Menu

Riddarträff Priorat Sverige 22 maj 2016

Priorat Sverige Syd genomförde Riddarmöte vid Villa Albertsberg som är förklarat byggnadsminne 1996. Rundvandring och information om Villa Albertsberg.

Efter en god lunch berättade Göte Andersson, StOffThO om nästa års Storpriorat Skandinavium Lagtima Riddardag och övrig information om Ordens verksamhet.

När efterrätten var avspisad och bidrag till Humanitära fonden hade erlagts körde vi in till Karlshamn för att få en guidad tur på Blekinge Sjöfartsmuséum. Efter en mycket intressant guidad tur skildes vi åt. Planer finns att genomföra en ny träff efter sommaren vilket Göte Andersson återkommer med.

Vi framför ett stort och varmt tack till värdparet för en trevlig dag, god mat och trevligt arrangemang.

Grusplan
Samling framför huset

Lusthuset
Lusthuset

Sjöfartsmuseet
Guidad tur på sjöfartsmuseet

 

Villa Albertsberg
Villa Albertsberg

Museet
Sjöfartsmuseet

 

Med bästa hälsning
Jonas Stålhandske Palovaara, StOffThO
Storwebmaster och fotograf

© Tempelherreorden 2020