upp för resande från Norge och Danmark med flera länder och i dagarna har den finska regeringen beslutat att tillåta samlingar upp till 500 personer. Läget ser bättre ut än före sommaren. Men det är viktigt att vi fortsatt vidtar förebyggande åtgärder för att minimera smittspridning. Det gäller bland annat att stanna hemma om du har symptom eller är sjuk, att vi skyddar riskgrupperna och att vi har god handhygien och håller lite distans till varandra.

Priorat Sverige återstartar nu verksamheten efter sommaren. Fredagsluncherna på Militärsällskapet första fredagen varje månad startar den 4 september. Anmälan direkt på Militärsällskapets hemsida senast klockan 1200 dagen före. Höstens första Riddarmöte sker torsdagen den 20 augusti i Domkyrkoförsamlingens lokaler i Gamla Stan. Ämnet för kvällen är Covid-19 ur ett andligt och värdsligt perspektiv. Anmälan och mer information på vår hemsida. Vi kommer strax också att återkomma med höstens första upprop för våra jubilarer och hoppas på er fortsatta generositet.

Höstens höjdpunkt blir förhoppningsvis Storpriorat Skandinaviens Lagtima Riddarting, Ordenskapitel och Riddarbal i Skara den 26 september. Läget i norden ser bättre ut och vi räknar med att kunna genomföra detta efterlängtade arrangemang. Vi och våra samarbetspartners kommer vidta åtgärder för att minska riskerna. Domkyrkan är mycket stor och ger möjligheter till distansering. Ceremonielet kommer att anpassas för att minska riskerna. Likaså kommer middagen och det Lagtima Riddartinget att genomföras på ett sådant sätt att vi kan känna oss trygga. Anmälan görs på vår hemsida och där finns också mer information. Sista dag för anmälan och betalning är den 4 september. Det ger också möjlighet att ställa in om läget skulle försämras och inbetalda medel kan då återbetalas. Datum för detta är den 7 september. Kallelse till Lagtima Riddartinget med agenda finns också på hemsidan.

Jag hoppas att vi ses snart och att ni deltar i vår verksamhet, inte minst i Skara den 26 september!

Peter Öberg, StOffThO
Grand Prior Sverige

Vårens sista Riddarlunch på Militärsällskapet!

Vördade Riddare,

Äntligen kunde vi åter ses i kretsen av Riddare inom Priorat Sverige efter en lång och svår vår då Militärsällskapet åter slagit upp sina portar. Förvisso med anpassningar och begränsningar för att minimera risken för smitta. Extra stort avstånd mellan gästerna, bordsservering vid måltiden och till kaffet. Dessutom gott om hygien- och desinfektionsmöjligheter. Därmed har vi återupptagit vår tradition att genomföra Riddarlunch första helgfria fredagen varje månad på Militärsällskapet. Fredagsluncherna omfattar ett traditionellt sillbord med lax, ägg, ost, bröd och sallad. Därefter en välsmakande och riklig lunch, denna gång köttfärsbiffar. Här kan man välja dryck efter tycke och smak till exempel bordsvatten, lingondricka, öl, vin och för den djärve en snaps eller två. För er kännedom kan jag nämna att det fanns ett flertal djärva Riddare denna gång.

Dagens lunch skulle också ha varit uppvaktningslunchen för första och andra kvartalets jubilarer men på grund av läget och deras ålder så kunde ingen av dem delta. Helt rätt och riktigt. Vi kommer dock att åter bjuda in våra jubilarer till hösten för att under parollen ”bättre sent än aldrig” ändå uppvakta dem. Humanitära fonden och Priorat Sverige har redan nu sänd jubilarerna hyllningsadresser och redovisat vilka medel som insamlats i deras namn. I sammanhanget vill jag tacka er Riddare för den generositet ni visat under dessa svåra tider och för våra jubilarer. Våra insamlingsresultat är över förväntan och är på god väg mot vårt mål – att fördubbla våra insamlade medel. Mer om det i kommande nummer av Tempelherren.

Utöver undertecknad deltog Storkorsriddarna Owe Wagermark och Göran Lagerholm, Storofficerarna Mona Lindberg och Caesar von Walzel. Dessutom deltog naturligtvis Margareta Wagermark. Sällan har ett så meriterat, vackert och trevligt sällskap av Riddare samlats. Men det finns plats för fler till denna trevliga sammankomst. Under kaffet kunde jag informera om kommande verksamhet. Vi återstartar nu Prioratets verksamhet genom Riddarmöte den 20 augusti (Bernhard de Clairvaux dödsdag) genom föredrag av vår Kaplan Ulf Lindgren och mig själv om Covid-19 ur ett andligt och värdsligt perspektiv. Höstens första riddarlunch genomförs den 4 september på Militärsällskapet och höstens stora begivenhet, Storprioratets Lagtima Riddarting, Ordenskapitel och Riddarbal, genomförs av Priorat Sverige i Skara den 26 september. Nu för första gången i Skara Domkyrka med gångavstånd från hotellet. Inbjudan kommer i början av augusti och anmälan senast i början av september. Mer information finner du på vår hemsida i Kalendern inklusive ett föredrag av Riddaren och Rikshemvärnschefen generalmajor Stefan Sandborg samt ett guidat besök på armémuseet med visning av trofésamlingarna och föredrag om stormaktstiden.

Göran Lagerholm 200605 small
Göran Lagerholm
200605 small Mona Lindberg och Caeasar von Walzel 200605 small
Margareta, Owe Wagermark och Mona Lindberg Mona Lindberg och Caeasar von Walzel
Lunchen den 5 juni 200605 small PrSwe logotype
Riddarlunch  

Jag ber att få tillönska er alla en varm och vilsam sommar. Ta hand om varandra, fortsätt ert goda arbete och hjälp till att begränsa smittspridningen för allas vårt bästa!

Peter Öberg, StOffThO
Grand Prior Sverige

Fotograf: Peter Öberg

4 søndag efter påske og trompet, salme nr. 235 "Verdens igenfødelse" af Grundtvig, melodi "Piae Cantiones 1582" søndag d. 10. maj 2020.
Fra Lynge Kirke.
Af Storkapellan, Orlogs- og Sognepræst Martin Corfix.
Trompet: Martin Corfix.
Produktion: Amalie Corfix.

Søndagsord 4 søndag efter påske, og trompet, fra vores Storkapellan.
------------------------------------
Mange Ridderhilsner
Bo Baasch Vannaskoski, StOffThO
Grand Prior, Priorat Danmark

Sommarhälsning från Storpriorat Skandinavien

Storpriorat Skandinavien erbjuder samtliga Riddare att framföra en skriftlig sommarhälsning i kommande nummer av Tempelherren för den facila summan av 20 EUR eller 200 SEK/NOK/DKK som oavkortat går till Humanitära Fonden.

Genom att senast den 30 maj sätta in dessa medel på Humanitära Fonden konto publiceras ditt namn i Tempelherren under rubriken Sommarhälsning. Märk din insättning med Namn och Sommar.

Priorat Sverige, Svensk Finland och Danmark:       
PlusGiro 646 37 66-3
IBAN: SE56 9500 0099 6042 6463 7663
BIC: NDEASESS
  Priorat Norge:
DNB Bank ASA: 1203.84.59048
IBAN: NO71 1203 8459 048
BIC: DNBANOKK

 

Christer Blomberg   Bengt Wahlroos 
Grand Prior General   Ordförande Humanitära Fonden
     
Bo Baasch Vannaskoski                     Birger Olsen
Grand Prior Danmark    Grand Prior Norge 
     
Erik Erroll   Peter Öberg
Grand Prior Svensk-Finland    Grand Prior Sverige
     
Krister Blomqvist    
Storhärold    


Non nobis Domine, Non nobis, Sed Nomini Tuo da gloriam

Grand Prior Sveriges vårbrev 2020!

Vördade Riddare,

 

Så här två månader in i Coronakrisens tidevarv ser vi följderna av ett sårbart samhälle. Brister i beredskap och förberedelser för svåra tider parat med en komplex och global ekonomi och en värld där vi alla hänger ihop och är beroende av varandra visar sig nu från sin svagaste sida. Vi och vårt samhälle och vår gemenskap utsätts för utmaningar och påfrestningar. Många har drabbats av personliga tragedier och svårigheter. Samtidigt kan vi också konstatera att vi är starka tillsammans och att många visar prov på stort mod och omtanke om andra. Stordåd utförs i sjukvården och på många håll. Vi har åter fått klart för oss betydelsen av gemenskap, solidaritet och vikten av att vara goda medmänniskor. På många sätt lever vi i en omdanande tid. Låt oss hoppas att vi går stärkta ur denna svåra kris.

I vår orden har vi också anpassat oss och vidtagit åtgärder. Som jag informerat om tidigare ställde vi in verksamheten i Skara och Varnhem den 25 april. Vi har också gjort paus på riddarluncher och riddarmöten. Så snart läget förbättras och ansvariga myndigheter anpassar sina rekommendationer kommer vi att återstarta vår verksamhet. Även om vi sannolikt inte kommer att hinna genomföra några riddarmöten i vår kanske vi kan återstarta riddarluncherna och förhoppningsvis kan Kommanderi S:t Peter genomföra sitt Lagtima Riddarting innan sommaren. Priorat Svensk-Finland har ställt in sin verksamhet den 16 maj och det internationella mötet i Oslo den 5 september är också inställt. Men med stort hopp om en bättre framtid har vi gemensamt beslutat att genomföra Storprioratets Lagtima Riddarting, Ordenskapitel och Riddarbal i Skara den 26 september. Vi hoppas och tror att krisen då ska ha ebbat ut och vi åter ska kunna träffas. Jag hoppas att så många som möjligt då kan delta i detta första tillfälle att åter ses efter svåra tider men också välkomna nya Riddare i vår gemenskap.

Sedan mars månad har jag varit chef för Högkvarterets strategiska genomförandegrupp för hantering av Corona. Dagliga lägesföredragningar, bedömningar över sjukdomsutveckling och påverkan på Försvarsmakten, Totalförsvaret och andra samhällssektorer och Försvarsmaktens stöd har präglat min vardag. Jag vet nu mer om Corona än vad jag skulle vilja veta! Jag kan konstatera att många myndigheter väl håller måttet även om de är under stark press. Detta gäller inte minst sjukvården som gör ett enastående arbete. Men vi får inte glömma bort andra grupper som lokalvårdare, förare i kollektivtrafiken och de som tar hand om våra barn och gamla. De är på många sätt dolda hjältar för att minska smittspridning, möjliggöra vardagen och ta hand om de som mest behöver det.

Ni Riddare kan också vara stolta över att vara en del av det svenska försvaret, nu eller tidigare. Försvarsmakten stödjer samhället på ett enastående sätt. Delar av två fältsjukhus är upprättade i Stockholm och Göteborg. Över 50 000 skyddsmasker, 40 000 C-vätskeskydd och 200 ventilatorer (respiratorer) med övervakningsutrusning är överlämnade till sjukvården från våra förråd. 12 ambulanser med förare och 3 helikoptrar med besättningar stödjer dygnet runt sjukvården. Hemvärnet bistår med tält, transporter och hjälper till att administrera tusentals tester. Ett hundratal sjukvårdare har utbildats till ventilatorvakter för att kunna avlasta sjukvården. Närmare 150 officerare och soldater tjänstgör, stödjer eller står i beredskap vid andra myndigheter för ledning, transporter, bedömningar och expertis. Allt stöd är planlagt att vara minst intill mitten av juni, kanske längre. Samtidigt fortsätter Försvarsmakten att öva och vara beredd att försvara Sverige om det skulle behövas. De internationella insatserna i Afrika och på andra håll fortsätter också. En insats vi kan vara stolta över.

Du hittar mer information på Försvarsmaktens hemsida, klicka här!

Många frågar sig om Sverige valt rätt strategi och många ifrågasätter myndigheternas experter. Många gör egna bedömningar och känner stor oro för sig själva, sin familj och vårt samhälle. Det är viktigt att komma ihåg att det finns stora osäkerheter och att ett nytt virus inte beter sig på samma sätt som tidigare gjort. Den statistik och de åtgärder vi nu ser globalt är mycket svår att jämföra. Demografi, hälsoläge, sjukvårdsystem, miljöförstöringar och åtgärder skiljer sig åt och kanske måste göra det. För de allra flesta utgör inte viruset något allvarligt hot mot liv och hälsa. Men för våra äldre, de med nedsatt immunförsvar och andra sjukdomar och svagt hälsoläge utgör viruset ett allvarligt hot. Därför måste också de som inte finns i riskgrupperna anpassa sig. Jag har personligen ett fortsatt starkt förtroende för hur behöriga myndigheter hanterar frågan. Tillämplig information finns på myndigheternas hemsidor men de mer allmänna råden är fortsatt:

  • Riskgrupper ska undvika att träffa andra så lång som möjligt.
  • Alla ska undvika miljöer där större grupper av människor samlas och umgås tätt.
  • Upprätthåll god handhygien och undvik kontakt med ytor där smitta kan finnas.
  • Vid symptom såsom feber, influensa, förkylning eller liknande isolera dig.
  • Vidta åtgärder för att hålla stridsvärdet högt (sömn, kost, vila, motion och solljus).

Jag vill i detta samanhang särskilt slå ett slag för vår ordens humanitära verksamhet. När vi nu inte kan samlas i gemenskap och ta upp kollekt vill jag uppmana alla Riddare, efter egen förmåga, att bidra till vår humanitära verksamhet genom ett personligt bidrag. Alla bidrag, stora som små, är viktiga och gör skillnad. Även om vårt läge är besvärligt är det många andra som har det värre. Vårt humanitära arbete är nu viktigare än någonsin. Men även ett telefonsamtal eller en kontakt med någon är ett viktigt stöd. Kanske ska du ta kontakt med dina faddrar eller dina postulanter. Nu är det extra viktigt att hålla kontakt och erbjuda stöd om så bara med ett samtal. Ditt ekonomiska bidrag kan sättas in på kontona nedan och samtliga insamlade medel går oavkortat till Humanitära Fonden.

Tempelherreordens Humanitära fond: PlusGiro 646 37 66-3
Priorat Sveriges Humanitära konto: SWISH 123 450 0674

Då vi ställde in vår verksamhet den 25 april har vi ett antal postulanter som väntar på att få inträda i vår orden och ett antal välförtjänta riddare som väntar på befordran. Tack till er riddare som tagit på er rollen som faddrar eller föreslagit någon för befordran eller annan utmärkelse. Men vi behöver fler riddare i vår gemenskap, gärna något yngre och också gärna fler kvinnor. Befordring eller andra utmärkelser sker för att manifestera det arbete dessa riddare gör för vår orden eller som förebilder utanför vår verksamhet. Ni riddares aktiva engagemang är här av stor betydelse och era förslag är viktiga. Ditt förslag på ny riddare eller befordran ska vara konventet tillhanda senast den 31 maj och fullständigt CV före midsommar. Alla blanketter finns på vår hemsida. Nästa tillfälle för upptagning och befordran blir den 26 september vid vårt Ordenskapitel i Skara.

Avslutningsvis skulle jag vilja tacka er för det goda ni gör. Låt oss vara förebilder i en orolig och turbulent värld. Fortsätt vissa omtanke och omdöme. Hjälp och stöd de som behöver. Låt oss tillsammans vara en god och stark kraft i vårt samhälle, för våra nära och kära och för vår orden.

Jag tillönskar er också en glad valborg och hoppas att ni kan fira den med nära och kära.

Peter Öberg, StOffThO
Grand Prior Sverige

Non nobis, Domine, non nobis, sed nomini Tuo da gloriam!

StorprioratSkandinavienwebDear Sisters and Brothers Knight Templars,

I hope You and your families are well.

Our Grand Master wrote us in his recent letter about the difficult and hard times we all now are experiencing. No country has been spared from the consequences of this pandemic. Many families have faced tragedies and suffered greatly.
This cruel “invisible enemy” has taken all us by surprise and reminded us about one fact. The fact that we humans are just one small and vulnerable part of mother nature.

Our daily life has dramatically changed since the middle of March. The normal services in our society is down to a minimum level. Most countries have for protection instructed their citizens to keep their distance to each other and ultimately to stay at home. We cannot see or meet all of our family members, our fellow Knights and our friends the way we are used to. I think this is the hardest part to accept. But as one
wise person recently said: “it is better to keep a six foot distance than to be six foot under”.
The good thing is that this will surely one day be over. We must just be patient and live this through day by day.

The Scandinavian Grand Priory has adjusted to the new circumstances. Most of our Priories had their “RIDDARTING” just before the restrictions set in. We decided in March to postpone our Investiture in Skara,Varnhem, in Sweden. Our Grand Master decided to cancel the International gathering scheduled for September in Sundvolden in Norway.
Soon we will start to analyze our possibilities to arrange common activities later in the fall. For now, life in our four Priories goes on. You might say, that all our written products, such as the newsletters of the Priories, our magazine Tempelherren and our home page at www.tempelherreorden.com are at the forefront of the activities.
On the home page, published 11th and 12th of April you find among others, two inserts from our Grand Chaplain. He addresses us in Danish, but the solo flute, played by Katrine Corfix is a beautiful interpretation of the times of Easter. Please, go ahead and enjoy!

Our Order is over 900 years old. With this fact as a perspective the exceptional time period we now are facing are after all quite short! Remember that humanity has survived much worse pandemics like the plague in the Middle Ages as well as the Spanish flu just 100 years ago.

Sisters and Brothers! Keep up your faith and good mood! We will win this battle!

Non Nobis Domine Non Nobis Sed Nomini Tuo Da Gloriam!


Christer Blomberg, Magnus Crux
Grand Prior General of Scandinavia

2 søndag efter påske og solofløjte "Stat op, min sjæl, i morgengry!" søndag d. 26. april 2020.
Fra Uggeløse Kirke.

Af Storkapellan, Orlogs- og Sognepræst Martin Corfix.
Fløjtenist: Katrine Corfix.
Produktion: Amalie Corfix.

Stat op, min sjæl, i morgengry!

Mange Ridderhilsner
Bo Baasch Vannaskoski, StOffThO
Grand Prior, Priorat Danmark

Priorat Sveriges upprop för jubilarer andra kvartalet 2020!

Ärade Riddare,
Vi prövas nu i svåra tider. Att göra Gott är därför viktigt. Tempelherreorden bygger på tre pelare; Humanitär hjälpverksamhet, Kristna värderingar och Attraktiva aktiviteter. Dessa hålls samman av Vår Sociala Gemenskap. Genom insamlingar, aktiva handlingar och genom personliga föredömen har vi under lång tid gjort gott för de som haft behov därav. En viktig del är att vi uppvaktar de riddare som fyller jämt. Vi hedrar och gratulerar dessa genom att göra en insamling i deras namn till vår humanitära hjälpverksamhet och dessutom personligen uppvakta dem.

Vi gör därför nu en gemensam insamling för de riddare som uppnått den aktningsvärda åldern av 60, 70, 80 eller 90 år under andra kvartalet 2020. Vi uppmanar alla riddare att, efter egen förmåga, bidra till vår insamling och vårt upprop. Du har nu möjlighet att genom ett personligt bidrag sända dina gratulationer och dessutom hjälpa behövande. Behövande som inte är så lyckligt lottade som vi är. Vi lever i trygghet, social gemenskap och har det gott ställt. Så är det inte för alla. Alla bidrag, stora som små, är viktiga och gör skillnad.

De riddare vi vill uppvakta och göra Dig uppmärksam på är:

Riddare, kansliråd och major Staffan Marelius 80 år den 9:e maj. Staffan dubbades till riddare 1998 med Urban Schwalbe och Peter Rosén som faddrar

Riddare och överstelöjtnant Håkan Adén 60 år den 29:e april. Håkan dubbades till riddare 1999 med Ronny Schultz och Peter Rosén som faddrar.

Riddare, kommunikationschef och kapten Peter Kaméus 60 år den 5:e maj. Peter dubbades till riddare 1995 med Björn Lagersten som fadder.

Riddare och kapten Ingegerd Jönsson 60 år den 23:e juni. Ingegerd dubbades till riddare 1991med Bo-Göte Eriksson som fadder.

Samtliga insamlade medel går denna gång till Humanitära Fonden. Humanitära Fonden kommer till Jubilarerna överlämna en hyllningsadress där givarnas namn redovisas, vilket vi räknar med kan ske vid Riddarlunch fredagen den 5 juni, dit alla riddare naturligtvis är varmt välkomna.

Då vår Humanitära fond ligger alla riddare varmt om hjärtat kan Du vara med och hylla och hedra våra jubilarer genom ett bidrag så att vi tillsammans kan Göra Gott.
Om du vill ge till någon särskild riddare märk då din insättning med dennes namn. Om inte så fördelas din gåva jämt till samtliga. Vid betalningen ange ”Upprop vinter 2020” och Ditt eget namn så Fonden kan notera det i telegrammet.

Insamlingen pågår från den 15 april till den 15 maj.
Tempelherreordens Humanitära fond: PlusGiro 646 37 66-3
Priorat Sveriges Humanitära konto: SWISH 123 450 0674

Non nobis Domine, Non nobis, Sed Nomini Tuo da gloriam.

 

Peter Öberg/StOffThO                  Fredric Westerdahl /OffThO
Grand Prior Sverige Insamlingsledare Priorat Sverige

Kommanderiet har sin lokalisering og virkeområde i Hønefoss, Ringerike.
8. mars 2020 ble det avholdt stiftelsesmøte ved Kommanderi Tunsberg.

Til stede som stiftere var: Sofie Hildebrandt Nilsen, Runar Gjerald, Jan Arvid Dolve, Britt T B Brestrup, Peter von Tangen-Jordan, Geir Olsen, Tom Erik Nøkleby

Andre tilstedeværende: Birger Olsen
Som møteleder ble valgt: Sofie Hildebrandt Nilsen.
Stiftelsesdokumentet med forslag til vedtekter ble fremlagt. Foreningen ble så besluttet stiftet.
Kontingenten ble fastsatt til kr 700,-
Man gikk deretter over til valg av styre.
Som styrets leder/kommandør ble valgt: Geir Olsen

Som styrets medlemmer ble valgt:
Kommandør Geir Olsen, RThO
Visekommandør Sofie Hildebrandt Nilsen, RThO
Kansler Peter von Tangen - Jordan, RTHO
Sekretær Jørn Buø, KThO
Skattmester Arnfinn Vik, OffThO
Ceremonimester Stein Brønstad, RThO
Intendant Tom Erik Nøkleby, StKThO

Stiftere Kommanderi Tunsberg 200308 web

Vedtekter ble godkjent og er vedlagt dokumentet.
Undertegnet av alle stifterne.
Navn Sofie Hildebrandt Nilsen
Navn Runar Gjerald Navn Jan Arvid Dolve
Navn Britt T B Brestrup
Navn Peter von Tangen-Jordan
Navn Geir Olsen
Navn Tom Erik Nøkleby

Foreningen ble erklært stiftet og møtet hevet.
Sted, Hønefoss den 8. mars 2020

Geir Olsen, RThO
Kommendör, Kommanderi Tunsberg

Påskesøndag og solofløjte "Påskeblomst! Hvad vil du her?" søndag d. 12. april 2020.
Endnu engang fra Uggeløse Kirke.
Af Storkapellan, Orlogs- og Sognepræst Martin Corfix.

Fløjtenist: Katrine Corfix.
Produktion: Amalie Corfix.

Påsksöndagsord och soloflöjt

Mange Ridderhilsner
Bo Baasch Vannaskoski, StOffThO
Grand Prior, Priorat Danmark

© Tempelherreorden 2020