Menu

Sommarhälsning från Storpriorat Skandinavien

Storpriorat Skandinavien erbjuder samtliga Riddare att framföra en skriftlig sommarhälsning i kommande nummer av Tempelherren för den facila summan av 20 EUR eller 200 SEK/NOK/DKK som oavkortat går till Humanitära Fonden.

Genom att senast den 30 maj sätta in dessa medel på Humanitära Fonden konto publiceras ditt namn i Tempelherren under rubriken Sommarhälsning. Märk din insättning med Namn och Sommar.

Priorat Sverige, Svensk Finland och Danmark:       
PlusGiro 646 37 66-3
IBAN: SE56 9500 0099 6042 6463 7663
BIC: NDEASESS
  Priorat Norge:
DNB Bank ASA: 1203.84.59048
IBAN: NO71 1203 8459 048
BIC: DNBANOKK

 

Christer Blomberg   Bengt Wahlroos 
Grand Prior General   Ordförande Humanitära Fonden
     
Bo Baasch Vannaskoski                     Birger Olsen
Grand Prior Danmark    Grand Prior Norge 
     
Erik Erroll   Peter Öberg
Grand Prior Svensk-Finland    Grand Prior Sverige
     
Krister Blomqvist    
Storhärold    


Non nobis Domine, Non nobis, Sed Nomini Tuo da gloriam

© Tempelherreorden 2021