Menu

Riddarträff Priorat Sverige på P7 2014-05-10

Priorat Sverige/Syd genomförde en Riddarträff på Södra Skånska Regementet P7, Revingehed. Vård för dagens möte var Stf C P7 övlt och RThO Jörgen Forsberg.Jörgen Forsberg

Jörgen gav en presentation om verksamheten på regementet, soldatutbildningen, infrastruktursatsningar och den nu pågående Hemvärnsövningen som sker på heden.

Efter informationen bjöds det på lunch och en efterföljande rundvandring på kasernområdet där Jörgen bl.a. informerade om minnesplatsen för stupade soldater vid Södra Fältet och regementets symbol "Dubbel Ekarna"

Väl återsuttna i ordersal 1 gav webmaster Jonas Stålhandske Palovaara, KThO information om den internationella Riddaträffen i Paris till 700-års minne av Jacques de Molay (brändes på bål 1314-03-18 ) därefter informerades om Lagtima Riddardagen i Skara den 26:e april och avslutningsvis gav Jonas en presentation om Tempelherreordens nya hemsida och förevisade densamma.

Mötet avslutade med att mj och RThO LET Andersson gav information om den pågående Hemvärnsövningen, vilka förband, övningsupplägget m.m.

Göte Andersson StOffThO tackade alla närvarande för en trevligt Riddarträff och avslutade mötet med en kollekt som går oavkortat till Tempelherreordens Humanitära fond.

Jonas Stålhandske Palovaara, KThO
Webmaster

© Tempelherreorden 2019