Menu

Tempelherreorden har en ny Stormästare 2018-11-24

Gérard WilleryGérard Willery är av världens samtliga Riddare av Tempelherreorden vald som vår nye Stormästare. Det formella valet genomfördes i Paris lördagen den 24 november. I rollen som Stormästare efterträder Willery den portugisiske greven Dom Fernando de Sousa Fontes som avled i maj 2018.

Gérard Willery är sedan tidigare Grand Prior för Priorat Frankrike, och i denna position har han under mer än ett decennium lagt ner hela sin själ på att skapa en internationellt aktivt fungerande verksamhet inom Orden. Han är 70 år, gift och har två vuxna barn samt barnbarn. Vid sidan av sitt engagemang i Tempelherreorden är Willery företagsledare med ledande positioner i flera franska företag och organisationer. Han har ett stort internationellt arbetsfält och nätverk. Han blev Riddare i Tempelherreorden 1998 och fransk Grand Prior 2005.

Det formella valet genomfördes i Paris lördagen den 24 november. Samtliga fyra Skandinaviska nationella Priorat var representerade, liksom det Estniska Prioratet. Därutöver deltog Grand Prior General för Skandinavien och 30 nationella Priorat var representerade av sina Grand Priorer eller utsedda sändebud. Därmed var i stort sett hela Tempelherreordens drygt 6 000 Riddare företrädda vid detta historiska och mycket högtidliga tillfälle.

Text: Owe Wagermark, StKThO

© Tempelherreorden 2020