Menu

GRAND PRIOR GENERALS HÄLSNING TILL SAMTLIGA RIDDARECorona-viruset har de senaste dagarna dominerat nyhetsflödet i våra länder.
Myndigheterna har kommit med många rekommendationer och restriktioner som i stort är
lika i Danmark, Finland, Norge och Sverige.

På basis av den information som vi i skrivande stund har verkar det sannolikt att viruset
kommer påtagligt att störa våra vardagsrutiner åtminstone de närmaste 3-6 månaderna.
När den första vågen av pandemin falnar kan vi inte säga med säkerhet.
Det är fullt möjligt att vi får dras med Corona-gisslet under en längre tid.
Av denna orsak och efter samråd med Storpresidiet inhiberar jag Storpriorat
Skandinaviens Riddarting och Ordenskapitel i Skara Varnhem 23 – 25 april.

Priorat Svensk-Finland inhiberar sitt Ordenskapitel i Helsingfors 16 maj.

Storpresidiet kommer att inom sinom tid ta fram nya tidpunkter för dessa
evenemang.

Under rådande omständigheter är det viktigt att Riddarna följer de direktiv som
myndigheterna gett. Pandemin har fått en dramatisk framtoning. Trots allt är det de enkla
och odramatiska åtgärderna som gäller. Vi skall undvika folksamlingar, vi skall tvätta våra
händer med tvål. Vi skall ta det lugnt. Och vi skall träffas på Storprioratets Ordenskapitel
så snart det är möjligt!

Jag tillönskar alla mina Riddare framtidstro, uthållighet och tålamod. Vi kommer att
återuppta den gemensamma verksamheten genast då det är möjligt.

Borgå den 16 mars 2020
Storpriorat Skandinavien
Christer Blomberg, StKThO
Grand Prior General

© Tempelherreorden 2021