Menu

Riddarträff Priorat Norge i Hovedøya 2014-05-15

Flott utflukt med Priorat Norge til Hovedøya i Oslofjorden hvor vi besøkte klosterruinene i går, 15. mai 2014. Hovedøya 140515Cistercienserklosteret på Hovedøya Hovedøya 140515ble grunnlagt i 1147 av abbed Philippus fra Kirkstead i Lincolnshire, etter en anmodning fra oslobispen Viljam. Norge var det tredje landet som fikk denne Ordenen etter Frankrike og Engeland.

Klosteret eide på det meste 443 eiendommer og blant annet storgårdene Bygdøy, Bogstad, Frogner og Ullern. Munkene drev aktiv utvikling og eksperimentering innen jordbruksmetoder rundt på disse gårdene.

Tom E Nøkleby, KThO
vGP Priorat Norge

© Tempelherreorden 2019