Menu

Vördade Riddare,


Storofficeren och översten Per-Olof Westergren fyllde 80 år den 20 augusti i år. I vanlig ordning framförde Priorat Sverige sina varma gratulationer och lyckönskningar genom en uppvaktningslunch på Militärsällskapet i Stockholm för Per-Olof och hustru Gunnel. Dessutom genomfördes en insamling till Humanitära fonden i Per-Olofs namn inför uppvaktningen. Per-Olof dubbades till Riddare 2002, befordrades till Kommendör 2006, Storofficer 2011 och till Storkorsriddare 2015. Han var under perioden 2004 till 2007 Sekreterare i Priorat Sverige och under perioden 2006 till 2018 Ordförande i Humanitära fonden.

Uppvaktningslunchen genomfördes den 1 oktober där Per-Olof och Gunnel uppvaktades av 10 riddare. Priorat Sveriges Grand Prior Peter Öberg och Humanitära fondens representant Håkan Helander framförde sina och Priorat Sveriges samt Humanitära fondens gratulationer, lyckönskningar och tack. Per-Olof har varit en mycket aktiv och oförtröttligt arbetande riddare i Tempelherreorden under många år. Hans insatser har haft stor betydelse för vår orden och vår humanitära verksamhet. Hans arbetsätt har genomförts på ett fantastiskt sätt med omtanke och engagemang som utvecklat den humanitära verksamheten i Baltikum och positivt utvecklat konventets verksamhet.

Riddarna uppmanades i sedvanlig ordning att som en hyllning till Per-Olof sätta in valfritt belopp på Humanitära fondens konto. Många riddare hörsammade detta och närmare 5 000 kronor insamlades i Per-Olofs namn. Håkan Helander överlämnade ett hyllningstelegram från Humanitära fonden, med samtliga bidragande riddares namn bifogat, till Per-Olof i samband med lunchen. Håkan framförde också varmaste hälsningar och lyckönskningar från Bengt Wahlroos, nuvarande ordförande i Humanitära fonden.

Priorat Sverige vill åter framföra sina varmaste gratulationer, lyckönskningar och sitt varma tack till Per-Olof. Du har betytt oerhört mycket för oss och vår humanitära verksamhet. Att så många riddare slutit upp vid uppvaktningslunchen och att den fantastiska insamlingen i ditt namn speglar den betydelse du har haft och har för oss riddare, kamrater och vänner.

Per-Olof Westergren​

Hum fonden uppvaktar small Lyssnar under kaffet small Priorat Sverige tackar small
 Håkan Hellander  Grand Prior Peter Öberg lyssnar  Grand Prior Peter Öberg tacktalar
Lunchen höger planhalva small Lunchen vänster planhalva small Samtal under kaffet small
 Lunch på militärsällskapet  Lunch på militärsällskapet  Samtal under kaffet
Priorat Sverige uppvaktar small Westergren Angert Wagernäs Helander small  
Grand Prior Peter Öberg talar  Per-Olof Westergren tackar
Håkan 
Hellander som överlämnar
gåvobeviset
 

Med ridderliga hälsningar

Peter Öberg, StOffThO
Grand Prior Sverige

© Tempelherreorden 2020