Menu

Lagtima Riddardag, Ordenskapitel och Riddarbal 2015-04-25

Lördagen StorprioratSkandinavienweb sden 25:e april genomförde Storpriorat Skandinavien sin Lagtima Riddardag med stadgeenliga punkter.

Lagtima Riddardagen genomfördes under ledning av Priorat Norge i Drammen Norge.

Under Lagtima Riddardagen utnämndes KThO Tom Erik Nøkleby till Grand Prior för Priorat Danmark, KThO Erik Erroll utnämndes till Grand Prior för Priorat Svensk-Finland. Valberedningens ordförande avtackades av Owe för väl utfört arbete med att tilldela StOffThO Per Samuelsson Tempelherreordens guldplakett för förtjänstfulla insatser under många år.

Efter väl genomförd Lagtima Riddardag begav sig Riddare med anhöriga till Bragernes Kirke där Ordenskapitel genomfördes.

Under Grand Prior General StKThO Owe Wagermarks ledning dubbades fem (5) postulanter till Riddare av Tempelherreordern. Till högre grad befordrades fem (5) Riddare som utnämdes till Officerare av Tempelherreorden, tre (3) Riddare utnämndes till Kommendörer av Tempelherreordern, fem (5) Riddare utnämndes till Storofficerare av Tempelherreorden och slutligen utnämndes tre (3) Riddare till Storkorsriddare av Tempelherreorden.

Efter Guds Ord av kaplan StOffThO Vidar Vik var det så dags att utdela Pro Merito medaljen för modigt ingripande. Stain Brænden mottog under applåder Pro Merito och Stains modiga ingripande kan ni läsa under menyn "Välgörenhet" och "Pro Merito" (snabblänk: Pro Merito)

När utnämningar var genomförda genomfördes installation av ny Grand Prior general. StKThO Christer Blomberg utnämndes av avgående Grand Prior General StKThO Owe Wagermark.

Kollekten som genomfördes i kyrkan gick oavkortat till Tempelherreordens Humanitära Fond.

Efter ett väl genomfört Ordenskapitel i Bragernes Kirke förflyttade vi oss till Frimurarlogen i Drammen för att inta en välsmakande trerätters meny bestående av skaldjurscocktail till förrätt, helstekt ytterfilé till huvudrätt samt hemlagad karamellpudding till efterrätt.

Tal genomfördes av nydubbade riddare, befordrade riddare samt avtackning av avgående ämbetsmän. Tempelherreorden hälsade våra nydubbade riddare välkomna till vår gemenskap.

Grand Prior General emeritus StKThO Owe Wagermark avslutar högtidsmåltiden med att tacka Priorat Norge och serveringspersonalen för en väl genomförd dag och kväll.

Nydubbade ProMerito
Nydubbade Riddare Pro Merito Stain Brænden
GPG dubbas
Avgående GPG Owe Wagermark utnämnder StKThO Christer Blomberg
till nya Grand Prior General för Storpriorat Skandinavien
ThO ledning Honnorsbordet Drammen
ThO nya ledning Honnörsbordet Riddarbal

 Bild och text av Jonas Stålhandske Palovaara, KThO
Storwebmaster

nnDnnsignatur small

© Tempelherreorden 2020