Menu

GRAND PRIOR GENERALS HÄLSNING TILL SAMTLIGA RIDDARECorona-viruset har de senaste dagarna dominerat nyhetsflödet i våra länder.
Myndigheterna har kommit med många rekommendationer och restriktioner som i stort är
lika i Danmark, Finland, Norge och Sverige.

På basis av den information som vi i skrivande stund har verkar det sannolikt att viruset
kommer påtagligt att störa våra vardagsrutiner åtminstone de närmaste 3-6 månaderna.
När den första vågen av pandemin falnar kan vi inte säga med säkerhet.
Det är fullt möjligt att vi får dras med Corona-gisslet under en längre tid.
Av denna orsak och efter samråd med Storpresidiet inhiberar jag Storpriorat
Skandinaviens Riddarting och Ordenskapitel i Skara Varnhem 23 – 25 april.

Priorat Svensk-Finland inhiberar sitt Ordenskapitel i Helsingfors 16 maj.

Storpresidiet kommer att inom sinom tid ta fram nya tidpunkter för dessa
evenemang.

Under rådande omständigheter är det viktigt att Riddarna följer de direktiv som
myndigheterna gett. Pandemin har fått en dramatisk framtoning. Trots allt är det de enkla
och odramatiska åtgärderna som gäller. Vi skall undvika folksamlingar, vi skall tvätta våra
händer med tvål. Vi skall ta det lugnt. Och vi skall träffas på Storprioratets Ordenskapitel
så snart det är möjligt!

Jag tillönskar alla mina Riddare framtidstro, uthållighet och tålamod. Vi kommer att
återuppta den gemensamma verksamheten genast då det är möjligt.

Borgå den 16 mars 2020
Storpriorat Skandinavien
Christer Blomberg, StKThO
Grand Prior General

DenBild3 27. februat 2017 ble det avholdt et møte på Setermoen i Troms. Formålet med møte var å samle Ridderne i Priorat Norge som bodde i Nord-Norge for å se om det var vilje til å etablere et kommanderi i Nord-Norge. Viljen var der og gjennomføringsevnen var stor!

Etter Stor Priorat Scandinavia sin årlige ridderdag i 2017, som ble holdt i Lund i sør –Sverige ble stiftelsesmøte avholdt.

Arbeidsgruppen hadde fremlagt forslag om navnet Kommanderi Hålogaland, Kommanderiets geografiske område strekker seg over Sør-Hålogaland Bispedømme og hele Nord-Hålogaland Bispedømme.

Velkommen till Baillivat Hålogaland

Kurt Ringstrand smallBaillivat Hålogaland er tilsluttet Priorat Norge som er under Storpriorat Skandinavia. Som er en del av O.S.M.T.H (Ordo Superemus Militaris Templi Hierosolymitani). Baillivat Hålogaland sitt geografiske område omfatter bispedømmene Sør- og Nord-Hålogaland (fylkene Nordland, Troms, Finnmark og Svalbard). 22 Riddere er i dag tilsluttet Baillivatet.

Baillivatet ledes av et Konvent som avholder faste styremøter og et Ridderting (årsmøte). Baillivat Hålogaland har sitt sete på Bardufoss i Målselv kommune i Troms.

Kurt Ringstrand, StOffThO
Kommendør, Bailivat Hålogaland

Önskar Ni komma i kontakt med Storprioratet Skandinavien eller något av de nationella prioraten finner Ni kontaktuppgifter i menyn till höger.

Har Ni frågor om information eller Tidningen Tempelherren vänder Ni er till Infomaster. Hemsidan administreras av ordens storwebmaster och har Ni frågor eller synpunkter på hemsidan tar Ni med fördel kontakt med webmastern.

Se menyn till höger!

DStPeteren 5 juli 2017 hölls ett instiftelsemöte med avsikt att bilda ett Kommanderi i Syd. En framställan gjordes till Priorat Sveriges konvent. Den 17 februari 2018 höll arbetsgruppen ett interims konvent i Lund. Där Riddare som överförts från Danmark presenterades.

Under året 2018 har vid två tillfällen information om t.f. Kommanderiets planeringsarbete utsänds till samtliga berörda Riddare och att vi antagit arbetsnamnet Kommanderi St. Peter med säte i Lund och att vi kommer att ha Klosterkyrkan som samlingsplats.

Den 17 november avhölls den Urtima Riddardagen då det slutliga beslutet om stadgeändring och möjligheten att införa Kommanderier och Ballivat i Priorat Sverige. På eftermiddagen vidtogs Tempelherreordens Priorat Sveriges Ordenskapitel med instiftande av Kommanderi.

Den 8 december avslutades året med ett Lagtima Riddarting i Klosterkyrkan under högtidliga former. Där baneret för första gången fördes inte till ett Korum, Därmed är Kommanderi Sankt Peter etablerat.

Välkommen till Kommanderi S.t Peter

GA webKommanderi Sankt Peter lyder under Priorat Sverige som i sin tur lyder under Storpriorat Skandinavien. Sankt Peter verkar i södra Sverige med upptagningsområde södra Halland, södra Småland, Blekinge samt Skåne. Inom området finns ca 40 Riddare som gör gott och rätt!

Kommanderi Sankt Peter leds av ett konvent som genomför regelbundna styrelsemöte samt att årligen genomföra Lagtima Riddarting (årsmöte). Kommanderi Sankt Peters säte är Lund med Klosterkyrkan som bas för vår verksamhet. Sankt Peters klosterkyrka har kopplingar till Tempelherreordens då abbot Sankt Bernhard av Clairvaux skrev Tempelherreordens Regula (stadgar) och hade starka band till Orden.

Göte Andersson, Storofficer
Kommendör, kommanderi Sankt Peter

Här kan du ladda ner tidigare nummer av tidningen Tempelherren i pdf-format. Vi önskar våra riddare en stunds trevlig läsning!

Tempelherren utges av Storpriorat Skandinavien.
Utgivare: Storkanslern Mikael Frisell
Redaktör: Storhärold Magnus Hildebrandt

Samtliga publicerade fotografier Copyright respektive fotograf.
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Redaktörens adress: Stambanevägen 42, SE-141 39 Huddinge Sverige.

Filerna är i "pdf" filformat vilket innebär att man behöver ett program för att kunna läsa filerna. Programmet är gratis och kan laddas ner genom att klicka på Adobe Reader ikonen.

Adobe Acrobat Reader

Tempelherren 2020

 1 2020w    
Tempelherren 1:2020     

Tempelherren 2019

1 2019w   2 2019w
Tempelherren 1:2019    Tempelherren 2:2019

Tempelherren 2018

1 2018w   2 2018w
Tempelherren 1:2018   Tempelherren 2:2018

Tempelherren 2017

1 2017w   2 2017w
Tempelherren nr 1:2017   Tempelherren nr 2:2017

Tempelherren 2016

1 2016w   2 2016w 
Tempelherren nr 1:2016   Tempelherren nr 2:2016

Tempelherren 2015

1 2015w   2 2015w
Tempelherren nr 1:2015   Tempelherren nr 2:2015

Tempelherren 2014

1-2014w   2-2014w 
Tempelherren nr 1:2014   Tempelherren nr 2:2014

Tempelherren 2013

1-2013w   2-2013w
Tempelherren nr 1:2013   Tempelherren nr 2:2013

Tempelherren 2012

1-2012w   2-2012w
Tempelherren nr 1:2012   Tempelherren nr 2:2012

Tempelherren 2011

1-2011w   2-2011w
Tempelherren nr 1:2011   Tempelherren nr 1:2011

 Tempelherren 2010

1-2010w   2-2010w
Tempelherren nr 1:2010   Tempelherren nr 2:2010

Tempelherren 2009

1-2009w   2-2009w
Tempelherren nr 1:2009   Tempelherren nr 2:2009
Medgivande godkänt

Du har godkänt medgivande till datalagring. Nu är du på "Din Profil". Här kan du byta ut ditt lösenord om så önskas. Vill du inte ändra dina uppgifter så går du vidare genom att klicka på önskad meny.

Med vänlig Riddarhälsning

Jonas Stålhandske, StOffThO
Storwebmaster

VARFÖR SKA JAG LÄSA DENNA POLICY?
Denna policy beskriver hur vi på Tempelherreorden samlar in, använder och skyddar dina personuppgifter.

VILKEN INFORMATION SAMLAR TEMPELHERREORDEN IN OM MIG?
Vi samlar in information som hjälper oss att tillhandahålla en tjänst till dig, det inkluderar:

  • email
  • namn
  • kontaktuppgifter

HUR KOMMER TEMPELHERREORDEN ANVÄNDA MIN INFORMATION?
Vi behöver veta en del om dig för att kunna förse dig med informationsutskick och betalningsinformation och statistik i linje med denna övergripande policy. Vi kommer inte samla in mer information än vi behöver för att tillhandahålla våra tjänster till dig.

HUR LÄNGE KOMMER TEMPELHERREORDEN HA MIN INFORMATION?
Vi har redovisningskrav som gör att vi behöver hålla en del av din information i upp till 10 år, därefter så kommer den raderas. Information som vi använder för nyhetsbrevs utskick eller marknadsföring kommer behållas fram tills den tidpunkt du själv väljer att säga upp ditt medlemskap i Tempelherreorden.

MED VILKA DELAR NI MIN INFORMATION MED?
Dina personuppgifter kommer enbart att hanteras av Tempelherreorden, ingen tredje part har tillgång till dina personuppgifter så länge inte lagen kräver att vi delar den.
Vi har rutiner på plats för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras i tryggt och säkert enlighet med gällande lagstiftning. Mer information kan du få genom att kontakta oss via e-post.

VART HAR TEMPELHERREORDEN MIN INFORMATION?
Din information lagras på Tempelherreordens hemsida på ett säkert sätt inom den Europeiska Unionen. Av tekniska skäl så kan våra underleverantörer (webbhotellsföretaget) behöva flytta information till andra länder utanför EU. Om detta sker så används lämpliga skyddsåtgärder och standardiserade dataskyddsbestämmelser som godkänts av EU-kommissionen.

VAD ÄR MINA RÄTTIGHETER?
Rätt till information: Du kan begära att få en kopia på de personuppgifter vi har om dig.

Rätt till rättelse: Vi vill säkerställa att din information är uppdaterad och korrekt. Du kan begära att få din information rättad eller borttagen om du anser att den är inkorrekt.

Rätt till radering: Du kan begära att vi ska radera dina personuppgifter. Vi får inte radera uppgifter som lagen kräver att vi behåller.

Dataportabilitet: Du kan be oss att flytta dina personuppgifter från vår IT miljö till någon annan, antingen ett annat företag eller till dig. Detta gäller inte uppgifter som lagen kräver att vi behåller

Ta tillbaka samtycke: Du kan ta tillbaka ditt samtycke till att dela din information eller att ta emot marknadsföring/utskick när som helst. Antingen genom att säga upp ditt medlemskap i Tempelherreorden. Kontakta oss via brev eller kontakta oss via e-post.

Klagomål: Du kan lämna ett klagomål till datainspektionen om du anser att vi behandlar dina personuppgifter i strid med dataskyddsförordningen.

HUR KAN JAG ANVÄNDA MINA RÄTTIGHETER?
Om du vill använda någon av dina rättigheter så kontaktar du oss via e-post som finns längst ned i denna policy. Om du vill lämna ett klagomål till datainspektionen så behöver du kontakta dem.

UPPDATERINGAR TILL DENNA POLICY
Vi kan komma att uppdatera denna policy och kommer då publicera dem på denna webbsida. Denna policy uppdaterades senast den 17 oktober 2018.

HUR DU KAN KONTAKTA OSS
Om du har några frågor angående denna policy eller hur vi använder din information, eller dina rättigheter så kan du kontakta oss på följande adress:

Tempelherreorden
Box 27 271
SE-102 53 Stockholm
E-mail: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Tempelherreordens humanitära fond arbetar med insamling av medel och stöd till projekt företrädesvis riktade mot barn med stort behov.

Humanitära fonden har egna stadgar och egen styrelse.

Tempelherreordens humanitära fond har till uppgift att genom riktad verksamhet stödja sociala hjälpinsatser främst i de baltiska staterna.

Vi bidrar inte med de största beloppen, men alla pengar som samlas in går oavkortat till de hjälpbehövande, genom att all administration och kringkostnader belastar av våra egna interna årsavgifter.

Gåvor till humanitära fonden mottages tacksamt. Alla medel går oavkortat till hjälpändamål. All administration av hjälpverksamheten sker på frivillig grund av Ordens riddare.

Du kan hjälpa andra genom Tempelherreorden! Bidrag till Tempelherreordens Humanitära fond skickas till någon av följande konton:

Logo on line


Bankkonto Priorat Danmark
Plusgiro: 6463766-3
IBAN: SE5695000099604264637663
BIC: NDEASESS

Bankkonto Priorat Svensk-Finland
Plusgiro: 6463766-3
IBAN: SE5695000099604264637663
BIC: NDEASESS

Bankkonto Priorat Norge
DNB Bank ASA: 1203.84.59048
IBAN: NO7112038459048
BIC: DNBANOKK

Bankkonto Priorat Sverige
Plusgiro: 6463766-3
IBAN: SE5695000099604264637663
BIC: NDEASESS

 
Alternativt konto för Priorat Danmark, Svensk-Finland och Sverige

Nordea Bank: 9960-4264637663
IBAN: SE5695000099604264637663
BIC: NDEASESS

Humanitära Fondens Ledning 2018-2019

Humanitära fondens styrelse

Ordförande
Bengt Wahlroos, OffThO

Ledamöter
Vice ordförande 
Britt Brestrup, RThO
Skattmästare Håkan Helander, StKThO
Ledamot Bo Baasch Vannaskoski, StOffThO
Ledamot Rasmus Lampe Falck, OffThO
Ledamot Mats Wigert, KThO
Ledamot Andreas Fischer, RThO

Humanitära fondens Revisorer

Ordinarie Magnus Torén, StOffThO
Ordinarie Bertil Dawidson, KThO
Revisorsuppleant Jonas Kindgren, RThO

Riddarmatrikeln, Knight Management System (KMS) finns upplagd på respektive nationellt priorats Riddarsidor.

Varje nationellt priorat har ett eget lösenord för att komma in i Riddarmatrikeln och därför behöver du gå till menyn "Priorat". När du är inne i Piorat finner du i menyn som dyker upp på höger sida en meny som heter "Riddarsida" under ditt priorat. Klicka dig in där och scrolla längst ner så finner du Riddarmatrikeln.

Längst ner på den sidan finner du vilket lösenord du skall använda och för att komma in i KMS klickar du på knappen som ser ut som exemplet nedan.

KMS web

Snabblänk: priorat

© Tempelherreorden 2020