Menu

Den 25. Nidarois w4april 2015 ble stiftelsesmøte for Kommanderi Nidaros avholdt i Drammen etter at Storpriorat Skcandinavia hadde gjennomført sitt Ordenskapittel. Stiftelsesmøtet for Prioriat Norges første Kommanderi ble gjennomført med Grand Prior General Storprioriat Skcandinavia og Grand Prior for Prioriat Norge tilstede. RThO Lasse Hegge ble valgt til Kommanderiets første Kommandør.

I løpet av året 2014 og 2015 ble forberedelsene til etablering av et Kommanderi i Nidaros gjennomført og et forberedende møte for stiftelse ble gjennomført i Trondheim den 18. april 2015. Den 17. oktober 2015 under Prioriat Norges Ordenskapittel i Akershus Slottskirke ble Kommanderi Nidaros offisielt instituert som Prioriat Norges første Kommanderi.

Kommanderiets Våpen ble godkjent av Grand Prior General i Oslo 17. oktober 2015. Våpnet består av to Olavsøkser i gull på sort festningsmur.
På sølv et rødt tempelherrekors i dexter og i sinister St. Olav i rødt.

Velkommen till KOmmanderi Nidaros

Kommanderi NidarosKommandør Kommanderi Nidaros. Oblt Lasse Hegge w1 er tilsluttet Prioriat Norge som i sin tur er under Stor Prioriat Skcandinavia. Kommanderiet er en organisatorisk del av O.S.M.T.H. ( Ordo Supremus Militaris Templi Hieroisolmymitani). Kommanderiet har sitt virkeområde i Midt-Norge i Trøndelag og Møre.

Kommanderiet ledes av en Kommandør med støtte av et Konvent (styre) som avholder faste styremøter og et Ridderting (årsmøte).

Kommanderiets hovedsete er Trondheim i Trøndelag fylke.

Lasse Hegge, KThO
Kommendør, Kommanderi Nidaros

© Tempelherreorden 2019