Menu

Ordenskapitel Harstad 2019-09-28

Baillivat Hålogaland var arrangør og vertskap for en fantastisk flott ridderhelg. Aldri før har det vært gjennomført et ordenskapittel så langt nord. Jeg vil også her rette en stor takk til Baillivat Hålogaland for det arbeidet de har lagt ned, og skapte en så vellykket ridderhelg.

Ordenskapitlet foregikk i Trondenes kirke, påbegynt bygget på midten av 1100-tallet. Trondenes kirke er en vakker kirke liggende nede ved sjøen litt nord for Harstad sentrum.
Ordenskapitlet ble ledet av vise Grand Prior General og vise Grand Prior Norge

NYdubbade 2019

9 postulanter ble slått til riddere. Disse var; Løytnant Halldor Michaelsen, Fenrik Jim Harry Løvås, Kapteinløytnant Øivind Gundersen, Major Anders Kildal, Kaptein Terje Schjødt-Osmo, Kaptinløytnat Sofie Hildebrandt Nilsen, Major Sven-Kristian Løtveit, Løytnant Torstein Sem og Stabssersjant Frode Øynes.
En fransk ridder ble opptatt i Priorat Norge; Commandant (Major) Emmanuel Soetaert.
Vi ønsker alle hjertelig velkommen til Priorat Norge og Storpriorat Skandinavia.

Befordran och nydubbade 2019

9 riddere be befordret til Offiserer. Disse var; Morten Slungaard, Arnfinn Vik, Asgeir Nikolaisen, Svein Arne Risvold, Knut Orvar Laugsand, Gunnar Olaf Gundersen, Knut Sivertsen, Jan Alve og Carolina Lindström.
Tre riddere og offiserer ble befordret til Kommandører. Disse var Dan Erlend Pedersen – vise Kommandør Hålogaland, Nils Otto Pleym – Ceremonimester Priorat Norge / Kansler Baillivat Hålogaland og Annika Larsen – Kapellan Baillivat Hålogaland / vikariernde kapellan Priorat Norge.
Vi gratulerer alle befordrede, og ønsker lykke til med nye grader og sin befatning.

En annen stor begivenhet var oppgradering av Kommanderi Nidaros til Baillivat.
Vi gratulerer Baillivatet Nidaros, med den flotte utviklingen de har hatt innen Baillivatet.
Riddermiddagen ble gjennomført i svært hyggelig atmosfære, og med utsøkt mat, på Hotell Scandic Harstad.

Ordenskapitel Sankt Peter 2019-10-26

Efter en framställning från Grand Prio General åtog Kommanderi St. Peter i Lund att hjälpa det Danska Prioratet, som är under reorganisation, med att arrangera ett Ordenskapitel med Riddarbal i Lund den 26 oktober 2019.

Vi startade redan den 25 maj 2019 planeringen för detta evenemang i samband med vårt Riddarting.

Planeringen följdes upp den 24 oktober 2019 med ett samordnat Riddarting i Lund med representanter från Danmark, vår nya Grand Prior för Sverige, Peter Öberg. Arbetsplanen fastställdes för genomförandet.

Ordenskapitlet med Riddarbal, med inbjudan till alla Riddare i Sverige, genomfördes med bravur, engagemang och mycket glädje den 26 oktober.

Kommanderi St. Peter stod som värd vid Riddarbalen och samtliga Skandinaviska Priorat var representerade med GPG för Storprioratet och GP för Sverige, Norge och avgående, tjänsteförrättande GP för Danmark, som lånats från Norge.

Planenligt gavs det god tid före Riddarbalen att mingla och bekanta oss med varandra i väntan på en utsökt middag och lyckad dansmusik.

Vid Ordenskapitlet utsågs ny GP för Priorat Danmark, Bo Baasch Vannaskoski. Riddare i Danmark sedan 2003. Vi önskar den nya GP lycka till när han nu tar över rodret för den Danska verksamheten.

St. Peters konvent åtog sig mangrant sina uppgifter i arbetsplanen tillsamman med de som ingått i

arbetsgruppen för uppstart av Kommanderiet samt de som var senast dubbade till Riddare.

2019 10 26 17.22.25

Deltagarna uppskattade såväl Ordenskapitlets genomförande med stil och värdighet med dubbning av tre Postulanter. Patrik Ekstrand SE, David M.A.P. Palmquist D, Christian Corfix Jensen D samt befordran av Jörgen Forsberg till Officer. Jörgen är Intendent i Kommanderi Sankt Peter och Riddare sedan 2012.

Hustru till Kaplanen, Katrine Corfix förstärkte orgelmusiken med professionellt spel på sin flöjt.

Efter uppdraget att ordna Ordenskapitel för Priorat Danmark återgår nu vårt Kommanderi att ta tag i vår egen planering.

Vårt mål är att stimulera de Riddare som vi inte ser så ofta, till ett deltagande i Riddarverksamheten här i Syd.

Riddarhälsning från Kommanderi St. Petri i Lund

Göte Andersson StOffThO
Kommendör

Revered Knights,

The Grand Officer and Colonel Per-Olof Westergren turned 80 on August 20 this year. Priorat Sweden expressed its warm congratulations and congratulations in a regular order through a courting lunch at the Military Society in Stockholm for Per-Olof and his wife Gunnel. In addition, a fundraiser for the Humanitarian Fund was held in Per-Olof's name before the courting. Per-Olof was dubbed Knights 2002, promoted to Commander 2006, Grand Officer 2011 and to Grand Cross Knight 2015. During the period 2004 to 2007, he was Secretary in Priorat Sweden and during the period 2006 to 2018 Chairman of the Humanitarian Fund.

The sentencing luncheon was held on October 1, where Per-Olof and Gunnel were guided by 10 knights. Priorat Sweden's Grand Prior Peter Öberg and the Humanitarian Fund's representative Håkan Helander presented their and Priorat Sweden's and the Humanitarian Fund's congratulations, best wishes and thanks. Per-Olof has been a very active and tireless working knight in the Lord's Temple for many years. His efforts have been of great importance for our words and our humanitarian activities. His approach has been carried out in a fantastic way with consideration and dedication that has developed the humanitarian operations in the Baltic region and positively developed the Convention's operations.

The Knights were invited in the usual order to deposit any amount into Per-Olof's optional amount in the Humanitarian Fund's account. Many knights obeyed this and almost SEK 5,000 was collected in Per-Olof's name. Håkan Helander presented a tribute telegram from the Humanitarian Fund, with all the contributing knights' names attached, to Per-Olof in connection with the lunch. Håkan also expressed warmest regards and congratulations from Bengt Wahlroos, current chairman of the Humanitarian Fund.

Priorat Sweden once again wishes to convey its warmest congratulations, congratulations and warm thanks to Per-Olof. You have meant a lot to us and our humanitarian operations. The fact that so many knights have joined up at the luncheon luncheon and that the fantastic collection in your name reflects the significance you have had and have for us knights, comrades and friends.​​

Hum fonden uppvaktar small Lyssnar under kaffet small Priorat Sverige tackar small
Lunchen höger planhalva small Lunchen vänster planhalva small Samtal under kaffet small

Peter Öberg, K.G.O.T.J.
Grand Prior Sweden

Riddarträff på F 17 Kallinge lördagen den 21 september 2019

F17s Flygbas öppnade sina portar för ett VIP-besök för deltagare från Kommanderi St. Peter.


Strålande solsken och ett fint mottagande av Kommanderiets Ceremonimästare som tjänstgör på F17. Lars Molin är Förvaltare och Chef för den funktion somser till att Flygbasen fungerar fältmässigt. Organisationen skall fungera 365 dagar om året dag som natt. Fältet betjänar både militär och civil verksamhet.

Vi startade visningen på Flygbasens museum där föreståndaren gav en historisk återblick på basens verksamhet. Det fanns mycket prylar och mycket fina bilder som intreceived 27286305204893041e minst attraherade de medföljande barnen.

Föreståndaren har under sin aktiva period varit flygtekniker, med stor erfarenhet från de olika flygplan som passerat revy.

Han berättade ingående om det tillfälle då han tvingades lämna sitt flygplan med hjälp av fallskärm.

”Planet startade. På 1000 meter slutade motorn att fungera. Återstart fungerade inte. De togs av den fart de hade till 1500 meter. Där kunde han och piloten lämna flygplanet. Planets färdriktning var mot havet.

Han berättade om känslan han hade när skärmen och stolen dalade mot havsytan. Allt gick bra.

Flygledartornet hade följt deras färd. Efter vattenlandningen tog det ca 7 minuter innan en helikopter började bärgningen”.

I lokalen visade han den utrusning som han använt. En intressant information för oss ”jordgubbar”.

Efter denna visning gjorde vi en sväng på basen och imponerades av den stora ytan som utgjorde flygplats området.

Vi fick ta del av verksamheten som ansvarar för räddnings- och underhållstjänst.

Vagnparken med räddningsfordon var imponerande. Den ständiga kontrollen av att de fungerar vid insats kräver noggrannhet. Personalen utsätts ständig för en psykisk anspänning mentalt i att vänta på larm. Allt måste fungera.

Fältets underhåll med gräsklippning, snöröjning och belysning kräver stora insatser.

Fika pausen utnyttjades till lite allmän information om Kommanderiets operativa verksamhet mot Ordenskapitlet den 26 oktober, om hur vi kan fånga flera riddare att hänga med på våra träffar. Planeringen inför 2020 är nu aktuell.

Från flygplatsen körde vi genom Ronneby centrum mot Ronneby Brunn och intog en god Riddarlunch på Värdshuset och minglade innan vi ställde färden till våra hemorter.

De närvarande riddarna tackade Ida och Lars Molin för en bra och informativ dag. Denna form av träffar lämpar sig väl att ta med gäster eller presumtiva postulanter

received 4998655872421382

Riddarhälsning

Göte Andersson StOffThO
Kommendör St. Petri Kommander

Dear knights,Peter Öberg


Let me begin by thanking you for the trust that, together with the Convention, will lead our Swedish Priory in the coming years. It is with a great measure of humility that I shoulder the mantle after my representatives. A special thanks to Johan who in an extraordinarily meritorious way led our priority in recent years. You have been an example as a knight and created order and meaning.

Thanks!

For those who do not know me personally, I would like to say a few words about myself. I have been an officer in the Armed Forces for over 35 years. My path started at the Lapland Regiment I22 in Kiruna and took a road through the Livregementet Husarer as battalion commander to continue south to the Military Academy in Halmstad where I was its manager for a couple of years. Of course, I have also served in Stockholm during periods both at the Headquarters, the Swedish National Defense College and the Ministry of Defense. Internationally, I have served in Lebanon, Bosnia, Afghanistan, Kosovo and Mali and currently I am Sweden's Military Adviser in New York. Private I have two almost adult children living in Stockholm.

Our order is well run, modern and international. The Convention has created order and laid the foundation for our business in a clear and good way. We attract new knights and are in many ways constantly up to date with our humanitarian work, our interesting lectures and discussions and our timeless view of chivalry. Particularly, based on the historical roots of our order, our international character and activity should also be mentioned through the personal international engagement of many knights, but also our Nordic community and our humanitarian efforts. Special thanks to knight Owe for his unremitting and sacrificial international work that boasts good for the future.

When I serve another barely half a year in New York, I particularly want to highlight the importance of Vice Grand Prior Richard. He has, and will, together with the Convention, get much of our everyday activities during my absence. I am very grateful for that and hope for your understanding that I cannot initially be as active and visible as I should be.

Best regards
Peter Öberg, Commander
Grand Prior Sweden

Priory of Denmark visit to the royal stable 2019-01-26

On Saturday, January 26, Priorat Denmark completed the Riddarträff at the Royal Stables. Commandery Sankt Peter participated with 12 people. Major Bo Bach Baasch Vannaskoski, StOffThO gave a guided tour and information about the courtroom and its history. Hovstallet is just behind Christiansborgs Slott, which today houses the Danish Parliament, the Danish Parliament. Some of the castles are also parts of the government's ministry, and the prime minister of Denmark has his office the Prime Minister's Office in the castle.

Today, the Royal Stables have about 20 horses that are used mainly in ceremonial events. At the courtyard, there are also the royal drowsiness and also Crown Prince Federik's newly made dragon.

After the walking tour of the stable, the wagon stall and the museum, we gathered for a final coffee and information about collaborated and future arrangements within the Temple Order.

Commanding Sankt Peter with commander Göte Andersson, StOffThO thanked Bo Baasch Vannaskoski StOffThO and Erik Dam, StOffThO for a nice event and congratulated them on coming annual meeting.

Stallet small Konmgl Stallet 190126 small Museet small
     
Kongl Stallet 1 small Stallet 1 small Ridsalen small
     

Annual meeting St. Peter 2018-12-08

KommanderiStPeter web transparentv2Saturday, December 8, 2018 at 10:00 am Priorat Sweden's first command was started. Commandery Saint Peter with headquarters in Lund. On the day of honor, the Knighthood was held in the Abbey Church (St. Peter's Abbey Church), built around 1166 and with links to the Cistercian Order.

Before the opening of the Knighthood, Jörgen Forsberg, RThO, told us about the history of the Abbey church.

The knighthood was then started with the Ceremony Master Lars Molin, OffThO carrying in the standard, whereupon the choir and parenting of the deceased Lennart Wikfalk, RThO were implemented

Grand Prior emeritus Per Ölund, StKThO awarded the Officer's Degree to Sigvard Andersson, RThO as he was unable to receive the nomination for Priorat Sweden's Title of the Order on November 17 this year.

The commander's commander Göte Andersson, StOffThO then opened the Riddartinget, which was carried out in good order according to the agenda.

St Peter konvent small

After the Riddarting, the day ended with a Riddarlunch at a nearby restaurant in Lund.

Commandery Saint Peter is thus established.

Non Nobis, Domine, non nobis, sed nomini Tuo da gloriam

Text: Jonas Stålhandske, K.G.O.T.J.
Photography at the Convention Saint Peter: Ola Olofsson, K.T.J.

KNIGHT TEMPLARS HAS A NEW GRAND MASTER

Gérard WilleryGérard Willery has been chosen as our new Grandmaster by all of the world's Knights of Templar. The formal election was held in Paris on Saturday, November 24th. In the role of Grandmaster, Willery is following the Portuguese Count Dom Fernando de Sousa Fontes, who died in May 2018.

Gérard Willery has previously been Grand Prior for Priorat France, and in this position, for more than a decade, he has put down his entire soul to create an internationally active working organization within the Order. He is 70 years old, married and has two grown children as well as grandchildren. In addition to his involvement in the Knight Templars, Willery is a senior executive in several French companies and organizations. He has a large international field of work and network. He became a Knight in the Knight Templars 1998 and the French Grand Prior 2005.

The formal election was held in Paris on Saturday, November 24th. All four Scandinavian national priorities were represented, as did the Estonian Priority. In addition, Grand Prior General for Scandinavia participated and 30 National Priorities were represented by their Grand Priors or nominated delegates. As a result, the whole of the Temple of Reign, just over 6,000 Knights, was represented at this historic and very solemn occasion.

Text: Owe Wagermark, K.G.C.T.J

Pr. Sveriges Ordenskapitel och Riddardubbning 2018-11-17

Lördagen den 17:e november genomförde Priorat Sverige urtima Riddardag i syfte att för andra gången godkänna stadgeändring som gör det möjligt att inrätta Ballivat och Kommanderi i Priorat Sverige. Beslutat var enhälligt och därmed kan Priorat Sverige instifta Ballivat eller Kommanderi. Vidare beslutades att ändra Lagtima/Urtima Riddardag till Lagtima/Urtima Riddarting.

Kockan 14:30 samlades ämbetsmän i Engelbrektskyrkan för att iordningsställa och föröva för kvällens Ordenskapitel och Riddardubbning.

Klockan 16:00 inleddes Ordenskapitlet med dubbning av Riddare och utnämningar till högre grad.

Riddare web Befordrade web
Riddare samlade Befordrade till Officer
Bön web BefordradeKThO web
Guds Ord Befordrade till Kommendör 
SanktPeter web  
GP Johan Wåhlén överlämnar
standar till St Peters kommendör
Göte Andersson
 

Efter avslutat Ordeskapitel var det busstransport till Sällskapet för Riddarmåltid.

Vi framför ett stort tack för ett väl arrangerat Ordenskapitel med efterföljande Riddarmåltid.

Bild: Nils-Anders Ekberg
Text: Jonas Stålhandske

900 års jubileet i Trondheim 2018-04-28

tho kors900 år er gått siden Hugues de Payens, sammen med 8 andre adelsmenn, gikk til Kong Balduin II av Jerusalem for å få opprettet en munkeorden. De fikk tildelt en ving av palasset på tempelhøyden der man antok at Salomons tempel hadde ligget. På grunn av plasseringen av sitt hovedkvarter, kalte de seg for «De fattige riddere av Kristus og Salomons tempel». Eller bare Tempelriddere.
De hadde tidligere sett med forferdelse på de grusomheter som Korsfarerne utøvde i det Hellige landet, og søkte til kirken for å kunne virke i samråd med denne og utøve et kristent, humanitært livssyn og virke.
Deres offisielle formål som de la fram for Kong Balduin II var å beskytte kristne pilegrimer på sin vandring til de hellige mål.
Hva som akkurat skjedde i forbindelse med opprettelsen av Tempelherreordenen har vi liten kunnskap om. Men vi vet godt hva som hendte 900 år senere i Trondheim.

900 års jubileet for Storpriorat Skandinavia skulle være et ekstra høytidelig arrangement. Fokus var på pilegrimenes vandring til Nidaros. I fjor høst «startet» vandringen ved Søsterkirkene på Gran ved Priorat Norges Ridderdag der.
I år skulle vi være «framme» ved målet som var Nidaros, og Nidarosdomen.
Helgens arrangement startet på fredagen, den 27. april, med pilegrimsvandring i Trondheim. Denne endte ved Nidarosdomen, og med omvisning i kirken. Pilegrimsvandringen og omvisningen ble ledet av to meget profesjonelle guider fra Nidarosdomen.
På kvelden 27. var det felles middag for de som ønsket det, og sosialt samvær på hotellet.
Lørdag 28. april hadde et meget stramt program. Det startet med Lagtima Ridderting, og rett etter, en omvisning på riksregalieutstillingen, og så en rask lunch før man gjorde seg klar til å gå til Nidarosdomen for ordeneskapittel.

Ordenskapittlet ble, som nevnt, og i forbindelse med 900 års jubileet for Ordenen, gjennomført i Nidarosdomen i Trondheim. Ordenskapitlet ble støttet av Nidarosdomens orgel med over 9000 piper, samt Nidaros domkor med solister.
Dette ga en fantastisk ramme rundt et arrangement som var svært vellykket.

172 riddere og gjester deltok, samt at det også var andre tilfeldige gjester som overvar ordenskapitlet i domkirken. 172 gjester er foreløpig det største antall på en ridderdag.

Non Nobis, Domine, non nobis, sed nomini Tuo da gloriam

Nidaros Dubbning
Nidaros domkyrka Dubbning av Riddare
Riddare w Uppstallning
 Nydubbade Riddare Uppställning
Middag Bild1
Ordensmåltid
© Tempelherreorden 2019