Menu

Storprioratets Lagtima Riddardag 23 april 2016

Storprioratet Skandinaviens Lagtima Riddardag genomfördes under ledning av Priorat Svensk-Finland i Ekenäs helgen den 22:e till 24:e april.

38 Riddare var samlade denna helg och dagen började klockan 10:00 med välkomstbubbel och information från kommunordförande för Resborg som berättade om utvecklingen i kommunen. Så var det dags att genomföra Storprioratets Lagtima Riddardag. Stadgeenliga punkter avhandlades och det beslutades om bl.a. nya grundstadgar för Storprioratet. För våra anhöriga genomfördes ledsagarprogram och vi träffades på Motel Marine för en gemensam lunch.

Klockan 15:00 var det samling i Ekenäs kyrka för tjänstgörande Riddare för att förbereda och duka kyrkan för Ordenskapitel. Ceremonin startade klockan 16:00 och Ordenskpaitlet dubbade sex (6) nya Riddare. De nydubbade var:

  • Kommodor Henrik Nystén
  • Löjtnant Lasse Höysti
  • Kommodor Gustav Äller
  • Överste Manu Tuominen
  • Kommodor Jukka Savolainen
  • Kommendör Johan Tillander

Välkommen nydubbade Riddare till vår Riddargemenskap

Därefter genomfördes befordrades av Riddare till högre grad.

Ordenskapitlet avslutades med kollekt till ThO humanitära fond och Guds ord samt Nattvard.

Efter fotografering på kyrkbacken var det uppsittning i bussen för transport till Nyland Brigad och officersmässen. Vi togs väl omhand av mässpersonal i form av finska beväringar som välkomnade oss med välkomstdrink. Efter information om mässen av ceremonimästaren samt information av GPG emeritus Owe Wagermark om Ordens internationella verksamhet var det insittning i stora salen för en tre rätters måltid. Sång under ledning av toastmastern gjorde stämningen ännu bättre.

Efter diverse tal så som välkomsttal, de nydubbades tal, de befodrade tal och tacktal var det dans i i angränsande rum och bar öppnade.

Vi tackar Priorat Svensk-Finland för en mycket väl genomförd helg.
Bilder från denna minnesvärda helg finner Ni i fotogalleriet under Storprioratets sida under menyn Priorat.

2017 års Lagtima Riddardag är beslutad att genomföras i Lund, Sverige lördagen den 1:e april 2017 och planeringen för det är i full gång. Vi kommer inom kort att skicka ut datum för detta och se till att boka den helgen.

Riddarhälsning
Jonas Stålhandske, StOffThO
Storwebmaster

© Tempelherreorden 2020