Menu

Revered Knights,

The Grand Officer and Colonel Per-Olof Westergren turned 80 on August 20 this year. Priorat Sweden expressed its warm congratulations and congratulations in a regular order through a courting lunch at the Military Society in Stockholm for Per-Olof and his wife Gunnel. In addition, a fundraiser for the Humanitarian Fund was held in Per-Olof's name before the courting. Per-Olof was dubbed Knights 2002, promoted to Commander 2006, Grand Officer 2011 and to Grand Cross Knight 2015. During the period 2004 to 2007, he was Secretary in Priorat Sweden and during the period 2006 to 2018 Chairman of the Humanitarian Fund.

The sentencing luncheon was held on October 1, where Per-Olof and Gunnel were guided by 10 knights. Priorat Sweden's Grand Prior Peter Öberg and the Humanitarian Fund's representative Håkan Helander presented their and Priorat Sweden's and the Humanitarian Fund's congratulations, best wishes and thanks. Per-Olof has been a very active and tireless working knight in the Lord's Temple for many years. His efforts have been of great importance for our words and our humanitarian activities. His approach has been carried out in a fantastic way with consideration and dedication that has developed the humanitarian operations in the Baltic region and positively developed the Convention's operations.

The Knights were invited in the usual order to deposit any amount into Per-Olof's optional amount in the Humanitarian Fund's account. Many knights obeyed this and almost SEK 5,000 was collected in Per-Olof's name. Håkan Helander presented a tribute telegram from the Humanitarian Fund, with all the contributing knights' names attached, to Per-Olof in connection with the lunch. Håkan also expressed warmest regards and congratulations from Bengt Wahlroos, current chairman of the Humanitarian Fund.

Priorat Sweden once again wishes to convey its warmest congratulations, congratulations and warm thanks to Per-Olof. You have meant a lot to us and our humanitarian operations. The fact that so many knights have joined up at the luncheon luncheon and that the fantastic collection in your name reflects the significance you have had and have for us knights, comrades and friends.​​

Hum fonden uppvaktar small Lyssnar under kaffet small Priorat Sverige tackar small
Lunchen höger planhalva small Lunchen vänster planhalva small Samtal under kaffet small

Peter Öberg, K.G.O.T.J.
Grand Prior Sweden

Riddarträff på F 17 Kallinge lördagen den 21 september 2019

F17s Flygbas öppnade sina portar för ett VIP-besök för deltagare från Kommanderi St. Peter.


Strålande solsken och ett fint mottagande av Kommanderiets Ceremonimästare som tjänstgör på F17. Lars Molin är Förvaltare och Chef för den funktion somser till att Flygbasen fungerar fältmässigt. Organisationen skall fungera 365 dagar om året dag som natt. Fältet betjänar både militär och civil verksamhet.

Vi startade visningen på Flygbasens museum där föreståndaren gav en historisk återblick på basens verksamhet. Det fanns mycket prylar och mycket fina bilder som intreceived 27286305204893041e minst attraherade de medföljande barnen.

Föreståndaren har under sin aktiva period varit flygtekniker, med stor erfarenhet från de olika flygplan som passerat revy.

Han berättade ingående om det tillfälle då han tvingades lämna sitt flygplan med hjälp av fallskärm.

”Planet startade. På 1000 meter slutade motorn att fungera. Återstart fungerade inte. De togs av den fart de hade till 1500 meter. Där kunde han och piloten lämna flygplanet. Planets färdriktning var mot havet.

Han berättade om känslan han hade när skärmen och stolen dalade mot havsytan. Allt gick bra.

Flygledartornet hade följt deras färd. Efter vattenlandningen tog det ca 7 minuter innan en helikopter började bärgningen”.

I lokalen visade han den utrusning som han använt. En intressant information för oss ”jordgubbar”.

Efter denna visning gjorde vi en sväng på basen och imponerades av den stora ytan som utgjorde flygplats området.

Vi fick ta del av verksamheten som ansvarar för räddnings- och underhållstjänst.

Vagnparken med räddningsfordon var imponerande. Den ständiga kontrollen av att de fungerar vid insats kräver noggrannhet. Personalen utsätts ständig för en psykisk anspänning mentalt i att vänta på larm. Allt måste fungera.

Fältets underhåll med gräsklippning, snöröjning och belysning kräver stora insatser.

Fika pausen utnyttjades till lite allmän information om Kommanderiets operativa verksamhet mot Ordenskapitlet den 26 oktober, om hur vi kan fånga flera riddare att hänga med på våra träffar. Planeringen inför 2020 är nu aktuell.

Från flygplatsen körde vi genom Ronneby centrum mot Ronneby Brunn och intog en god Riddarlunch på Värdshuset och minglade innan vi ställde färden till våra hemorter.

De närvarande riddarna tackade Ida och Lars Molin för en bra och informativ dag. Denna form av träffar lämpar sig väl att ta med gäster eller presumtiva postulanter

received 4998655872421382

Riddarhälsning

Göte Andersson StOffThO
Kommendör St. Petri Kommander

Dear knights,Peter Öberg


Let me begin by thanking you for the trust that, together with the Convention, will lead our Swedish Priory in the coming years. It is with a great measure of humility that I shoulder the mantle after my representatives. A special thanks to Johan who in an extraordinarily meritorious way led our priority in recent years. You have been an example as a knight and created order and meaning.

Thanks!

For those who do not know me personally, I would like to say a few words about myself. I have been an officer in the Armed Forces for over 35 years. My path started at the Lapland Regiment I22 in Kiruna and took a road through the Livregementet Husarer as battalion commander to continue south to the Military Academy in Halmstad where I was its manager for a couple of years. Of course, I have also served in Stockholm during periods both at the Headquarters, the Swedish National Defense College and the Ministry of Defense. Internationally, I have served in Lebanon, Bosnia, Afghanistan, Kosovo and Mali and currently I am Sweden's Military Adviser in New York. Private I have two almost adult children living in Stockholm.

Our order is well run, modern and international. The Convention has created order and laid the foundation for our business in a clear and good way. We attract new knights and are in many ways constantly up to date with our humanitarian work, our interesting lectures and discussions and our timeless view of chivalry. Particularly, based on the historical roots of our order, our international character and activity should also be mentioned through the personal international engagement of many knights, but also our Nordic community and our humanitarian efforts. Special thanks to knight Owe for his unremitting and sacrificial international work that boasts good for the future.

When I serve another barely half a year in New York, I particularly want to highlight the importance of Vice Grand Prior Richard. He has, and will, together with the Convention, get much of our everyday activities during my absence. I am very grateful for that and hope for your understanding that I cannot initially be as active and visible as I should be.

Best regards
Peter Öberg, Commander
Grand Prior Sweden

Priory of Denmark visit to the royal stable 2019-01-26

On Saturday, January 26, Priorat Denmark completed the Riddarträff at the Royal Stables. Commandery Sankt Peter participated with 12 people. Major Bo Bach Baasch Vannaskoski, StOffThO gave a guided tour and information about the courtroom and its history. Hovstallet is just behind Christiansborgs Slott, which today houses the Danish Parliament, the Danish Parliament. Some of the castles are also parts of the government's ministry, and the prime minister of Denmark has his office the Prime Minister's Office in the castle.

Today, the Royal Stables have about 20 horses that are used mainly in ceremonial events. At the courtyard, there are also the royal drowsiness and also Crown Prince Federik's newly made dragon.

After the walking tour of the stable, the wagon stall and the museum, we gathered for a final coffee and information about collaborated and future arrangements within the Temple Order.

Commanding Sankt Peter with commander Göte Andersson, StOffThO thanked Bo Baasch Vannaskoski StOffThO and Erik Dam, StOffThO for a nice event and congratulated them on coming annual meeting.

Stallet small Konmgl Stallet 190126 small Museet small
     
Kongl Stallet 1 small Stallet 1 small Ridsalen small
     

Annual meeting St. Peter 2018-12-08

KommanderiStPeter web transparentv2Saturday, December 8, 2018 at 10:00 am Priorat Sweden's first command was started. Commandery Saint Peter with headquarters in Lund. On the day of honor, the Knighthood was held in the Abbey Church (St. Peter's Abbey Church), built around 1166 and with links to the Cistercian Order.

Before the opening of the Knighthood, Jörgen Forsberg, RThO, told us about the history of the Abbey church.

The knighthood was then started with the Ceremony Master Lars Molin, OffThO carrying in the standard, whereupon the choir and parenting of the deceased Lennart Wikfalk, RThO were implemented

Grand Prior emeritus Per Ölund, StKThO awarded the Officer's Degree to Sigvard Andersson, RThO as he was unable to receive the nomination for Priorat Sweden's Title of the Order on November 17 this year.

The commander's commander Göte Andersson, StOffThO then opened the Riddartinget, which was carried out in good order according to the agenda.

St Peter konvent small

After the Riddarting, the day ended with a Riddarlunch at a nearby restaurant in Lund.

Commandery Saint Peter is thus established.

Non Nobis, Domine, non nobis, sed nomini Tuo da gloriam

Text: Jonas Stålhandske, K.G.O.T.J.
Photography at the Convention Saint Peter: Ola Olofsson, K.T.J.

KNIGHT TEMPLARS HAS A NEW GRAND MASTER

Gérard WilleryGérard Willery has been chosen as our new Grandmaster by all of the world's Knights of Templar. The formal election was held in Paris on Saturday, November 24th. In the role of Grandmaster, Willery is following the Portuguese Count Dom Fernando de Sousa Fontes, who died in May 2018.

Gérard Willery has previously been Grand Prior for Priorat France, and in this position, for more than a decade, he has put down his entire soul to create an internationally active working organization within the Order. He is 70 years old, married and has two grown children as well as grandchildren. In addition to his involvement in the Knight Templars, Willery is a senior executive in several French companies and organizations. He has a large international field of work and network. He became a Knight in the Knight Templars 1998 and the French Grand Prior 2005.

The formal election was held in Paris on Saturday, November 24th. All four Scandinavian national priorities were represented, as did the Estonian Priority. In addition, Grand Prior General for Scandinavia participated and 30 National Priorities were represented by their Grand Priors or nominated delegates. As a result, the whole of the Temple of Reign, just over 6,000 Knights, was represented at this historic and very solemn occasion.

Text: Owe Wagermark, K.G.C.T.J

Pr. Sveriges Ordenskapitel och Riddardubbning 2018-11-17

Lördagen den 17:e november genomförde Priorat Sverige urtima Riddardag i syfte att för andra gången godkänna stadgeändring som gör det möjligt att inrätta Ballivat och Kommanderi i Priorat Sverige. Beslutat var enhälligt och därmed kan Priorat Sverige instifta Ballivat eller Kommanderi. Vidare beslutades att ändra Lagtima/Urtima Riddardag till Lagtima/Urtima Riddarting.

Kockan 14:30 samlades ämbetsmän i Engelbrektskyrkan för att iordningsställa och föröva för kvällens Ordenskapitel och Riddardubbning.

Klockan 16:00 inleddes Ordenskapitlet med dubbning av Riddare och utnämningar till högre grad.

Riddare web Befordrade web
Riddare samlade Befordrade till Officer
Bön web BefordradeKThO web
Guds Ord Befordrade till Kommendör 
SanktPeter web  
GP Johan Wåhlén överlämnar
standar till St Peters kommendör
Göte Andersson
 

Efter avslutat Ordeskapitel var det busstransport till Sällskapet för Riddarmåltid.

Vi framför ett stort tack för ett väl arrangerat Ordenskapitel med efterföljande Riddarmåltid.

Bild: Nils-Anders Ekberg
Text: Jonas Stålhandske

900 års jubileet i Trondheim 2018-04-28

tho kors900 år er gått siden Hugues de Payens, sammen med 8 andre adelsmenn, gikk til Kong Balduin II av Jerusalem for å få opprettet en munkeorden. De fikk tildelt en ving av palasset på tempelhøyden der man antok at Salomons tempel hadde ligget. På grunn av plasseringen av sitt hovedkvarter, kalte de seg for «De fattige riddere av Kristus og Salomons tempel». Eller bare Tempelriddere.
De hadde tidligere sett med forferdelse på de grusomheter som Korsfarerne utøvde i det Hellige landet, og søkte til kirken for å kunne virke i samråd med denne og utøve et kristent, humanitært livssyn og virke.
Deres offisielle formål som de la fram for Kong Balduin II var å beskytte kristne pilegrimer på sin vandring til de hellige mål.
Hva som akkurat skjedde i forbindelse med opprettelsen av Tempelherreordenen har vi liten kunnskap om. Men vi vet godt hva som hendte 900 år senere i Trondheim.

900 års jubileet for Storpriorat Skandinavia skulle være et ekstra høytidelig arrangement. Fokus var på pilegrimenes vandring til Nidaros. I fjor høst «startet» vandringen ved Søsterkirkene på Gran ved Priorat Norges Ridderdag der.
I år skulle vi være «framme» ved målet som var Nidaros, og Nidarosdomen.
Helgens arrangement startet på fredagen, den 27. april, med pilegrimsvandring i Trondheim. Denne endte ved Nidarosdomen, og med omvisning i kirken. Pilegrimsvandringen og omvisningen ble ledet av to meget profesjonelle guider fra Nidarosdomen.
På kvelden 27. var det felles middag for de som ønsket det, og sosialt samvær på hotellet.
Lørdag 28. april hadde et meget stramt program. Det startet med Lagtima Ridderting, og rett etter, en omvisning på riksregalieutstillingen, og så en rask lunch før man gjorde seg klar til å gå til Nidarosdomen for ordeneskapittel.

Ordenskapittlet ble, som nevnt, og i forbindelse med 900 års jubileet for Ordenen, gjennomført i Nidarosdomen i Trondheim. Ordenskapitlet ble støttet av Nidarosdomens orgel med over 9000 piper, samt Nidaros domkor med solister.
Dette ga en fantastisk ramme rundt et arrangement som var svært vellykket.

172 riddere og gjester deltok, samt at det også var andre tilfeldige gjester som overvar ordenskapitlet i domkirken. 172 gjester er foreløpig det største antall på en ridderdag.

Non Nobis, Domine, non nobis, sed nomini Tuo da gloriam

Nidaros Dubbning
Nidaros domkyrka Dubbning av Riddare
Riddare w Uppstallning
 Nydubbade Riddare Uppställning
Middag Bild1
Ordensmåltid

The Grand Master has passed away on 2018-05-18

gmThe Temple Lord's Grand Master Fernando de Sousa Fontes passed away at 10:00 am on Friday, May 18, 2018. Fernando de Sousa Fontes was the Grand Master of the Temple Lord since 1960 when he succeeded his father.

Our thoughts go to Fernando de Sousa Fontes son and daughter with families and relatives.

According to the rules of the Temple Lord, Grand Prior General France Gerard Willery will be interim Grand Master until a new Grand Master is elected.

Non Nobis, Domine, non nobis, sed nomini Tuo da gloriam

Jonas Stålhandske Palovaara, K.G.O.T.J.
Grand Webmaster

Tempelherreorden 900-årsjubileum i paris

RCHelgen den 9 till 11:e mars genomfördes 900-årsjubileums av Tempelherreordens bildande. Riddare från hela världen deltog och jubileet arrangerades av Storpriorat Frankrike under ledning av Grand Prior Gérard Willery.

Storpriorat Skandinavien deltog med GPG emeritus Owe Wagermark StKThO, GP Norge Birger Olsen StKThO, GP Sverige Johan Wåhlén StOffThO, GP Sverige emeritus StKThO Per Ölund,  StOffThO, StWeb Jonas Stålhandske StOffThO. Från Priorat Svensk-Finland deltog ledamoten i Humanitära fonden StOffThO Caesar von Walzel samt RThO Harry Ollinen.

Fredagen genomfördes ankomstregistrering, middag och kvällsunderhållning.

Lördagen inleddes klockan 10:00 med flodbåt från hotell Huatioan-Chinagora till minnesplatsen på I´ll-de-la-cite där Jaques de Molay brändes på bål. Uppställning vid minnesplaketten och Grand Prior Frankrike Gérard Willey höll ett tal.
Efter att Riddarna hade slängt en ros i floden Seine var det så åter ombordstigning på båten för återfärd till hotellet där bussar väntade för vidare färd till kvällens Ordenskapitel och Riddarmåltid.
16:00 öppnades det officiella firandet och Riddardubbning genomfördes, flera Riddare från Europas alla hörd dubbades till Riddare av Tempelherreorden och mottog sina insignier, manteln och Riddarbrevet.
Kvällen avslutades med välgörenhetsgala och Riddarmåltid.

Söndagen ägnades åt möte bland ländernas Grand Priorer.

Vi tackar Storpriorat Frankrike för ett väl arrangerat jubileum med många goda kontakter och trevliga minnen.

Paris mar2018 JdM small   Paris mar2018 redrose small
Jaques de Molay   Rosnedläggning i Siene
Paris mar2018 Ill de la site small   Paris mar2018 gpse small
I´ll´de la Sité   Grand Prior Sverige Johan Wåhlén
Paris mar2018 dubbning small   Paris mar2018 kören small
Riddardubbning   Kören
Paris mar2018 small   Logotyp smallweb
Riddare från Storpriorat Skandinavien    

Non Nobis Domine Non Nobis sed Nomini Tua Da Gloriam

Text och fotografi
Jonas Stålhandske Palovara, StOffThO
Grand Web Master

© Tempelherreorden 2019