Tempelherreorden Storpriorat Skandinavien

Tempelherreorden Storpriorat Skandinavien

Kjære Riddere!

Erik Erroll


Det er med dyp sorg og smerte jeg gir denne tunge meddelelsen om at vår kjære Grand Prior General Erik Erroll har gått bort. Han sovnet inn i sitt hjem på Ekenäs i dag 17. desember 2023. Erik rakk akkurat å bli 66 år. Han feiret dag 18. november.

Erik ble tatt opp som Ridder i år 2000. I 2010 ble han Priorat Svensk-Finlands intendant, og han ble befordret til Kommandør i 2013. Han hadde rollen som intendant fram til 2015 da han gikk på som Grand Prior. Erik tjenestegjorde som Grand Prior for Priorat Svensk-Finland i 6 år fram til 2021, da han overtok rollen som Grand Prior General for Storpriorat Skandinavia.

Vi husker Erik som et klokt, dyktig og varmt menneske, med stor omsorg for sine medarbeidere. Hans forsiktige og lune måte å lede Storprioratet på, gjorde ham til en høyst respektert leder. Vi vil savne ham.

Våre tanker nå går til Gabriela og familien.
Fred med Erik Errolls minne.

nnDnnsignatur small

Birger Olsen StkThO
vice Grand Prior General